Spring naar inhoud

30 oktober 2021                                                       

Kleintje Annermarkt is een wandeltocht met een knipoog naar het verleden.
Tijdens deze wandeling komt men verschillende opdrachten tegen die te maken hebben met ons dorp.

Voor leden is het gratis, voor niet-leden zijn de kosten € 2,50.
Kinderen tot 16 jaar mogen gratis meedoen.
Ter plekke kunt u lid worden van de Historische Vereniging.

Datum: 30 oktober 2021.
Start: 19.00 uur.
Vertrekpunt: Sportsbar Annen, Kruisakkers 40 te Annen.

Er wordt geadviseerd een pen en een zaklantaarn mee te nemen.

 

11 oktober 2021

De jaarvergadering zal worden gehouden op maandag 11 oktober 2021 in het Dorpshuis. Aanvang 19.30 uur. 

Op 11 oktober houdt de historische vereniging de jaarvergadering, natuurlijk wanneer de Coronamaatregelen het toelaten. Roelof Eleveld gaat ons deze avond vertellen hoe de ‘Toen’ tot stand komt. Berts Staats, oud inwoner van Annen, amateurhistoricus en regelmatig schrijvend voor de ‘Toen’, zal ons meer vertellen over de verzetsheld Johannes Hovenkamp.
De vergadering vindt plaats in het Dorpshuis en begint om 19.30 uur.Van de redactie, TOEN nr. 3 van 2021 is verschenen.

Als u dit leest ligt de zomer alweer achter ons. In historisch opzicht zullen we ons deze zomer zeker niet herinneren als een warme, hete periode. Nee, integendeel. De moestuinhouders onder ons zullen nog lang terugdenken aan de slakken, die zich in groten getale tegoed hebben gedaan aan onze sla, bonen, kool en andijvie. De redactie hoopt dat deze TOEN u na deze teleurstellende zomer toch wat kan opvrolijken.

Iedereen in Annen kent het hunebed D IX aan de Zuidlaarderweg. Marianne Mulders is een aantal jaren ‘beheerster’ van dit hunebed geweest en in het eerste artikel schrijft zij hierover. Daarbij gaat ze ook in op een verhaal over Lodewijk Napoleon, die volgens de overlevering dit hunebed heeft bezocht.

De rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’ in deze TOEN is gemaakt door Sjoukje Hogeboom-Hommes.

Vroeger kwam de roggelelie algemeen voor op de Drentse graanakkers, maar is deze prachtige plant nu vrijwel verdwenen. Piet Kaan en Henk Veenhof beschrijven de ervaringen van Johannes Dijkema met proeven om deze plant weer in volle glorie terug te krijgen op de Drentse essen.

Deze keer worden de middenpagina’s gevuld met een krantenknipsel uit de Volkskrant, gewijd aan de Schoolstraat in Annen.

In de ‘oude’ gemeente Anloo, zijn tijdens hun lopende ambtsperioden drie wethouders plotseling overleden. Wie waren deze personen en wat waren de oorzaken van deze trieste gebeurtenissen? Piet Kaan en Henk Veenhof hebben de gemeentelijke archieven doorgelicht en schreven er een artikel over.

Jaap Klinkers schreef het slotartikel in deze TOEN. Hij is in Annen geboren en verwant met de verschillende telgen uit de Klinkers familie die hier nog wonen. Hij vertrok al op jonge leeftijd maar door de vele familiebanden, kwam hij hier heel vaak terug. Met een bijna fotografische precisie heeft hij de beelden uit zijn jeugd in zijn geheugen opgeslagen en in dit verhaal opgeschreven.

 

Afbeelding tijdschrift TOEN:

PS: Wilt u lid worden van onze vereniging klik dan op Algemeen en vervolgens op Lidmaatschap van deze website.

Van de redactie
De zomer is begonnen en het ziet er naar uit dat we verlost zijn van de meest beperkende coronamaatregelen. Misschien kunnen we weer naar een café of restaurant en zelfs op vakantie. Daar verlangt iedereen heel erg naar! Dus er is waarschijnlijk weer veel te doen, maar vergeet toch vooral ook niet om de nieuwe TOEN te lezen, want het nummer is weer gevuld met interessante artikelen.

Ten eerste moeten wij u als redactie en mede namens het bestuur melden, dat Henk Mulder onze redactie gaat verlaten. Hij was vanaf de uitgave van het eerste nummer in november 2005 redactielid. Ook stopt hij als lid van de werkgroep Foto- en Filmarchief van onze vereniging. Gelukkig is er al een opvolger gevonden voor de overname van de beide functies en dat is Willem (what’s in a name) Mulder, die al een groot aantal jaren als actief lid bij de Vereniging betrokken is.

Al voor het tweede jaar fungeert het corona virus als de spelbreker voor de uitvoering van de Sport- en Spelweek. Dit evenement speelt zich voor een belangrijk deel af op de Brink en vooral om dit gemis wat te compenseren beginnen we met een ode aan de Brink.

Het vertrek van Henk Mulder was voor ons de aanleiding om samen met hem terug te blikken op zijn achterliggende periode van bijna zestien jaar TOEN als onderdeel van de Historische Vereniging. In de beginperiode van TOEN, voorzag Bé Hegen de verhalen regelmatig van cartoonachtige illustraties. In het kader van deze nostalgische terugblik hebben we daarom Bé gevraagd om enkele illustraties bij dit verhaal te maken.


We krijgen regelmatig opmerkingen en vragen van lezers over bijvoorbeeld artikelen en daar zijn we blij mee. De vorige aflevering leverde wat extra reacties op en daarom hebben we deze in dit nummer in een aparte rubriek weergegeven.

Vervolgens een schoolfoto met de bekende vraag Wie zijn dit ook alweer? en een nieuwe aflevering van een Anneroel in de vrömde.

Het land van De Noordes van Annen -die we kennen van de schoolplaat van Schuiling- was rond de oorlogstijd voor een deel in gebruik bij ‘wonderboer Hendek Klinkhamer’. Geert Brands keek als kleine jongen vaak rond op dit bedrijf en de landerijen. Hij beschrijft waarom deze Hendrik Klinkhamer de wonderboer werd genoemd. Het artikel wordt vervolgd met een gedicht van dezelfde auteur.

We kennen in Annen verschillende sportverenigingen, die velden of accommodaties nodig hebben om hun sport te kunnen beoefenen. Kort na de oorlog hadden we nog niet de prachtige sportvoorzieningen die we nu hebben. Een belangrijke inbreng om de sport hier mogelijk te maken, kunnen we toeschrijven aan het werk van de -niet meer bestaande- Stichting Sportbelangen voor Annen en Omstreken. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd, dat verschillende sportverenigingen de Brink konden gebruiken als speelveld. Het slotartikel beschrijft de activiteiten van deze stichting.

Van de redactie

We beginnen met dit nummer aan de 16e jaargang en daarmee hebben we er 15 jaar Toen opzitten. Als u al die tijd lid bent geweest liggen er 60 nummers bij u in de kast (als u deze allemaal hebt bewaard). Dat betekent dat er ongeveer 200 artikelen zijn geschreven. Als redactie willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het maken van deze verhalen. Wij realiseren ons terdege dat zonder uw medewerking Toen niet kan bestaan en we willen dan ook graag een oproep plaatsen voor de aanlevering van nieuwe verhalen of ideeën voor artikelen. Dit kan via: redactie@annentoen.nl

In het laatste nummer leest u de tweede bijdrage van de rubriek: ‘Anneroelen in den vrömde’. Daarop aansluitend vindt u een beschrijving over de bijzondere landschappelijke kenmerken en natuurwaarden van de Boonspolder.

Ruim honderd jaar geleden werd in Anloo de coöperatieve zuivelfabriek opgericht. De meeste melkveehouders uit Annen waren ook bij dit bedrijf aangesloten. De geschiedenis van deze melkfabriek is in 2020 beschreven in een artikel in Anloo Ooit. Redactielid Geert Dekker heeft met toestemming van de oorspronkelijk auteur -Lucienne van der Boor- dit verhaal aangepast en uitgebreid met aspecten die met Annen te maken hebben.

Bij de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog had Annen geen Joodse bewoners, maar voorheen hebben hier verschillende Joodse families gewoond. Piet Kaan en Henk Veenhof hebben in kaart gebracht welke families dit waren, wat ze beroepshalve deden en wat ze hebben betekend voor het dorp.

In het laatste artikel van dit nummer beschrijft Marianne Mulders-Zonneveld hoe het zat met de belastingplichten van de inwoners van Annen over de jaren 1913-1918. Hieruit is een interessant lijstje afgeleid met de toen tien rijkste inwoners van Annen.