Spring naar inhoud

Bestuur en leden werkgroep

Bestuur
An Bierman Voorzitter voorzitter@annentoen.nl
Kiki Anninga Secretaris secretaris@annentoen.nl
Jan Paagman Penningmeester ledenadministratie@annentoen.nl
Winny Feenstra Beheerder van de website website@annentoen.nl
Mariët Bloemhof Alg.  bestuurslid  
 
Ledenadministratie
ledenadministratie@annentoen.nl

Ledenadministratie.

rekening:

NL63 RABO 0105 1630 23

Jan Paagman Administratieve zaken
Jan Paagman Financiele zaken
Willem Mulder Distributie TOEN
 
Redactie TOEN
redactie@annentoen.nl
Redactie Toen
Roelof Eleveld Eindredactie
Albert Rademaker Vormgeving
Henk Mulder Illustratie en fotorubriek
Geert Dekker Algemeen
 
Annen, vanaf de oudheid
annenvanafdeoudheid@annentoen.nl
Annen, vanaf de oudheid
Marianne Mulders  
 
Werkgroep jong verleden (opgeheven)  
     
     
     
     
     
     
 
Werkgroep foto- en filmarchief Werkgroep foto- en filmarchief
Gina Klinkers  
Anjo van Wely  
Henk Mulder  
 
Werkgroep archiefonderzoek
archiefonderzoek@annentoen.nl
Werkgroep archiefonderzoek
Marianne Mulders