Nieuwsbrief Erfgoed Drenthe juni 2017

De volgende onderwerpen kunt u lezen door te klikken op 'lees verder'

De Koloniën van Weldadigheid

Iris Bierenbroodspot Coördinator Platform Drentse Musea

Dag van het Hunebed

Website landelijke en Regionale canons wordt vernieuwd

Subsidie productontwikkeling Compenta

Cursus erfgoedjuf en -meester

Dag van de Drentse Geschiedenis 2017

Onderzoek naar meer dan 1000 erfgoededucatie projecten

“De Koloniën van Weldadigheid – Een uitzonderlijk experiment”
Onlangs is het boek verschenen dat de tweehonderdjarige geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid beschrijft. Het is een verhaal van grootse ambities: armoede uitroeien, mensen een beter bestaan geven, arme grond bewerken. De schaal waarop dit gebeurde was ongekend. Dit boek over de wereldwijd unieke geschiedenis van de Koloniën is geschreven voor een breed publiek. Het is het eerste boek dat een totaaloverzicht geeft van de zeven Koloniën in Nederland en België. Het is een verkorte Nederlandstalige versie van het nominatiedossier van de Koloniën van Weldadigheid dat in januari 2017 bij UNESCO in Parijs werd ingediend. Via tekst en beeld maakt de lezer kennis met de gezamenlijke geschiedenis van de zeven Koloniën. Zie voor meer info: www.kolonienvanweldadigheid.eu

Iris Bierenbroodspot ‎Coördinator Platform Drentse Musea
Ik stel me graag aan u voor. Ik ben Iris Bierenbroodspot en ik ben sinds april 2017 als coördinator van het Platform Drentse Musea het nieuwe aanspreekpunt voor de musea in Drenthe. Op dit moment ben ik bezig met een ronde langs de musea in Drenthe om kennis te maken en te inventariseren op welke gebieden (vrijwilligersbeleid, educatie, collectiebeleid, marketing en PR en cultureel ondernemerschap/fondsenwerving) de verschillende musea ondersteuning kunnen gebruiken. Na deze inventarisatie kan het platform via een aanbod van cursussen, kennisdeling en/of het opstarten van samenwerkingsverbanden het Drentse museale landschap versterken. Neem voor vragen en informatie vooral contact met mij op via iris@platformdrentsemusea.nl en 06-14748140.

Dag van het Hunebed
Zondag 13 augustus wordt de jaarlijkse Dag van het Hunebed georganiseerd. Het Drentse Landschap, Staatsbosbeheer en het Hunebedcentrum werken samen om de wereld achter de hunebedden te laten zien. Er worden workshops gegeven en presentaties gehouden over de steentijd; de tijd van de hunebedden en haar bouwers.
Stichting het Drentse Landschap en Staatsbosbeheer beheren de hunebedden van Drenthe en Groningen, het Hunebedcentrum vertelt het verhaal van de hunebedbouwers en de hunebedden. Eén dag per jaar vertellen ze samen het verhaal. Op de Dag van het Hunebed is er op het terrein van het Hunebedcentrum een markt met informatie en een aantal stands waar producten kunnen worden geproefd en gekocht. Ook zijn er gratis wandel- en fietsroutes te verkrijgen. De markt is gratis toegankelijk.

Website landelijke en regionale canons wordt vernieuwd
De landelijke canon, met 50 vensters over de belangrijkste personen, gebeurtenissen en ontwikkelingen uit de Nederlandse geschiedenis (te vinden via www.entoen.nu), is inmiddels een algemeen begrip. Ook zijn er steeds meer provinciale en gemeentelijke canons ontwikkeld op de website www.regiocanons.nl. Voor beide websites is het tijd voor een update. Rond 1 augustus gaan de oude websites uit de lucht en worden alle teksten en afbeeldingen overgeplaatst naar een nieuwe website. Dat betekent dat zowel de landelijke als de provinciale en gemeentelijke canons voortaan te vinden zijn via www.entoen.nu. De koppeling tussen landelijke canonvensters en de regionale invulling wordt nog duidelijker en ook biedt de website een aantal nieuwe mogelijkheden. Zo wordt het nog makkelijker om een eigen lokale of regionale canon te maken. Interesse in het ontwikkelen van een eigen canon? Of behoefte aan meer informatie over de veranderingen? Neem dan contact op met Marieke van Ginkel via mvanginkel@kcdr.nl.

Subsidie productontwikkeling Compenta
Cultureel ondernemers (ook historische verenigingen, musea, bibliotheken, etc.) die een product ontwikkelen op vraag van één of meerdere scholen kunnen hiervoor subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal €5000,-. Het geld is bedoeld voor de ontwikkeling van materialen, zoals een lesbrief, een leskist of een educatief programma. Kijk voor meer informatie op de website van Compenta.

Cursus erfgoedjuf en –meester
K&C en Erfgoedpartners (Groningen) gaan samen de cursus erfgoedjuf en –meester aanbieden. Na 2 succesvolle edities in Groningen, wordt de 3e editie gezamenlijk opgepakt.
Veel scholen hebben erfgoed opgenomen in het cultuureducatieplan. Soms ontbreekt het bij erfgoedinstellingen aan medewerkers die de educatieve kwaliteit kunnen bieden die de scholen vragen. Daarom worden erfgoedjuffen en erfgoedmeesters opgeleid, die in staat zijn een brug te slaan tussen cultuuronderwijs en cultureel erfgoed. Ze geven scholen en erfgoedinstellingen inspirerende input, brengen verbindingen tot stand en zorgen ervoor dat erfgoedprojecten een goede basis in de uitvoering krijgen.
De derde lichting erfgoedjuf of –meester wordt begin volgend jaar (januari tot en met juli) opgeleid. Er is plaats voor 10 cursisten. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij een Pabo-opleiding met onderwijsbevoegdheid of een Educatieve Master hebben. De kosten voor deelname zijn naar schatting €150.
Tien lessen
De cursus wordt deels bij Erfgoedpartners in Groningen, deels bij K&C in Assen en deels op locatie gegeven. De cursus bestaat uit 10 lessen. Een greep uit de onderwerpen: 1. wat is cultureel erfgoed; 2. wie zorgt ervoor? mensen uit de praktijk; 3. erfgoed en identiteit; 4. erfgoededucatie: een overzicht (inclusief subsidiestromen); 5. hoe kom ik aan opdrachten; 6. voorbeelden van projecten (de provincie in); 7. koppelen theorie en praktijk, uitmondend in een erfgoededucatieproject. Aan deze cursus werken diverse mensen van onderwijs- en erfgoedinstellingen mee. Data voor de cursus worden zo snel mogelijk bekend gemaakt. Nu al interesse? Stuur dan een e-mail naar info@erfgoedpartners.nl.

Dag van de Drentse Geschiedenis 2017
In oktober organiseren Drents Archief en K&C voor de 5e keer de Dag van de Drentse Geschiedenis. Leden van historische verenigingen, medewerkers van musea, docenten VO en ZZP-ers uit de erfgoedsector worden uitgenodigd voor een inspirerende middag deskundigheidsbevordering.
Binnen het landelijke thema Geluk worden interessante lezingen en workshops georganiseerd over hoe je de verhalen over de Drentse geschiedenis en het erfgoed op een vernieuwende, inspirerende manier over kunt brengen op verschillende doelgroepen. Begin september ontvangt u van ons een uitnodiging voor deze interessante middag.

Onderzoek naar meer dan 1000 erfgoededucatie projecten
Hoe wordt erfgoed gebruikt in het onderwijs in Nederland? En hoe kan een ‘erfgoedwijs’ project eruit zien? Deze vragen wilde Jacquelien Vroemen beantwoorden in haar masterscriptie voor de Reinwardt Academie in Amsterdam. Jacquelien heeft een enquête verspreid onder educatoren en daarnaast geïnventariseerd welke erfgoededucatieprojecten er eind 2016 waren. Ze heeft er 1387 gevonden. Van al die projecten heeft ze gekeken wat het onderwerp en vooral ook, het (leer)doel was.
De Tweede Wereldoorlog staat met stip op een. Op de tweede plaats staan de Middeleeuwen. Wat verder opvalt, is dat materieel erfgoed, en dan vooral de gebouwde omgeving, veel belangrijker wordt gevonden dan immaterieel erfgoed. Jacquelien heeft slechts 123 projecten gevonden die gaan over feesten, tradities, volkstaal en dergelijke. Ook opvallend: er zijn nauwelijks projecten die ‘negatief erfgoed’, zoals het slavernijverleden behandelen.
Doelen
Het hoofddoel van erfgoededucatie is ‘de geschiedenis dichterbij halen’. Ontwikkelaars van erfgoedprojecten willen bereiken dat leerlingen zich inleven in het verleden. Op die manier zullen ze, zo is de verwachting, meer (historisch) begrip en kennis opdoen. Erfgoed wordt dus vooral gebruikt als bron bij de geschiedenisles. Het tweede belangrijke doel is dat leerlingen waardering krijgen voor het erfgoed. Er is nog een derde manier van erfgoed gebruiken en dat is de kritische benadering. In deze benadering draait het om wat erfgoed eigenlijk ‘is’ en hoe het wordt gebruikt. Vergelijk het met mediawijsheid: in dat vak wordt media niet gebruikt, maar geanalyseerd. Dit soort kritisch denken lijkt misschien moeilijk en vooral voor lagere klassen onhaalbaar, maar dat is toch niet waar. De kleintjes kunnen aan de slag met vragen als: waarom verzamelen en bewaren we dingen? Grotere kinderen kunnen nadenken over bijvoorbeeld de vraag of een bepaalde traditie moet voortleven. Zo kun je het kritisch denken over erfgoed introduceren en stimuleren. En op die manier bijdragen aan het besef van leerlingen, dat tradities (en erfgoed) veranderen, onder invloed van de maatschappij van nu. Hoe beter leerlingen dit al jong begrijpen, hoe beter ze om kunnen gaan met veranderingen in de maatschappij. Op die manier levert kritische erfgoededucatie bijna ongemerkt een bijdrage aan het vak burgerschapskunde. Kijk voor meer informatie over het onderzoek op de website van het LKCA.