Spring naar inhoud

Zojuist is ons jongste tijdschrift (TOEN, juni 2018) verschenen

Van de redactie

De zomer is al begonnen bij het verschijnen van de TOEN, jaargang 13, nr. 2. Dat is misschien niet de meest populaire tijd van het jaar om te lezen, maar toch willen we als redactie adviseren om deze uitgave niet terzijde te schuiven.

Zoals gewoonlijk is ook dit nummer weer gevuld met interessante verhalen. Griet en Arend Rademaker waren een groot deel van leven verbonden met het café dat vroeger op de plaats van ´De Woldhoek´ stond. Griet vertelt hun levensverhaal en beschrijft op discrete wijze een aantal opmerkelijke gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld.

Marianne Mulders doet verslag van een onderzoek naar de ouderdom van de gebinten in de boerderij van Albert Houwing. Hieruit is gebleken, dat de gebinten veel ouder zijn dan de huidige boerderij.

Henk Veenhof en Willem Mulder zijn in de geschiedenis van de brandweer van Annen gedoken en beschrijven in deze TOEN deel 1 van de resultaten van hun bevindingen. Hieruit blijkt onder meer dat er in het verleden in Annen branden met veel menselijk leed en grote financiële stroppen hebben plaatsgevonden. Dit verhaal zal nog worden vervolgd.

Wij wensen u veel leesplezier!