Spring naar inhoud

Van de redactie

De laatste uitgave van TOEN van het jaar 2018 is weer verschenen. Eind december, dat is de tijd van het begin van de winterperiode. De omslagfoto van deze TOEN geeft een mooi beeld van de winterse sfeer in Annen, zoals we die nu nauwelijks meer kennen. Sneeuw is schaars en ook de hier afgebeelde boerderij is inmiddels verdwenen.

Deze aflevering is weer gevuld met interessante verhalen over het wel en wee van personen en andere zaken die een beeld geven van de geschiedenis van het dorp Annen.

We kennen Annen als een dorp met een rijk verenigingsleven. In het eerste artikel lezen we dat er ook wel eens een vereniging verdwijnt. Het gaat hier om de geschiedenis van de Anner damclub.

In het tweede verhaal beschrijft Janna ten Wolde Lammers over haar bezoekjes, die ze als kind bracht aan haar opa Hendrik Seggers, de schaapherder van Annen die woonde aan de Wilgendijk.

Op 15 november van het jaar 1916 werd in Annen Hessel de Vries geboren. Deze Hessel ontwikkelde zich tot een wetenschapper van een hoog internationaal niveau. Hij zou misschien de Nobelprijs hebben kunnen winnen, maar door trieste omstandigheden is dit er niet van gekomen.

De beide laatste artikelen beschrijven de levensverhalen van twee personen, beide geboren en getogen in Annen. Geert Brands was bij de oudere bewoners bekend als melkrijder en later chauffeur. De laatste bijdrage beschrijft het eerste deel van het leven van Gezinus (Sien) Rademaker.

De redactie wenst u veel leesplezier, fijne Kerstdagen en een voorspoedig begin van 2019 toe!