Spring naar inhoud

Van de redactie

Annen kent een rijk verenigingsleven. In de vorige uitgave van de TOEN hebt u hier ook al over kunnen lezen. Alleen in dat geval had het verhaal betrekking op een vereniging die door gebrek aan leden noodgedwongen is opgeheven. In deze TOEN staat in het eerste artikel een beschrijving over het wel en wee van de toneelvereniging ADVENDO, die in 2019 zijn 150-jarig bestaan viert! Dat is een bijzondere mijlpaal voor deze langst bestaande vereniging van ons dorp en zeker een felicitatie waard. De rijke geschiedenis van deze vereniging zal dit jaar in drie artikelen worden uiteengezet.

Zoals u de laatste jaren rond deze tijd van ons gewend bent, besteden we in deze TOEN aandacht aan bijzondere verhalen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De in Annen geboren Jan Roelof Schuiling ontving zijn opleiding tot vlieger kort voor het uitbreken van de oorlog. Hij was als officier vlieger van de Marine Luchtvaart Dienst gestationeerd in Indië en beleefde daar de verschrikkingen van de Japanse bezetting. Een deel van de militairen zag toen kans om naar Australië te ontkomen, maar dit gold niet voor zijn toenmalige echtgenote. Zij overleefde de Japanse bezetting niet. Na aankomst in Australië kon Jan Roelof Schuiling zijn militaire carrière als oorlogsvlieger vervolgen en het verloop daarvan en zijn verdere levensverhaal leest u in deze TOEN.

Johanna Speelman maakte als tienjarig meisje mee hoe haar huis door blikseminslag in brand vloog. Dat gebeurde in 1948, maar zij herinnert zich deze brand en de gevolgen daarvan, nog als de dag van gisteren. In deze TOEN haar verhaal daarover.

Het laatste artikel in deze TOEN vertelt over de ernstige gevolgen van de Spaanse griep die ruim honderd jaar geleden ook de bevolking van Annen zwaar heeft getroffen. In die tijd beschikte men nog niet over een vaccin en daarom leidde deze griep vaak tot de dood.

In deze eerste aflevering van Jaargang 2019, starten we een nieuwe rubriek ‘Uit de knipsel-collectie’, die we in de volgende nummers met enige regelmaat terug kunnen zien. Het gaat om ‘oude’ opmerkelijke krantenartikelen, die betrekking hebben op gebeurtenissen die in Annen hebben plaatsgevonden.