Spring naar inhoud

Ons bereikte het verdrietige bericht, dat geheel onverwachts, na een kort ziekbed Henk Veenhof is overleden.

Henk was één van de oprichters van onze vereniging, jarenlang betrokken en heeft de vereniging mede opgebouwd tot waar we nu staan.

Voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. We zullen hem missen en hem herdenken.

We wensen de nabestaande veel sterkte de komende tijd.

Van de werkgroep Herdenkingsmonument: 
Het dorp Annen kent een gecompliceerd oorlogsverleden. In de speciale uitgave van Toen (maart 2021) met het thema ’75 jaar Vrijheid Aa en Hunze’ is hierover al geschreven. Met de komst van de bezetter koos een deel van de inwoners er voor om aan de kant van de Duitsers te gaan staan. Mogelijk is dit de oorzaak dat er in Annen geen monument of gedenkteken voor oorlogsslachtoffers is opgericht. Meer dan 75 jaar na de beëindiging van de tweede wereldoorlog heeft de Historische
Vereniging Annen het initiatief genomen om alsnog een herdenkingsmonument op te richten. Hierop zullen inwoners van Annen die door oorlogshandelingen zijn omgekomen, worden vermeld.
Daarnaast moet dit gedenkteken er ook toe bijdragen om in breder verband stil te staan bij het punt hoe belangrijk ‘vrijheid’ is voor onze manier van leven. Juist ook in de huidige situatie waarbij we binnen Europa een verwoestende oorlog meemaken, waarbij het begrip ‘vrijheid’ aan alle kanten geweld wordt aangedaan. Het heeft wat langer geduurd dan in de meeste plaatsen, maar gelukkig is nu ook de tijd gekomen om in Annen een herdenkingsmonument op te richten.
Leden werkgroep Herdenkingsmonument: Albert Rademaker, Geert Dekker, Arjan de Jonge, Geert Anninga en Klaas Behling
 

Vooraankondiging 5e Schuilingcongres 2022 
Het motto van het congres is:
HET LANDSCHAP ALS UITGANGSPUNT
Woensdag 22 juni 2022 
Hunebedcentrum Borger 

Doelgroep: aardrijkskundeleraren, natuurontwikkelaars, natuurgidsen, historische verenigingen en andere belangstellende.
Het definitieve programma volgt, maar wilt u meer weten of heeft u vragen, stuur dan een email naar: Schuilingcongres@gmail.com

 

Wandel jij ook mee? 

Wijn- en bierproeverij wandeling Roelof Schuiling.

Datum: 23 april 2022
Start: 17.30 uur Ons Dorpshuis
Kosten deelname €15 p.p. dit is incl. gids, hapje en drankje.
Opgave verplicht en vol is vol:  secretaris@annentoen.nl

Als onderdeel van het "Roelof Schuiling" jaar 2016 is er een wandelroute (ca 7 km) in en om Annen uitgezet. Op 23 april wandelen we deze route in combinatie met een wijn- en bierproeverij in samenwerking met Slijterij Pinotage en Eetcafe De Grutter. 

 

Jaarvergadering Historische Vereniging. 

Datum:  11 april 2022
Aanvang: 20:00 uur.

Waar: Stichting "Ons Dorpshuis" Annen 
Kruisakkers 36a

De stukken kunt u opvragen bij Klaas Behling,
06 - 10 41 83 09 of stuur een mail naar secretaris@annentoen.nl

Met aansluitend lezing:
Het Ellentshuis door Roelof Eleveld. 
Gratis toegang.

Het bestuur verwelkomt u graag op deze avond!