Spring naar inhoud

 

Toen nr. 4 2020

Van de redactie

De laatste Toen van het gedenkwaardige jaar 2020 is inmiddels uitgebracht. Als redactie hebben we eerst onze aandacht gericht op de speciale nummers rond het thema ’75 jaar vrijheid’ en er zijn twee bijzondere uitgaven van de Toen tot stand gekomen. Door de financiële ondersteuning van de gemeente Aa en Hunze is het eerste nummer zelfs huis aan huis verspreid in Annen. Behalve de herdenking van ’75 jaar vrijheid’ is dit jaar nadrukkelijk getekend door het coronavirus met zijn enorme impact op ons dagelijks leven! Alle hoop is erop gevestigd, dat we in de loop van het volgende jaar hiervan verlost worden. Per slot van rekening is dat zo’n 100 jaar geleden ook gebeurd met de Spaanse griep. Maar nu verder met een blik op de inhoud van het laatste nummer.

In dit nummer kondigen we de start aan van een nieuwe rubriek getiteld: ‘Anneroelen in den vrömde’. Het is de bedoeling dat mensen die ooit in Annen hebben gewoond hun herinneringen uit die tijd beschrijven. We gebruiken daarvoor een standaard opzet. De eerste persoon, die we hiervoor hebben benaderd is Jan Holvast en zijn bijdrage treft u in dit nummer aan. We zijn van plan om voorlopig in iedere aflevering iemand in deze rubriek aan het woord te laten. Daarom doen we hier een oproep aan iedereen die een deel van het leven in ons mooie dorp heeft gewoond – en nu dus ‘in den vrömde verkeert’- om je aan te melden voor deze rubriek. Natuurlijk kun je als lezer ook iemand anders voordragen en de redactie zal dan contact opnemen met deze persoon. Reacties graag melden bij ons redactielid Henk Mulder, via email: mulderklonny@ziggo.nl of telefonisch: 0592 231656.

Naast de aflevering van ‘Ánneroelen in den vrömde’ vindt u nog een aantal interessante artikelen. Wist u dat Annen ooit een belangrijke rol speelde als plaats waar veldkeien werden gedolven en verhandeld? Marianne Mulders-Zonneveld en Henk Veenhof hebben het uitgezocht.

We hebben ook de tweede aflevering van de geschiedenis van Schildersbedrijf Reitsema voor u.

Het laatste verhaal, op papier gezet door Piet Kaan en Henk Veenhof, beschrijft de geschiedenis van drie generaties van de familie Steenhuis die in Annen, maar ook in omliggende plaatsen hebben gewoond.

De redactie wenst u veel plezier bij het lezen van dit nummer en bovenal een Voorspoedig en zeker ook gezond Nieuwjaar!