Spring naar inhoud

Ledenvergadering en lezing op dinsdag 3 maart 2020

In de flyer, die u aantreft bij ons nieuwste tijdschrift TOEN is een vervelende passage over de ledenvergadering ingeslopen. Het betreft de passage boven punt 8 Rondvraag. Daarin wordt aangegeven dat Arjan de Jonge door het bestuur wordt voorgesteld als algemeen bestuurslid. Dat is niet juist. De goede tekst is:

Voor de functie van het andere algemene bestuurslid heeft het bestuur op dit moment nog geen voorstel. Vooralsnog blijft die functie open staan. We hopen op de ledenvergadering wel een voorstel aan de leden te doen.

Ook staat in de tekst - bij de lezing - dat het op de woensdagavond 3 maart gaat. Dat is niet juist. Het betreft de dinsdagavond 3 maart.

Om de juiste flyer geheel te bekijken druk dan op "Lees verder"

Ledenvergadering en lezing door Frans Meek over ‘Lopen Op Hout’.

Op dinsdag 3 maart 2020 is de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing in Ons Dorpshuis. Aanvang: 19.30 uur. Wilt u de stukken van tevoren inzien, bel of mail dan even met Klaas Behling telefoon 06 - 10418309, mail: ledenadministratie@annentoen.nl of Kiki Anninga, telefoon 06 - 57339898, mail: secretaris@annentoen.nl.

AGENDA  LEDENVERGADERING:

  1. Opening. 
  • Notulen van de jaarvergadering van 27 februari 2019.
  • Jaarverslag 2019.
  • Jaarrekening 2019, begroting 2020 (incl. toelichting).
  • Verslag kascommissie door de leden Jacob Klinkers en Kees Spanjer.
  • Benoeming nieuw lid kascommissie. 

De leden treden om en om tweejaarlijks af. Jacob Klinkers heeft twee jaar als commissielid gefungeerd en treedt om die reden nu af. Voorgesteld wordt, voor hem in de plaats een nieuw lid te benoemen. Tinus Steenbergen had zich vorig jaar, tijdens de ledenvergadering, als reserve opgegeven.

  • Wisselingen van het bestuur.
  • Ontslag van An Bierman als voorzitter.

An Bierman heeft te kennen gegeven haar functie als voorzitter niet meer te vervullen. Het bestuur stelt de leden voor hiermee akkoord te gaan. Zij blijft wel lid in het bestuur. Die algemene functie wordt onder punt D aan de leden voorgesteld. 

B. Benoeming nieuwe voorzitter.

Van de zojuist vrijgekomen voorzittersfunctie wordt aan de leden voorgesteld om de heer Geert Anninga te benoemen. Geert heeft vanaf zijn geboorte in Annen gewoond en lijkt bij uitstek voor deze functie in aanmerking te komen. Tegenkandidaten kunnen worden doorgegeven bij bovengenoemde personen, tot een uur voor de aanvang van de ledenvergadering.

C. Geen herbenoemingen.

Het rooster van aftreden laat zien dat voor het jaar 2020 Winny Feenstra in aanmerking komt voor herbenoeming. Hij heeft echter kenbaar gemaakt dat hij wenst af te treden als bestuurslid. Hij heeft de functie als bestuurslid (oa de functie van penningmeester) vanaf het begin van het oprichten van de vereniging in 2005 uitgevoerd. 

Mariet Bloemhof heeft te kennen gegeven niet meer haar functie als bestuurslid voort te zetten. Zij heeft te weinig tijd om hier voldoende aandacht aan te kunnen besteden door het uitvoeren van haar dagelijkse werk. Het bestuur adviseert de leden dan ook deze wens van beide genoemde bestuursleden te aanvaarden.

D. Vrijgekomen functies als algemeen bestuurslid

Voorgesteld wordt, om An Bierman, vanwege het vrijvallen van haar functie als voorzitter (zie punt A), te benoemen tot algemeen bestuurslid. 

Voor de functie van het andere algemene bestuurslid heeft het bestuur op dit moment nog geen voorstel. Vooralsnog blijft die functie nog open staan. We hopen op de ledenvergadering wel een voorstel aan de leden te kunnen doen.

  • Rondvraag.
  • Sluiting van het officiële gedeelte en pauze. 

- Daarna de lezing ‘Lopen Op Hout’ -

(om ongeveer 20.00 uur begint de lezing).

Op dezelfde dinsdagavond organiseert de Historische Vereniging in Ons Dorpshuis de lezing “Lopen Op Hout” om circa 20.00 uur (na de ledenvergadering). Frans Meek van het Internationaal Klompenmuseum in Eelde zal de lezing houden. 

De presentatie duurt ongeveer anderhalf uur exclusief een pauze. Nederlandse, Europese en klompen van over de hele wereld komen aan de orde. De onderwerpen die de revue zullen passeren zijn:

- het Internationaal Klompenmuseum te Eelde

- klompenmakers gebroeders Wietzes

- het ontstaan en geschiedenis van de klomp

- het dagelijks gebruik van de (werk)klomp door de jaren heen

- de klomp als kunst en kunst(ig)object

- de klomp als folklore

- de klomp met een verhaal

Voor heel veel mensen is de klomp uiteraard een bekend begrip; de presentatie wordt dan ook vaak als een stukje nostalgie ervaren, omdat men zelf op klompen heeft gelopen. Maar klompen hebben ook waarde als werk- en kunstobject. Tijdens de presentatie zult u kennismaken met klompen van over de hele wereld in allerlei variaties.

Klompen hebben meestal geen karakteristiek met de omgeving waar de klompenmaker woont (woonde); wel heeft iedere klompenmaker zijn eigen specifieke afwerking. Daaraan is voor kenners dus te herkennen, wie de klomp gemaakt heeft. Ook zijn klompen vaak gemaakt voor en aangepast aan het beroep van de drager.

Klompen als kunstobject maken een belangrijk deel uit van de collectie in het museum. Sedert 2009 zijn er veel Franse klompen aan de collectie toegevoegd. Die klompen zijn stuk voor stuk ware kunstvoorwerpen. Tijdens de presentatie krijgt u hiervan voorbeelden te zien.

De gehele presentatie wordt visueel gemaakt met meer dan 95 dia's. In de pauze en na afloop kunt u desgewenst een boek over klompen  of een souvenir aanschaffen. Denkt u daarbij aan het cash kunnen betalen van 1 of meerdere artikelen!!

Voor meer informatie over het Internationaal Klompenmuseum uit Eelde kunt u contact zoeken met Frans Meek of via de website:  www.klompenmuseum.nl

Telefoon: 0592-543737, e-mail: fransmeek@xs4all.nl

Het belooft een interessante en onderhoudende avond te worden. 

Niet-leden zijn ook van harte welkom. Deelname is gratis.