Spring naar inhoud

Van de redactie

De zomer is al begonnen bij het verschijnen van de TOEN, jaargang 13, nr. 2. Dat is misschien niet de meest populaire tijd van het jaar om te lezen, maar toch willen we als redactie adviseren om deze uitgave niet terzijde te schuiven.

Zoals gewoonlijk is ook dit nummer weer gevuld met interessante verhalen. Griet en Arend Rademaker waren een groot deel van leven verbonden met het café dat vroeger op de plaats van ´De Woldhoek´ stond. Griet vertelt hun levensverhaal en beschrijft op discrete wijze een aantal opmerkelijke gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld.

Marianne Mulders doet verslag van een onderzoek naar de ouderdom van de gebinten in de boerderij van Albert Houwing. Hieruit is gebleken, dat de gebinten veel ouder zijn dan de huidige boerderij.

Henk Veenhof en Willem Mulder zijn in de geschiedenis van de brandweer van Annen gedoken en beschrijven in deze TOEN deel 1 van de resultaten van hun bevindingen. Hieruit blijkt onder meer dat er in het verleden in Annen branden met veel menselijk leed en grote financiële stroppen hebben plaatsgevonden. Dit verhaal zal nog worden vervolgd.

Wij wensen u veel leesplezier!

Vanaf vrijdag 6 juli is de maquette Annen 1832 in het gemeentehuis Aa en Hunze te Gieten gedurende de rest van die maand te bezichtigen. De dag daarvoor heeft wethouder Henk Heijerman de maquette opengesteld.

De weergave van de kaarten uit het jaar 1832 is voor veel historische verenigingen een juist en betrouwbaar kaartbeeld om een maquette te bouwen. Het zijn namelijk de oudste cartografische kaarten waarop de bezitsregistratie per perceel staat aangegeven. Napoleon heeft hiervoor toen al in 1810 opdracht gegeven om een eerlijke grondbelasting te kunnen heffen. Dat de kaart het jaartal 1832 draagt, geeft aan dat het een hele klus is geweest over een periode van circa 20 jaar. Alleen al voor het noorden van Nederland zijn er 2500 kadasterkaarten en 500.000 percelen geregistreerd.

De maquette is verplaatsbaar en gaat na ongeveer een maand op reis door Annen, o.a. naar het Holthuys, de bibliotheek en obs De Eshoek.
Daarna wordt bekeken of er ook nog andere geschikte plaatsen in Annen zijn. Ook bij bijzondere evenementen kan de maquette eveneens worden opgesteld.