Bestuur en leden werkgroep

Bestuur
An Bierman Voorzitter voorzitter@annentoen.nl
Tieme Santes Secretaris secretaris@annentoen.nl
Jan Paagman Penningmeester ledenadministratie@annentoen.nl
Winny Feenstra Beheerder van de website website@annentoen.nl
Mariët Bloemhof Alg.  bestuurslid  
 
Ledenadministratie
ledenadministratie@annentoen.nl

Ledenadministratie.

rekening:

NL63 RABO 0105 1630 23

Jan Paagman Administratieve zaken
Jan Paagman Financiele zaken
Willem Mulder Distributie TOEN
 
Redactie TOEN
redactie@annentoen.nl
Redactie Toen
Roelof Eleveld Eindredactie
Albert Rademaker Vormgeving
Henk Mulder Illustratie en fotorubriek
 
Werkgroep Oud Annen
oudannen@annentoen.nl
Werkgroep Oud Annen
Henk Veenhof  
Piet Kaan  
Marianne Mulders  
 
Werkgroep jong verleden Werkgroep jong verleden
Henk Mulder  
Bartho Fidder  
Eppie Roossien  
Ina v.d. Zee  
Geert Dekker  
Lammie Ridderbusch  
 
Werkgroep foto- en filmarchief Werkgroep foto- en filmarchief
Gina Klinkers  
Anjo van Wely  
Henk Mulder  
 

Werkgroep genealogie
U wordt doorverwezen naar de website Oud Annen

De werkgroep genealogie onderzoekt de familiegeschiedenis van mensen die in Annen hebben gewoond, in Annen zijn gaan wonen en uit Annen zijn vertrokken en legt deze vast in de genealogische database van deze website om ze voor geïnteresseerden toegankelijk te maken.
Piet Kaan  
Henk Veenhof  
Marianne Mulders  
 
Werkgroep archiefonderzoek
archiefonderzoek@annentoen.nl
Werkgroep archiefonderzoek
Marianne Mulders