Spring naar inhoud

Van de redactie

De eerste uitgave van de TOEN van het jaar 2018 is weer klaar en in dit nummer treft u enkele artikelen aan die te maken hebben met gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog. In het eerste artikel is een onderzoek beschreven rondom het Onderduikershol in het Evertsbos in Anloo. In een voorafgaande en uitgebreide opgraving was het Onderduikershol op zich al onderzocht, maar daarbij waren de vermoedelijke waterput en latrine buiten beschouwing gebleven. In deze TOEN een verslag van de bevindingen van dit aanvullend onderzoek naar deze put en de latrine.

In de tweede wereldoorlog vonden diverse onderduikers, veelal afkomstig uit andere delen van het land, een schuilplaats bij inwoners van Annen. Zo ook een jonge man uit Rotterdam -Stephan Woudenberg-, die na een avontuurlijke zwerftocht door Nederland uiteindelijk als onderduiker bij de familie de Jonge in Annen een schuilplaats vond. Hij overleefde de oorlog en beschreef nadien zijn belevenissen in de laatste jaren van de oorlog in een brief gericht aan de familie de Jonge. Deze brief werd in 2016 teruggevonden en de inhoud is onveranderd in deze TOEN opgenomen.

De vader van Lies Achterop-Raad was bedrijfsleider van het landbouwbedrijf van de familie Boon in het Annermoeras. In een artikel over haar jeugdjaren wordt een beeld geschetst van het leven op deze boerderij in de Boonspolder vanaf de jaren 30 tot in de Tweede Wereldoorlog.

In het laatste artikel van deze TOEN wordt de hele geschiedenis op een rij gezet van het café- en hotelbedrijf dat ooit was gevestigd op de plaats waar we nu drogisterij Alldro vinden. Dit bedrijf kende een roemruchte geschiedenis en eindigde als ‘Disco 76’ tot de sloop in 1989, waarna op dit adres de Rabobank zich vestigde.