De eerste TOEN van 2017 is verschenen

In dit eerste nummer van het jaar 2017 van TOEN  leest u het laatste deel van de geschiedenis en de betekenis van de Boermarke voor het leven in Annen.

Bij de onthulling van het gedenkteken van Roelof Schuiling, meldde zich een oude, maar kwieke dame bij het bestuur van de Historische Vereniging met de opmerking dat zij verwant was aan het geslacht waaruit ook Roelof Schuiling is voortgekomen. Henk Mulder en Geert Dekker spraken daarna met haar; hier leest u hun verslag van dit gesprek.

De verschijning van het uitgebreide boek over de bewoningsgeschiedenis van Annen is voor Henk Sloots aanleiding geweest om de pen ter hand te nemen. Henk Sloots werd door dit boek herinnerd aan zijn oude buurman en misschien nog meer aan zijn bijzondere buurvrouw, die in het begin van de jaren 50 op de Bulten 12 naast hem hebben gewoond. Hij schreef een mooi verhaal over hen.

Het boek over de bewoningsgeschiedenis was voor Bert Staats eveneens de aanleiding een artikel te schrijven over de vele gevallen van kindersterfte die in dit boek worden genoemd. Zijn bevindingen staan in het laatste artikel van deze TOEN.

In het voorlaatste artikel, eveneens geschreven door Bert Staats, staat deel 2 van de beschrijving van het leven van Lukas Kirchhoff.