Spring naar inhoud

Ledenvergadering en lezing op 27 februari

Ledenvergadering en lezing door Anja Schuring en Trude Evers over het onderwerp Moord op dominee Ledeboer.

Op 27 februari 2019 is de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing in Ons Dorpshuis. Aanvang: 19.30 uur. Wilt u de stukken van tevoren inzien, bel of mail dan even met Jan Paagman telefoon 06 - 46280082, mail: ledenadministratie@annentoen.nl of Kiki Anninga, telefoon 06 - 57339898, mail: secretaris@annentoen.nl.

Klik op 'lees verder' om de agenda en informatie over de lezing in te zien.

AGENDA LEDENVERGADERING:

1. Opening.

2. Notulen van de jaarvergadering van 21 februari 2017.

3. Jaarverslag 2018

4. Jaarrekening 2018, begroting 2019 (incl. toelichting).

5. Verslag kascommissie,
bestaande uit de leden Jaap Menses en Jacob Klinkers.

6. Benoeming nieuw lid kascommissie.
De leden treden om en om tweejaarlijks af. Jaap Menses heeft twee jaar als commissielid gefungeerd en treedt om die reden nu af. Voorgesteld wordt, voor hem in de plaats een nieuw lid te benoemen.

7. Wisselingen van het bestuur.
A. Herbenoeming
Het rooster van aftreden laat zien dat er voor 2019 geen herbenoemingen aan de orde zijn.
B. Ontslag van Jan Paagman als penningmeester
Jan Paagman heeft kenbaar gemaakt dat hij wenst af te treden als penningmeester. Hij heeft de functie als penningmeester gedurende 6 jaar (2x een benoemingsperiode) uitgevoerd. Voorgesteld wordt, om Klaas Behling te benoemen tot penningmeester.
Tegenkandidaten kunnen worden doorgegeven bij bovengenoemde personen, tot een uur voor de aanvang van de ledenvergadering.

8. Rondvraag.

9. Sluiting van het officiële gedeelte en pauze.

LEZING (om ongeveer 20.00 uur begint de lezing).

De Historische vereniging nodigt u ook uit om direct na de ledenvergadering de lezing bij te wonen door de dames Anja Schuring en Trude Evers, over het onderwerp Moord op dominee Ledeboer 1780.
Op 14 september 1780 wordt bij Schuilingsoord Johannes Ledeboer vermoord. De dader is Anton Link en hij wordt nog diezelfde dag gevangen genomen. Beide mannen zijn afkomstig uit Groningen, Ledeboer pas afgestudeerd als dominee, Link gedeserteerd uit het leger. Na een uitgebreid onderzoek wordt Link uiteindelijk schuldig verklaard en wacht hem een verschrikkelijke straf: “ter gruwelyker afschrik van andere boosdoenderen” wordt hij levend geradbraakt.
Hoe ging justitie toentertijd te werk? Wat was bijvoorbeeld de rol van de schulte, de pander, de landschrijver, de drost en wie waren er nog meer bij deze zaak betrokken? Aan de hand van eigentijds kaartmateriaal, getuigenverklaringen van toevallige voorbijgangers, tekeningen, de rekening van de timmerman en de smid die het schavot timmerden en nog veel meer doen Trude Evers en Anja Schuring de toedracht uit de doeken.

Het belooft een interessante en onderhoudende avond te worden.
Niet-leden zijn ook van harte welkom.