Hierbij het voorwoord van de redactie over de inhoud van dit tijdschrift.

In het vorige nummer van de TOEN konden we al melden, dat het project Herdenking Roelof Schuiling van de Historische Vereniging was genomineerd -samen met twee andere kanshebbers- als winnaar van de DHV-prijs voor het jaar 2016. Op zondag 12 maart is tijdens een rechtstreekse uitzending van RTV-Drenthe bekend gemaakt, dat ons project de eerste prijs heeft behaald. Wij als redactie zijn er trots op dat deze belangrijke onderscheiding bij onze vereniging is terecht gekomen en wij willen het bestuur daarmee van harte feliciteren. In deze aflevering van de TOEN leest u in het eerste artikel een korte impressie van de uitreiking van deze prijs.
Verder vertelt Jan Dijkema –de huidige voorzitter van de Internationale Schaats Unie (ISU)- in deze TOEN een beschrijving van zijn levensverhaal waarvan zijn jeugdjaren zich in en nabij Annen afspeelden.
Henk Veenhof beschrijft wanneer en hoe de verharding van de weg van Zuidlaren naar Gieten tot stand is gekomen.
In het verhaal over mevrouw Ida Leupen-Jansen wordt een mooi beeld geschetst van de levensomstandigheden over de periode van de jaren dertig van de vorige eeuw tot de tegenwoordige tijd.
Het zwembad in Annen bestaat dit jaar 50 jaar en dat is de reden dat Henk Mulder in de archieven is gedoken en heeft uitgezocht hoe de aanleg van het zwembad is verlopen. Duidelijk is dat burgerinitiatief daarbij een belangrijke rol heeft gespeeld

In dit eerste nummer van het jaar 2017 van TOEN  leest u het laatste deel van de geschiedenis en de betekenis van de Boermarke voor het leven in Annen.

Bij de onthulling van het gedenkteken van Roelof Schuiling, meldde zich een oude, maar kwieke dame bij het bestuur van de Historische Vereniging met de opmerking dat zij verwant was aan het geslacht waaruit ook Roelof Schuiling is voortgekomen. Henk Mulder en Geert Dekker spraken daarna met haar; hier leest u hun verslag van dit gesprek.

De verschijning van het uitgebreide boek over de bewoningsgeschiedenis van Annen is voor Henk Sloots aanleiding geweest om de pen ter hand te nemen. Henk Sloots werd door dit boek herinnerd aan zijn oude buurman en misschien nog meer aan zijn bijzondere buurvrouw, die in het begin van de jaren 50 op de Bulten 12 naast hem hebben gewoond. Hij schreef een mooi verhaal over hen.

Het boek over de bewoningsgeschiedenis was voor Bert Staats eveneens de aanleiding een artikel te schrijven over de vele gevallen van kindersterfte die in dit boek worden genoemd. Zijn bevindingen staan in het laatste artikel van deze TOEN.

In het voorlaatste artikel, eveneens geschreven door Bert Staats, staat deel 2 van de beschrijving van het leven van Lukas Kirchhoff.

De Drentse Historische Vereniging (DHV) vraagt aan ons om het volgende op de website te plaatsen.

U heeft het zeker gevolgd: de DHV-prijs 2016. Deze is op 12 maart uitgereikt in een rechtstreekse uitzending van het radioprogramma Drenthe Toen. Er waren drie genomineerden: Sis Hoek-Beugeling, ambassadeur voor de geschiedenis van Zuidoost-Drenthe, Koert Broersma, auteur van Somebody will know someday over Cuby and the Blizzards en de Historische Vereniging Annen, organisator van het Schuilingproject. De oorkonde en de 1000 euro gingen naar de Historische Vereniging Annen.

...lees verder "Hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem!"

Juryrapport DHV-prijs 2016

De jury van de DHV-prijs heeft besloten de prijs voor het jaar 2016 toe te kennen aan
de Historische Vereniging Annen, voor het project Roelof Schuiling.

De jury vindt dat de Historische Vereniging Annen met de realisatie van dit project in het jaar 2016 op een bijzondere manier blijvende aandacht gevestigd heeft op deze onderwijspionier. Met name de rol van Roelof Eleveld moet hierbij met ere genoemd worden.
Roelof Schuiling, die leefde van 1854 tot 1936, werd als boerenzoon geboren in Annen en wordt beschouwd als de grondlegger van de school-aardrijkskunde en de landschapsgeografie. De jury deelt de mening van de initiatiefnemers dat het gaat om een historische figuur met actuele waarde voor de aardrijkskunde.

...lees verder "Van harte gefeliciteerd! Onze vereniging heeft de DHV-prijs 2016 gewonnen."

Het Huus van de Taol in Beilen viert het tienjaorig bestaon.

Op 1 meert 2007 gungen Maondblad Oeze Volk, Stichting Het Drentse Boek en Stichting Drentse Taol saomen wieder under de naom Huus van de Taol.

Het 10-jarig bestaon wordt vierd op zaoterdag 4 meert met een Lös Huus. Het Radio Drenthe-programma Hemmeltied is der met een live uutzending tussen 10.00 en 12.00 uur.

...lees verder "Huus van de Taol bestiet tien jaor!"