Spring naar inhoud

Boek Drents daip blif altijd stromen

Inleiding
Het Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen heeft het initiatief opgepakt om het boek
“ Drents daip blif altied stromen” opnieuw uit te geven. Het is een boek met beschrijving van de historie van de drie dorpen, Nieuw Annerveen, Spijkerboor en Oud Annerveen maar ook een overzicht van alle huizen en hun bewoners, vroeger en nu. We zijn in het najaar van 2016 gestart met een groep enthousiaste vrijwilligers om alle informatie van het Huizen en Bewonersdeel up- to- date te krijgen. Op 17 november 2018 hebben wij, 25 jaar later, vol trots het nieuwe boek gepresenteerd.

Werkwijze
Het Dorpsarchief heeft vanaf 1993 (uitgifte van het boek) zo goed mogelijk bijgehouden wie in welk huis woont, verhuisd of overleden is. Voor de nieuwe uitgave hebben we het Huizen en Bewoners katern over getypt en aangevuld met gegevens uit het Dorpsarchief. De tekst van het ‘oude’ boek is integraal overgenomen. Tevens hebben we een hoofdstuk toegevoegd waarin we de afgelopen 25 jaar beschrijven. Jan Hoekman heeft op pakkende wijze die 25 jaar in woord gevat. Het boek is opnieuw vormgegeven en dankzij Albert Rademaker en Klaas van Slooten is het een prachtig boek geworden.

Aanschaffen
Nieuwsgierig geworden en wilt u zelf ook dit mooie boek hebben. Het is te koop voor €35 bij café ’t Keerpunt in Spijkerboor. U kunt ook een bestelling plaatsen per mail (dorpsarchief@spijkerboor.nl)

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen

Willem Dijkema
Natasja Wierenga
Caroline van Kooten