Spring naar inhoud

Maquette Annen 1832 is te bezichtigen

Vanaf vrijdag 6 juli is de maquette Annen 1832 in het gemeentehuis Aa en Hunze te Gieten gedurende de rest van die maand te bezichtigen. De dag daarvoor heeft wethouder Henk Heijerman de maquette opengesteld.

De weergave van de kaarten uit het jaar 1832 is voor veel historische verenigingen een juist en betrouwbaar kaartbeeld om een maquette te bouwen. Het zijn namelijk de oudste cartografische kaarten waarop de bezitsregistratie per perceel staat aangegeven. Napoleon heeft hiervoor toen al in 1810 opdracht gegeven om een eerlijke grondbelasting te kunnen heffen. Dat de kaart het jaartal 1832 draagt, geeft aan dat het een hele klus is geweest over een periode van circa 20 jaar. Alleen al voor het noorden van Nederland zijn er 2500 kadasterkaarten en 500.000 percelen geregistreerd.

De maquette is verplaatsbaar en gaat na ongeveer een maand op reis door Annen, o.a. naar het Holthuys, de bibliotheek en obs De Eshoek.
Daarna wordt bekeken of er ook nog andere geschikte plaatsen in Annen zijn. Ook bij bijzondere evenementen kan de maquette eveneens worden opgesteld.