Spring naar inhoud

Doel

De Historische Vereniging Annen is een van de jongste historische verenigingen van Drenthe. De vereniging is opgericht op 17 januari 2005 door een aantal enthousiastelingen die allen op hun eigen manier belangstelling hebben voor de geschiedenis van Annen. Doel: het bevorderen van kennis van en belangstelling voor de geschiedenis van Annen.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

  1. het stimuleren en doen uitvoeren van studies en/of onderzoek op sociaal, cultureel en historisch gebied
  2. het stimuleren van behoud en bescherming van historische bebouwing, het landschap en de monumenten
  3. het organiseren van bijeenkomsten waarin de leden gelegenheid hebben kennis uit te wisselen
  4. het verzorgen en coördineren van historisch onderzoek
  5. het bevorderen van historisch besef met betrekking tot Annen in relatie tot de gemeente en andere overheden en publiekrechtelijke organisaties
  6. het uitgeven van een historisch tijdschrift
  7. alle andere middelen die aan het bereiken van het doel dienstig zijn

Al snel waren er ca. 50 leden die met elkaar aan de slag zijn gegaan om een actieve vereniging te ontwikkelen. Dit resulteerde in een aantal werkgroepen die ieder gericht zijn op een bepaald aspect van de geschiedenis. Ook werd besloten direct een tijdschrift uit te geven waarin de bevindingen van de diverse onderzoekers worden gepubliceerd. Ieder lid ontvangt per jaar vier tijdschriften. In november 2005 verscheen het eerste nummer van het tijdschrift Toen, een 0-nummer dat in het hele dorp Annen verspreid werd met daarin een aanmeldingsformulier voor een lidmaatschap. Het tijdschrift werd enthousiast ontvangen.