Spring naar inhoud

Bestel het bijzondere boek Neanderthalers in Noord-Nederland door voor in te tekenen en daarmee in aanmerking te komen voor de interessante korting.
De stichting Het Drentse Landschap (HDL) brengt een bijzonder boek uit over de Neanderthalers in Noord-Nederland op 4 oktober. Het boek kan besteld worden tot 10 oktober 2019. U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar communicatie@drentslandschap.nl onder vermelding van uw naam en adresgegevens. Graag ook aangeven via welke historische vereniging u het boek wenst af te halen. Het boek kost dan in plaats van 24,50 euro nu 20 euro. Dit is mede mogelijk gemaakt omdat de gemeente subsidie heeft verstrekt aan de genoemde stichting HDL. Onze vereniging haalt de bestelde boeken bij de gemeente af op maandag 14 oktober en bezorgt deze boeken bij u thuis. Het boek moet dan wel cash aan die vereniging worden betaald.
Zie voor verdere informatie de link:

Flyer Neanderthaler

In het volgend verhaal wordt er gesproken over een bijzonder fotoproject waarbij gezocht wordt naar (onbekende) foto’s uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de komende herdenking van 75 jaar bevrijding 2020. Indien u bijzondere foto’s uit die periode heeft lees dan a.u.b. verder.

In het kader van 75 jaar Vrijheid wordt een landelijk fotoproject uitgevoerd in alle provincies. Uiteindelijk zullen er 100 foto’s uitgekozen worden die komen te hangen in de hal van de Tweede Kamer. Drenthe doet daar aan mee door 50 foto’s in te zenden voor de uiteindelijke keuze.
Iedereen kan foto’s uit de oorlog aanleveren. Wij zijn op zoek naar foto’s over: militaire strijd; vervolging en onderdrukking; collaboratie en verzet; dagelijks leven. De foto’s worden gescand en teruggegeven aan de eigenaar.
In de maanden november en december zal op 4 plaatsen in de provincie een bijeenkomst georganiseerd worden waar mensen hun foto’s kunnen inbrengen en waar aandacht besteed wordt aan de oorlog in Drenthe. De plaatsen en de tijdstippen zullen via RTVDrenthe en de kranten worden aangekondigd.
Een aantal foto’s zal in de maanden april en mei 2020 op diverse plaatsen in de provincie worden tentoongesteld.
Het project wordt uitgevoerd namens het Platform WO2 en staat onder leiding van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. In de Drentse werkgroep zijn o.a. Drents Archief en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertegenwoordigd. De coördinatie is in handen van voormalig provinciaal historicus Michiel Gerding.
Contact: m.gerding@home.nl of 06-54784741

De herkomst van de naam Anneroelen

RTV Drenthe heeft in haar rubriek ‘Zoek het uit’ een artikel gepubliceerd over de herkomst van de naam Anneroelen. Daarbij heeft de schrijfster Jeanine Hofsteenge veel gebruik kunnen maken van het verhaal van Marianne Mulders-Zonneveld hierover.
Geïnteresseerd? Klik dan op de link:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151167/Zoek-het-uit-Waarom-worden-inwoners-van-Annen-Anner-Oelen-genoemd

Deze link wordt ook op de website geplaatst onder de hoofdrubriek Algemeen bij de subrubriek Links.

De Historische Vereniging Annen nodigt u uit om de lezing door Abel Darwinkel bij te wonen op woensdagavond, om 20.00 uur in Ons Dorpshuis te Annen.

Abel Darwinkel werkte vijftien jaar als streektaalfunctionaris bij het Huus van de Taol in Drenthe. In die functie organiseerde hij cursussen over de Drentse taal, presenteerde hij Jasbuus vol Drents op TV Drenthe en schreef hij tal van boeken over de Drentse taal. Zo schreef hij een boekje over Drentse plaatsnamen met de titel Op stee, een boekje over de Drentse telwoorden met de titel 10 en vorig jaar september kwam zijn studie over Drentse verkleinwoorden uit.
Darwinkel schrijft al jaren in het Drents. Enkele maanden geleden is zijn eerste bundel Drentse verhalen gepresenteerd met de titel Waotertrappeln. De Drentse schrijver komt woensdagavond 16 oktober naar Annen om de leden van de Historische Vereniging meer te vertellen over zijn nieuwe bundel. Hij zal dan ook enkele verhalen voorlezen. En na de pauze zal hij een kwis houden over de Drentse taal en over het dorp Annen en omgeving.

De voormalig streektaalfunctionaris van het Huus van de Taol schrijft in het Drents van Norg, de taal waarin hij is grootgebracht. De onderwerpen waar Darwinkel over schrijft variëren sterk. Voetbal, knikkeren, kroegbezoek en het gezinsleven komen aan de orde, maar ook de eerste schreden van een puber op het liefdespad en de ervaringen van een vader met jonge kinderen.
Het boek telt 27 verhalen en 140 bladzijden en is verkrijgbaar voor de prijs van € 12,50 bij de Drentse boekhandel of via de website van de schrijver: www.abeldarwinkel.nl:
ISBN 978-90-8829979-0-3

Het belooft een interessante en onderhoudende avond te worden.
De lezing is gratis, ook voor niet-leden.

Van de redactie

Op de omslagfoto lopen we al een beetje vooruit op de verfraaiing van het plein voor de Sporthal en het Dorpshuis van Annen. Dit werk moet in september klaar zijn.

Deze Toen opent met een vervolgartikel over de brandweer van Annen. In de vorige twee artikelen werd met name ingegaan op de organisatie en technische kanten van de brandweer. Hier leest u de weergave van de persoonlijke belevenissen van drie (oud)-leden van de brandweer. We lezen dat naast het blussen van branden er nog heel andere activiteiten gaande waren. Legendarisch zijn de verhalen over de onderlinge strijd van de Drentse brandweerkorpsen om het bezit van de Jobing staf. De brandweer van Annen weerde zich kranig in deze gevechten. Meer details over deze gevechten, maar ook over allerlei andere sappige belevenissen leest u in dit verhaal.

De geschiedenis van de 150 jarige Toneelvereniging Advendo wordt vervolgd met een tweede deel. Twee (oud)-leden vertellen over de tijd dat ze zelf deel uitmaakten van het toneelgezelschap. Vele andere medeleden, waar zij mee samen speelden met ieder zijn persoonlijke eigenaardigheden, passeren de revue. Dit verhaal geeft een mooi inkijkje in de sfeer van deze roemruchte vereniging van Annen.

Tenslotte gaan we terug naar de tijd, dat het ambulancevervoer nog in handen was van plaatselijke -veelal van oorsprong- taxi- en garagebedrijven. Een EHBO diploma en een rijbewijs volstonden om een ambulancebedrijf te beginnen. In de omgeving van Annen was het ziekenvervoer lange tijd in de zorgzame handen van het echtpaar Kolthof uit Eexterveen. Door middel van een gesprek met mevrouw Kolthof krijgen we een mooi beeld uit de keuken van de ambulancezorg uit de periode van 1966-1982.

Beste bezoeker van de Historische Vereniging van Annen,

Bent u misschien een enthousiaste wandelaar, dan nodigen wij graag u uit om onze historische Roelof Schuiling wandeling via de ‘vernieuwde’ app te gaan wandelen. De app is dankzij technische faciliteiten van Geopark Hondsrug via de site van AnnoDrenthe.nu te gebruiken. De tekst is samengesteld door Roelof Eleveld en ingesproken door Joke Hofstra.

De wandeling is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Herdenking Roelof Schuiling’. Roelof Schuiling –in 1854 in Annen geboren- wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Ook is hij bekend als ontwikkelaar van een reeks schoolwandplaten, waarvan de Noordes van Annen model heeft gestaan voor de eerste in deze reeks. De wandeling laat de verschillen zien tussen het Annen van nu en het dorp uit de tijd van Schuiling onder het motto: “ Annen, van werkdorp naar woondorp”. Kortom, een eigentijdse wandeling door de schoolplaat van Schuiling.

De wandeling is via de app van AnnoDrenthe.nu met een smartphone te gebruiken. Hiervoor moet je deze app op je telefoon installeren en jezelf registreren en vervolgens kun je de wandeling via het kanaal ‘Geopark Hondsrug’ vinden en downloaden. Nadere instructies zijn via bijgaande link te vinden. http://www.annodrenthe.nu/hoe-werkt-het

Veel succes en veel plezier met wandelen.