Spring naar inhoud

De CANON van ANNEN

is de canon van de gewone man,
de canon van, voor en door Annenaren
een canon met een knipoog naar de geschiedenis,
voortgekomen uit de wens om te laten zien dat ook Annen een dorp met geschiedenis is. 

Een geschiedenis die wat geschiedschrijving betreft begint in het jaar 1309.
Vandaar dat het jaar 2009 aangegrepen werd om te vieren dat het 700 jaar geleden is, dat Annen naam maakte.  
Wanneer Annen zijn naam kreeg, zal wellicht nooit te achterhalen zijn.
Want Annen is -net als vele andere esdorpen in Drenthe- wel veel eerder ontstaan. Daar zijn  "bewijzen" voor, helaas niet op papier.

Vanaf onze mijlpaal 1309 speelt Annen binnen de geschreven geschiedenis een bescheiden rol met vele eigen hoogte- en dieptepuntjes, al of niet gekoppeld aan de grote gebeurtenissen ons wel bekend uit onze schooltijd. 

Besloten werd om de historie van Annen aan veertig momenten op te hangen, of zoals men tegenwoordig zegt, in een canon van veertig vensters te vatten.

Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen te bedenken die het waard zijn om een plekje in de canon te hebben. De keuze werd nu vooral bepaald door de beschikbaarheid van voldoende gedocumenteerd materiaal. 

Werkgroep Archief en Bewoningsgeschiedenis van de Historische Vereniging deed een flinke greep uit die verzameling feiten en feitjes, geput uit de archieven van de voormalige Gemeente Anloo, van Drenthe en van Groningen .  

't Jong Verleden werd door de gelijknamige werkgroep eraan toegevoegd. 

De Schrijverskring, geheel van eigen bodem, voorzag de droge nuchtere gegevens van een levendige context, met een knipoog naar de geschiedenisboekjes.

Het Schildersgilde, eveneens uit eigen gelederen, gaf daar expressie aan en legde haar visie vast op grote panelen die door weer andere dorpsgenoten hiervoor geprepareerd waren. 

De Schooljeugd voorzag het geheel van uilen, het icoon van onze geuzennaam Anner Oelen.

En tot slot ontrolde tijdens de Brink Diverdaotsie juni 2009 dit lint van Anner historie zich als de jaarringen van een enorme oude en machtige eik.

Inmiddels is deze unieke collectieve prestatie in boekvorm uitgegeven onder de titel:

Canon van Annen
1309 - 2009
ISBN: 978-90-9024706-9