Spring naar inhoud

In de flyer, die u aantreft bij ons nieuwste tijdschrift TOEN is een vervelende passage over de ledenvergadering ingeslopen. Het betreft de passage boven punt 8 Rondvraag. Daarin wordt aangegeven dat Arjan de Jonge door het bestuur wordt voorgesteld als algemeen bestuurslid. Dat is niet juist. De goede tekst is:

Voor de functie van het andere algemene bestuurslid heeft het bestuur op dit moment nog geen voorstel. Vooralsnog blijft die functie open staan. We hopen op de ledenvergadering wel een voorstel aan de leden te doen.

Ook staat in de tekst - bij de lezing - dat het op de woensdagavond 3 maart gaat. Dat is niet juist. Het betreft de dinsdagavond 3 maart.

Om de juiste flyer geheel te bekijken druk dan op "Lees verder"

...lees verder "Ledenvergadering en lezing op dinsdag 3 maart 2020"

Van de redactie

In de voorgaande aflevering van TOEN meldden we dat rond de verschijningsdatum van dat nummer de nieuw ingerichte ruimte voor de Sporthal en ‘Ons Dorpshuis’ op feestelijke wijze officieel in gebruik zou worden genomen. Inmiddels is dit onder grote publieke belangstelling gebeurd en we zijn van mening dat deze herinrichting bijzonder geslaagd is. Iedere keer als we daar voorbijkomen zien we vele kinderen die enthousiast gebruik maken van de speel- en fitnesstoestellen. We willen daarom de ontwerpers en allen die meegewerkt hebben aan de realisatie van dit project hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!
En dan nu alweer de laatste TOEN van 2019. In het eerste artikel leest u de geschiedenis van een boerderij aan de Brink in Annen, die tegenwoordig -zoals de meeste voormalige boerderijen in de dorpskern- een heel andere functie vervult.
Hendrik Veenhof heeft het levensverhaal van zijn schoonvader opgeschreven en in deze aflevering van TOEN leest u het tweede deel. Het eerste deel beschrijft zijn schoolperiode en dat verhaal is al verschenen in nr. 4 van het jaar 2018. In dit deel 2 wordt teruggeblikt op zijn volwassen levensfase waarin hij vooral heeft gewerkt in de landbouw in een tijdsfase, dat de mechanisatie nog op gang moest komen. De laatste jaren werkte hij bij de gemeente. Dat was een hele overgang: vaste werktijden en voor het eerst vakantie!
In deze aflevering leest u ook het vervolg van het niet meer bestaande Böttichiushuis. Het was -samen met het Ellentshuis- één van de twee ‘voorname’ huizen die in Annen hebben gestaan. Als we spreken over ‘voorname’ huizen, dan zullen daar waarschijnlijk ook belangrijke mensen hebben gewoond en dat klopt. Wie dat zoal waren, kunt u lezen in deel 2 van de beschrijving van het Böttichiushuis. Deze aflevering van TOEN wordt afgesloten met terugblik van Roelfien Kasemir op haar eigen levensverhaal, die begon in het jaar 1927. Een groot deel van haar leven speelde zich af in en om de boerderij aan het Grootblok, die er nog steeds staat. Zoon Jan Meursing schreef dit verhaal samen met Henk Veenhof.

RTV/Dr heeft op haar website: drenthe.75jaarvrijheid.nl [1] verhalen over de oorlog en de bevrijding in Drenthe (overzichtelijk per regio, thema en periode gelanceerd.
In de agenda staat een overzicht van alle activiteiten die volgend jaar in Drenthe worden georganiseerd om te herdenken dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is beëindigd en dat we sindsdien in vrijheid leven.
De website is onderdeel van 75jaarvrijheid.nl [2], waarop alle informatie per provincie is terug te vinden. Dit platform is ontstaan in samenwerking met het Vfonds en het Nationaal; Comité 4 en 5 mei.

VERHALEN OVER BEZETTING EN BEVRIJDING
RTV Drenthe heeft in de loop der jaren tal van verhalen gepubliceerd
over de periode dat Drenthe door de Duitsers is bezet. Over de
deportatie van joodse burgers in 1942 naar Kamp Westerbork, over het
gruwelijke lot dat hen vanuit daar te wachten stond, over de
verzetsdaden van de inwoners van het dorp Nieuwlande, over de laatste
oorlogsmaanden met Duitse represailles en de bevrijding door de Fransen,
Polen en Canadezen. Al deze verhalen zijn terug te lezen op de website.
De komende periode worden er ook nieuwe verhalen gepubliceerd.

NIEUWE SERIES EN PODCAST
TV Drenthe zendt vanaf januari twee nieuwe series uit. In STREEKGENOTEN
vertellen de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog over hun
oorlogsherinneringen. In STRUNEN NAAR BEVRIJDINGSVERHALEN gaat Harm
Dijkstra op zoek naar bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Radio Drenthe-programma DRENTHE TOEN staat vanaf januari tot 5 mei
elke week in het teken van 75 jaar bevrijding. Vanaf 15 maart kun je
luisteren naar een podcastserie over oorlog en bevrijding in het dorp
Gieten.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met
projectcoördinator Margreet Gort via 0592-338080 of per mail
m.gort@rtvdrenthe.nl.

This email was sent to secretaris@annentoen.nl
why did I get this?_ [3] unsubscribe from this list [4] update
subscription preferences [5]
RTV Drenthe · Postbus 999 · Assen, Drenthe 9400 AZ · Netherlands [6]

Links:
------
[1]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/track/click?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=e608c2f43e&e=ef39d629a6
[2]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/track/click?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=2b9861991b&e=ef39d629a6
[3]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/about?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=8d7820a3cd&e=ef39d629a6&c=6990cc8317
[4]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=8d7820a3cd&e=ef39d629a6&c=6990cc8317
[5]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/profile?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=8d7820a3cd&e=ef39d629a6
[6]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&afl=1