Het Huus van de Taol in Beilen viert het tienjaorig bestaon.

Op 1 meert 2007 gungen Maondblad Oeze Volk, Stichting Het Drentse Boek en Stichting Drentse Taol saomen wieder under de naom Huus van de Taol.

Het 10-jarig bestaon wordt vierd op zaoterdag 4 meert met een Lös Huus. Het Radio Drenthe-programma Hemmeltied is der met een live uutzending tussen 10.00 en 12.00 uur.

...lees verder "Huus van de Taol bestiet tien jaor!"