Spring naar inhoud

Van de redactie

Na twee speciale nummers gewijd aan het thema ’75 Jaar Vrijheid’, hebben we nu weer een normaal nummer van de Toen gemaakt in deze toch wel abnormale tijden. Abnormaal omdat we in de achter ons liggende zomer de langste hittegolf hebben beleefd die we ooit gekend hebben! Maar ook abnormaal door de corona pandemie die ons normale leven aardig in de war heeft gestuurd. Maar uit artikelen, die we in de Toen hebben kunnen lezen, weten we dat dit niet de eerste pandemie is die het leven in Annen zwaar treft. Ruim honderd jaar geleden heeft de Spaanse griep hier erg huisgehouden met als resultaat dat er in die tijd in Annen vele mensen zijn overleden1. Gelukkig zijn hier -in tegenstelling tot andere plaatsen in Nederland- nu maar weinig mensen getroffen door het covid-19 virus. Maar toch moeten wij ons ook aan de beperkende maatregelen houden.

Maar deze maatregelen hoeven voor u helemaal geen beperking te zijn om -desnoods op anderhalve meter afstand- deze uitgave van de Toen door te nemen. Sterker nog, dit is in deze tijd zelfs een heel verantwoorde manier om de tijd gezond door te komen. De redactie hoopt dan ook dat de inhoud van dit nummer u daarbij veel leesplezier oplevert.

Wat voor verhalen kunt u het nieuwe nummer lezen? Het eerste artikel beschrijft de geschiedenis van het schildersbedrijf van de familie Reitsema. Daarna wordt de nodige aandacht besteed aan de markestenen van de boermarke van Annen die eeuwenlang de grenzen ervan hebben aangegeven. Deze stenen hebben daarom bijzondere cultuurhistorische waarden. Het is de bedoeling om deze markestenen van de boermarke van Annen -in samenwerking met andere organisaties- opnieuw de markante plaatsen te geven die ze verdienen.

Met de foto op de middenpagina’s wordt u weer uitgedaagd om aan ons door te geven wie er op de afbeelding te zien zijn.

Verder bevat dit nummer twee korte artikelen. Het eerste verhaal vertelt ons de geschiedenis van een vrouw die een aantal mannen te slim af was. In het tweede korte artikel wordt beschreven, dat arme mensen vroeger bij een begrafenis konden kiezen voor een goedkopere vorm van een ‘zwart laken’ dan meer vermogende overledenen. Het zwart laken werd als drapering over de lijkkist gelegd.

De familie Dekker werd in het jaar 1971 opgeschrikt door het afbranden van de schuur bij hun toenmalige boerderij aan de Kruisstraat. Geert Dekker -toen nog een middelbaar scholier- beschrijft zijn herinnering aan deze aangrijpende gebeurtenis.

Deze Toen wordt afgesloten met een levensbeschrijving van Juffrouw Smit, die in de periode van 1931-1946 als onderwijzeres werkte op de lagere school van Annen.