Spring naar inhoud

Vanaf vrijdag 6 juli is de maquette Annen 1832 in het gemeentehuis Aa en Hunze te Gieten gedurende de rest van die maand te bezichtigen. De dag daarvoor heeft wethouder Henk Heijerman de maquette opengesteld.

De weergave van de kaarten uit het jaar 1832 is voor veel historische verenigingen een juist en betrouwbaar kaartbeeld om een maquette te bouwen. Het zijn namelijk de oudste cartografische kaarten waarop de bezitsregistratie per perceel staat aangegeven. Napoleon heeft hiervoor toen al in 1810 opdracht gegeven om een eerlijke grondbelasting te kunnen heffen. Dat de kaart het jaartal 1832 draagt, geeft aan dat het een hele klus is geweest over een periode van circa 20 jaar. Alleen al voor het noorden van Nederland zijn er 2500 kadasterkaarten en 500.000 percelen geregistreerd.

De maquette is verplaatsbaar en gaat na ongeveer een maand op reis door Annen, o.a. naar het Holthuys, de bibliotheek en obs De Eshoek.
Daarna wordt bekeken of er ook nog andere geschikte plaatsen in Annen zijn. Ook bij bijzondere evenementen kan de maquette eveneens worden opgesteld.

Van de redactie

De eerste uitgave van de TOEN van het jaar 2018 is weer klaar en in dit nummer treft u enkele artikelen aan die te maken hebben met gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog. In het eerste artikel is een onderzoek beschreven rondom het Onderduikershol in het Evertsbos in Anloo. In een voorafgaande en uitgebreide opgraving was het Onderduikershol op zich al onderzocht, maar daarbij waren de vermoedelijke waterput en latrine buiten beschouwing gebleven. In deze TOEN een verslag van de bevindingen van dit aanvullend onderzoek naar deze put en de latrine.

In de tweede wereldoorlog vonden diverse onderduikers, veelal afkomstig uit andere delen van het land, een schuilplaats bij inwoners van Annen. Zo ook een jonge man uit Rotterdam -Stephan Woudenberg-, die na een avontuurlijke zwerftocht door Nederland uiteindelijk als onderduiker bij de familie de Jonge in Annen een schuilplaats vond. Hij overleefde de oorlog en beschreef nadien zijn belevenissen in de laatste jaren van de oorlog in een brief gericht aan de familie de Jonge. Deze brief werd in 2016 teruggevonden en de inhoud is onveranderd in deze TOEN opgenomen.

De vader van Lies Achterop-Raad was bedrijfsleider van het landbouwbedrijf van de familie Boon in het Annermoeras. In een artikel over haar jeugdjaren wordt een beeld geschetst van het leven op deze boerderij in de Boonspolder vanaf de jaren 30 tot in de Tweede Wereldoorlog.

In het laatste artikel van deze TOEN wordt de hele geschiedenis op een rij gezet van het café- en hotelbedrijf dat ooit was gevestigd op de plaats waar we nu drogisterij Alldro vinden. Dit bedrijf kende een roemruchte geschiedenis en eindigde als ‘Disco 76’ tot de sloop in 1989, waarna op dit adres de Rabobank zich vestigde.

Beste bezoeker van de Historische Vereniging van Annen,

Bent u misschien een enthousiaste wandelaar, dan nodigen wij graag u uit om onze historische Roelof Schuiling wandeling via de ‘vernieuwde’ app te gaan wandelen. De app is dankzij technische faciliteiten van Geopark Hondsrug via de site van AnnoDrenthe.nu te gebruiken. De tekst is samengesteld door Roelof Eleveld en ingesproken door Joke Hofstra.

De wandeling is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Herdenking Roelof Schuiling’. Roelof Schuiling –in 1854 in Annen geboren- wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Ook is hij bekend als ontwikkelaar van een reeks schoolwandplaten, waarvan de Noordes van Annen model heeft gestaan voor de eerste in deze reeks. De wandeling laat de verschillen zien tussen het Annen van nu en het dorp uit de tijd van Schuiling onder het motto: “ Annen, van werkdorp naar woondorp”. Kortom, een eigentijdse wandeling door de schoolplaat van Schuiling.

De wandeling is via de app van AnnoDrenthe.nu met een smartphone te gebruiken. Hiervoor moet je deze app op je telefoon installeren en jezelf registreren en vervolgens kun je de wandeling via het kanaal ‘Geopark Hondsrug’ vinden en downloaden. Nadere instructies zijn via bijgaande link te vinden. http://www.annodrenthe.nu/hoe-werkt-het

Veel succes en veel plezier met wandelen.