Spring naar inhoud

Bestuur en leden werkgroep

Bestuur
An Bierman Voorzitter voorzitter@annentoen.nl
Kiki Anninga Secretaris secretaris@annentoen.nl
Klaas Behling Penningmeester ledenadministratie@annentoen.nl
Telefoonnummer: 06-10418309
Winny Feenstra Beheerder van de website website@annentoen.nl
Mariët Bloemhof Alg.  bestuurslid
Ledenadministratie
ledenadministratie@annentoen.nl
Ledenadministratie.

rekening:

NL63 RABO 0105 1630 23

Klaas Behling Administratieve zaken
Klaas Behling Financiele zaken
Willem Mulder Distributie TOEN
Redactie TOEN
redactie@annentoen.nl
Redactie Toen
Roelof Eleveld Eindredactie
Albert Rademaker Vormgeving
Henk Mulder Illustratie en fotorubriek
Geert Dekker Algemeen
Annen, vanaf de oudheid
annenvanafdeoudheid@annentoen.nl
Annen, vanaf de oudheid
Marianne Mulders
Werkgroep foto- en filmarchief Werkgroep foto- en filmarchief
Gina Klinkers
Anjo van Wely
Henk Mulder
Werkgroep archiefonderzoek
archiefonderzoek@annentoen.nl
Werkgroep archiefonderzoek
Marianne Mulders