Spring naar inhoud

Op zaterdag, 22 juni 2019, organiseert de Historische Vereniging Annen in samenwerking met Slijterij Pinotage de Midzomeravond Wijnwandeling.
Deze wandeling volgt de Roelof Schuiling route en onderweg krijg je het historische verhaal te horen over Roelof Schuiling.
Roelof Schuiling – in 1854 in Annen geboren- wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland.
Ook is hij bekend als ontwikkelaar van een reeks schoolwandplaten. Voor de eerste van deze reeks heeft de Noordes van Annen model gestaan. De wandeling laat de verschillen zien tussen het Annen van nu en het dorp uit de tijd van Schuiling onder het motto: "Annen, van werkdorp naar woondorp". Kortom, een eigentijdse wandeling door de schoolplaat van Schuiling.
Verder krijg je 5 verschillende wijnen en bijpassende hapjes aangeboden, verzorgd door Slijterij Pinotage.
Deze historische Midzomeravond wijnwandeling start om 18.30 uur, vanaf de Roelof Schuilingbrink bij schildersbedrijf Reitsema.

De kosten, voor leden van de Historische Vereniging Annen, bedragen
€ 10,00. De kosten, voor niet-leden, bedragen € 15,00.

Opgave is mogelijk via de Historische Vereniging: secretaris@annentoen.nl of bel 06-57 33 98 98 / 0592-27 19 31
(Kiki Anninga). Aanmelden kan tot uiterlijk 15 juni

Van de redactie

Annen kent een rijk verenigingsleven. In de vorige uitgave van de TOEN hebt u hier ook al over kunnen lezen. Alleen in dat geval had het verhaal betrekking op een vereniging die door gebrek aan leden noodgedwongen is opgeheven. In deze TOEN staat in het eerste artikel een beschrijving over het wel en wee van de toneelvereniging ADVENDO, die in 2019 zijn 150-jarig bestaan viert! Dat is een bijzondere mijlpaal voor deze langst bestaande vereniging van ons dorp en zeker een felicitatie waard. De rijke geschiedenis van deze vereniging zal dit jaar in drie artikelen worden uiteengezet.

Zoals u de laatste jaren rond deze tijd van ons gewend bent, besteden we in deze TOEN aandacht aan bijzondere verhalen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. De in Annen geboren Jan Roelof Schuiling ontving zijn opleiding tot vlieger kort voor het uitbreken van de oorlog. Hij was als officier vlieger van de Marine Luchtvaart Dienst gestationeerd in Indië en beleefde daar de verschrikkingen van de Japanse bezetting. Een deel van de militairen zag toen kans om naar Australië te ontkomen, maar dit gold niet voor zijn toenmalige echtgenote. Zij overleefde de Japanse bezetting niet. Na aankomst in Australië kon Jan Roelof Schuiling zijn militaire carrière als oorlogsvlieger vervolgen en het verloop daarvan en zijn verdere levensverhaal leest u in deze TOEN.

Johanna Speelman maakte als tienjarig meisje mee hoe haar huis door blikseminslag in brand vloog. Dat gebeurde in 1948, maar zij herinnert zich deze brand en de gevolgen daarvan, nog als de dag van gisteren. In deze TOEN haar verhaal daarover.

Het laatste artikel in deze TOEN vertelt over de ernstige gevolgen van de Spaanse griep die ruim honderd jaar geleden ook de bevolking van Annen zwaar heeft getroffen. In die tijd beschikte men nog niet over een vaccin en daarom leidde deze griep vaak tot de dood.

In deze eerste aflevering van Jaargang 2019, starten we een nieuwe rubriek ‘Uit de knipsel-collectie’, die we in de volgende nummers met enige regelmaat terug kunnen zien. Het gaat om ‘oude’ opmerkelijke krantenartikelen, die betrekking hebben op gebeurtenissen die in Annen hebben plaatsgevonden.

Inleiding
Het Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen heeft het initiatief opgepakt om het boek
“ Drents daip blif altied stromen” opnieuw uit te geven. Het is een boek met beschrijving van de historie van de drie dorpen, Nieuw Annerveen, Spijkerboor en Oud Annerveen maar ook een overzicht van alle huizen en hun bewoners, vroeger en nu. We zijn in het najaar van 2016 gestart met een groep enthousiaste vrijwilligers om alle informatie van het Huizen en Bewonersdeel up- to- date te krijgen. Op 17 november 2018 hebben wij, 25 jaar later, vol trots het nieuwe boek gepresenteerd.

Werkwijze
Het Dorpsarchief heeft vanaf 1993 (uitgifte van het boek) zo goed mogelijk bijgehouden wie in welk huis woont, verhuisd of overleden is. Voor de nieuwe uitgave hebben we het Huizen en Bewoners katern over getypt en aangevuld met gegevens uit het Dorpsarchief. De tekst van het ‘oude’ boek is integraal overgenomen. Tevens hebben we een hoofdstuk toegevoegd waarin we de afgelopen 25 jaar beschrijven. Jan Hoekman heeft op pakkende wijze die 25 jaar in woord gevat. Het boek is opnieuw vormgegeven en dankzij Albert Rademaker en Klaas van Slooten is het een prachtig boek geworden.

Aanschaffen
Nieuwsgierig geworden en wilt u zelf ook dit mooie boek hebben. Het is te koop voor €35 bij café ’t Keerpunt in Spijkerboor. U kunt ook een bestelling plaatsen per mail (dorpsarchief@spijkerboor.nl)

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen

Willem Dijkema
Natasja Wierenga
Caroline van Kooten

Beste bezoeker van de Historische Vereniging van Annen,

Bent u misschien een enthousiaste wandelaar, dan nodigen wij graag u uit om onze historische Roelof Schuiling wandeling via de ‘vernieuwde’ app te gaan wandelen. De app is dankzij technische faciliteiten van Geopark Hondsrug via de site van AnnoDrenthe.nu te gebruiken. De tekst is samengesteld door Roelof Eleveld en ingesproken door Joke Hofstra.

De wandeling is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Herdenking Roelof Schuiling’. Roelof Schuiling –in 1854 in Annen geboren- wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Ook is hij bekend als ontwikkelaar van een reeks schoolwandplaten, waarvan de Noordes van Annen model heeft gestaan voor de eerste in deze reeks. De wandeling laat de verschillen zien tussen het Annen van nu en het dorp uit de tijd van Schuiling onder het motto: “ Annen, van werkdorp naar woondorp”. Kortom, een eigentijdse wandeling door de schoolplaat van Schuiling.

De wandeling is via de app van AnnoDrenthe.nu met een smartphone te gebruiken. Hiervoor moet je deze app op je telefoon installeren en jezelf registreren en vervolgens kun je de wandeling via het kanaal ‘Geopark Hondsrug’ vinden en downloaden. Nadere instructies zijn via bijgaande link te vinden. http://www.annodrenthe.nu/hoe-werkt-het

Veel succes en veel plezier met wandelen.