Spring naar inhoud

Waor haol je een neie kookpot

Waor haol je een neie kookpot.

Een verhaol van Sien Raodemaoker.

In de bezettingstied was ik aarbeider bij de familie Geert Dekker an de Kruusstraot, een gemengd bedrief. Akkerbouw met vee, met daorbij ok wat zwienen veur de slaacht. Zo as’t gewoon was kregen de zwienen gekookte ” zwieneerdappels ” die in de kookpot gaor maokt wurren. Zö’n ding geeit ok een maol aof en hier mus ok een neie kommen, mor waor haol je zö’n ding dan wel vot, een geeitiezeren boetenpot. De smid kun dat ding ok neeit leveren, dan gaot wij mor naor Stad zee Geert Dekker en jaowel op een gooie dinsdag wij op’t rad naor Stad, wat boterhammen met veur tussen de middag. De fietse wurren stald bij de Koppelpeerden an de Hereweg en wij gungen lopens wieder de Stad in. De stalling kostte een dubbelie, 10 cent. Eerst mor is op advies van Dekker naor de Korenbeurs en toen as wij daor oetkeken wazzen en in verscheiden zaoken um de neudige boetenpot te kopen wat neeit lukte, kregen wij de raod um is in de Folkingestraot te gaon kieken. Volgens zeggen wazzen daor verscheiden zaoken in Huishoudelijk artikelen en anverwante dingen bij, een iezerhandel of zowat.
Wij hadden in die tied wel wat trek in een boterham kregen. Het eerste de beste café waor wij langs kwammen was ” De Kerseboom “. Alles zag daor netjes oet, wij dan mor naorbinnen um oous boterhammen te verorberen. Bij de deur stun een nogal stoers oetkiekende grote kerel wel as oous d’r in leuit. In een hoouk bij ‘t raom was nog een steegie vrij en wij bestelden oous een kop kovvie bij de boterhammen. Wij hebt daornao ok nog een borrelie nummen, wij wazzen toch en dag oet. In het café was ok een nogal vrij duustere bar, met stoolties zunder leuning en in ‘t midden een grote ronde taofel waoran wel minsten tien ménsen een stee hadden.
‘t Was een gezellige booul, aal meer ménsen kwammen binnen, veuraal maanluu, en wij zaggen ook een bekende bij oous oet Annen die as daodelijk op de tap aofstevende. Mor zo gaauw as ze de kont an de kruk hadden kwam votdaodelijk een vrouw naost heur zitten wel as ok dapper metdrunk. Wel op de kosten van de maanluu naotuurlijk. Bij de grote taofel zat ok een vrouw oet Annen, het wur een groot feest, geliek een bruuloft. Opeeins een gegalp van de oous bekende vrouw: ” Ik wul weer naor mien kinderties tow “. Mor met een wat zaachte drang wur dit weer sust. De bekende man kreeg oous op een bepaold moment ok in de gaoten en kwam bij oous zitten. Hij har een gloepens mooi praottie dat hij hier ok veur de eerste keer was. Mor wij wuzzen wel dat hij ieder dinsdag naor de Stad gung, en hebt hum in de waon laoten, hij was al zielig genog. De rekening veuil nogal wat tegen oous borrelie koste fl. 3,00 per stuk, of hadden wij de wichter soms ok met betaold.
Dan mor op hoes an, zunder de kookpot, mor Geert Dekker har dan toch ok wel een mooie dag had, die zat aaltied wel vol humor.
Aanderdaogs ‘s mörgens under het kovviedrinken wur nog wat over de kookpot naopraot en eein wel as ok aanwezig was, raodde oous an um toch ok mor is te gaon informeren bij Jelle Koers. Die har ok toch een winkel in Annen in Huishoudelijk artikelen en iezerwaoren. Geert Dekker drekt op de fiets daor naortow en het duurde neeit aal te laang dat hij d’r weer was. “En, vreuigen wij neisgierig, how as’t gaon was “. Vanmiddag wordt een neie kookpot braacht met piepen en aal.
Zo zeei mor is weer: “Wat eigen dorp je biedt, zoek dat in de vreemde niet “. Mor aal met aal hadden wij toch wel een gloepens mooie dag had.