Spring naar inhoud

Nieuwste uitgave van ons tijdschrift TOEN 2021 is uit.

Van de redactie

We beginnen met dit nummer aan de 16e jaargang en daarmee hebben we er 15 jaar Toen opzitten. Als u al die tijd lid bent geweest liggen er 60 nummers bij u in de kast (als u deze allemaal hebt bewaard). Dat betekent dat er ongeveer 200 artikelen zijn geschreven. Als redactie willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het maken van deze verhalen. Wij realiseren ons terdege dat zonder uw medewerking Toen niet kan bestaan en we willen dan ook graag een oproep plaatsen voor de aanlevering van nieuwe verhalen of ideeën voor artikelen. Dit kan via: redactie@annentoen.nl

In het laatste nummer leest u de tweede bijdrage van de rubriek: ‘Anneroelen in den vrömde’. Daarop aansluitend vindt u een beschrijving over de bijzondere landschappelijke kenmerken en natuurwaarden van de Boonspolder.

Ruim honderd jaar geleden werd in Anloo de coöperatieve zuivelfabriek opgericht. De meeste melkveehouders uit Annen waren ook bij dit bedrijf aangesloten. De geschiedenis van deze melkfabriek is in 2020 beschreven in een artikel in Anloo Ooit. Redactielid Geert Dekker heeft met toestemming van de oorspronkelijk auteur -Lucienne van der Boor- dit verhaal aangepast en uitgebreid met aspecten die met Annen te maken hebben.

Bij de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog had Annen geen Joodse bewoners, maar voorheen hebben hier verschillende Joodse families gewoond. Piet Kaan en Henk Veenhof hebben in kaart gebracht welke families dit waren, wat ze beroepshalve deden en wat ze hebben betekend voor het dorp.

In het laatste artikel van dit nummer beschrijft Marianne Mulders-Zonneveld hoe het zat met de belastingplichten van de inwoners van Annen over de jaren 1913-1918. Hieruit is een interessant lijstje afgeleid met de toen tien rijkste inwoners van Annen.