Van harte gefeliciteerd! Onze vereniging heeft de DHV-prijs 2016 gewonnen.

Juryrapport DHV-prijs 2016

De jury van de DHV-prijs heeft besloten de prijs voor het jaar 2016 toe te kennen aan
de Historische Vereniging Annen, voor het project Roelof Schuiling.

De jury vindt dat de Historische Vereniging Annen met de realisatie van dit project in het jaar 2016 op een bijzondere manier blijvende aandacht gevestigd heeft op deze onderwijspionier. Met name de rol van Roelof Eleveld moet hierbij met ere genoemd worden.
Roelof Schuiling, die leefde van 1854 tot 1936, werd als boerenzoon geboren in Annen en wordt beschouwd als de grondlegger van de school-aardrijkskunde en de landschapsgeografie. De jury deelt de mening van de initiatiefnemers dat het gaat om een historische figuur met actuele waarde voor de aardrijkskunde.

De es van Annen, vastgelegd in een prachtige schoolplaat, stond jarenlang centraal in het onderwijs over het karakteristieke Drentse landschap en de centrale plaats van de es in het landbouwsysteem. Dat het esdorp in het project opnieuw centraal gesteld wordt is van educatief belang in en buiten Drenthe. Met het beeld van de lessenaar van de hand van Albert Rademaker op de brink in Annen wordt de school weer centraal gesteld in de dorpssamenleving, als een waardig eerbetoon aan deze belangrijke Drent.

De jury is van mening dat de HV Annen in het eigen tijdschrift ‘Annen Toen’ de rol en betekenis van Schuiling uitstekend belicht en roemt het feit dat men tegelijkertijd een gidsje met een wandelroute heeft gemaakt waarmee de door Schuiling beschreven geografische kenmerken aanschouwelijk worden gemaakt.

Belangrijk onderdeel van het project was de organisatie van een 'Schuiling congres' voor aardrijkskundedocenten. De deelnemers waren zo enthousiast, dat het organiserende comité heeft besloten om ook in 2017 weer een Schuiling congres te organiseren en er wellicht een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Belangrijke kern van het congres blijft om de landschapshistorische component te verbinden met het moderne aardrijkskunde-onderwijs.

Kortom, er was sprake van een brede waaier aan activiteiten rondom Roelof Schuiling met diverse, originele onderdelen van hoge kwaliteit, die de schijnwerper richten op de geschiedenis van het dorp Annen, en eigenlijk op die van heel Drenthe. Een voorbeeld van een originele, vernieuwende manier om met lokale en regionale geschiedenis om te gaan.

Assen, 12 maart 2017.