Spring naar inhoud

Inleiding
Het Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen heeft het initiatief opgepakt om het boek
“ Drents daip blif altied stromen” opnieuw uit te geven. Het is een boek met beschrijving van de historie van de drie dorpen, Nieuw Annerveen, Spijkerboor en Oud Annerveen maar ook een overzicht van alle huizen en hun bewoners, vroeger en nu. We zijn in het najaar van 2016 gestart met een groep enthousiaste vrijwilligers om alle informatie van het Huizen en Bewonersdeel up- to- date te krijgen. Op 17 november 2018 hebben wij, 25 jaar later, vol trots het nieuwe boek gepresenteerd.

Werkwijze
Het Dorpsarchief heeft vanaf 1993 (uitgifte van het boek) zo goed mogelijk bijgehouden wie in welk huis woont, verhuisd of overleden is. Voor de nieuwe uitgave hebben we het Huizen en Bewoners katern over getypt en aangevuld met gegevens uit het Dorpsarchief. De tekst van het ‘oude’ boek is integraal overgenomen. Tevens hebben we een hoofdstuk toegevoegd waarin we de afgelopen 25 jaar beschrijven. Jan Hoekman heeft op pakkende wijze die 25 jaar in woord gevat. Het boek is opnieuw vormgegeven en dankzij Albert Rademaker en Klaas van Slooten is het een prachtig boek geworden.

Aanschaffen
Nieuwsgierig geworden en wilt u zelf ook dit mooie boek hebben. Het is te koop voor €35 bij café ’t Keerpunt in Spijkerboor. U kunt ook een bestelling plaatsen per mail (dorpsarchief@spijkerboor.nl)

Met vriendelijke groet,
namens Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen

Willem Dijkema
Natasja Wierenga
Caroline van Kooten

Ledenvergadering en lezing door Anja Schuring en Trude Evers over het onderwerp Moord op dominee Ledeboer.

Op 27 februari 2019 is de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een lezing in Ons Dorpshuis. Aanvang: 19.30 uur. Wilt u de stukken van tevoren inzien, bel of mail dan even met Jan Paagman telefoon 06 - 46280082, mail: ledenadministratie@annentoen.nl of Kiki Anninga, telefoon 06 - 57339898, mail: secretaris@annentoen.nl.

Klik op 'lees verder' om de agenda en informatie over de lezing in te zien.

...lees verder "Ledenvergadering en lezing op 27 februari"

Van de redactie

De laatste uitgave van TOEN van het jaar 2018 is weer verschenen. Eind december, dat is de tijd van het begin van de winterperiode. De omslagfoto van deze TOEN geeft een mooi beeld van de winterse sfeer in Annen, zoals we die nu nauwelijks meer kennen. Sneeuw is schaars en ook de hier afgebeelde boerderij is inmiddels verdwenen.

Deze aflevering is weer gevuld met interessante verhalen over het wel en wee van personen en andere zaken die een beeld geven van de geschiedenis van het dorp Annen.

We kennen Annen als een dorp met een rijk verenigingsleven. In het eerste artikel lezen we dat er ook wel eens een vereniging verdwijnt. Het gaat hier om de geschiedenis van de Anner damclub.

In het tweede verhaal beschrijft Janna ten Wolde Lammers over haar bezoekjes, die ze als kind bracht aan haar opa Hendrik Seggers, de schaapherder van Annen die woonde aan de Wilgendijk.

Op 15 november van het jaar 1916 werd in Annen Hessel de Vries geboren. Deze Hessel ontwikkelde zich tot een wetenschapper van een hoog internationaal niveau. Hij zou misschien de Nobelprijs hebben kunnen winnen, maar door trieste omstandigheden is dit er niet van gekomen.

De beide laatste artikelen beschrijven de levensverhalen van twee personen, beide geboren en getogen in Annen. Geert Brands was bij de oudere bewoners bekend als melkrijder en later chauffeur. De laatste bijdrage beschrijft het eerste deel van het leven van Gezinus (Sien) Rademaker.

De redactie wenst u veel leesplezier, fijne Kerstdagen en een voorspoedig begin van 2019 toe!

Beste bezoeker van de Historische Vereniging van Annen,

Bent u misschien een enthousiaste wandelaar, dan nodigen wij graag u uit om onze historische Roelof Schuiling wandeling via de ‘vernieuwde’ app te gaan wandelen. De app is dankzij technische faciliteiten van Geopark Hondsrug via de site van AnnoDrenthe.nu te gebruiken. De tekst is samengesteld door Roelof Eleveld en ingesproken door Joke Hofstra.

De wandeling is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Herdenking Roelof Schuiling’. Roelof Schuiling –in 1854 in Annen geboren- wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Ook is hij bekend als ontwikkelaar van een reeks schoolwandplaten, waarvan de Noordes van Annen model heeft gestaan voor de eerste in deze reeks. De wandeling laat de verschillen zien tussen het Annen van nu en het dorp uit de tijd van Schuiling onder het motto: “ Annen, van werkdorp naar woondorp”. Kortom, een eigentijdse wandeling door de schoolplaat van Schuiling.

De wandeling is via de app van AnnoDrenthe.nu met een smartphone te gebruiken. Hiervoor moet je deze app op je telefoon installeren en jezelf registreren en vervolgens kun je de wandeling via het kanaal ‘Geopark Hondsrug’ vinden en downloaden. Nadere instructies zijn via bijgaande link te vinden. http://www.annodrenthe.nu/hoe-werkt-het

Veel succes en veel plezier met wandelen.