Spring naar inhoud

Jaarverslagen

Jaar  Jaarstukken
2020
2021 
  • Agenda
  • Notulen Algemene ledenvergadering 
  • Jaarverslag 
2022
   
Jaarvergadering Historische Vereniging. 
18 april 2023 aanvang 20:00 uur.

Stichting "Ons Dorpshuis" Annen 
Kruisakkers 36a
De stukken kunt u opvragen bij Klaas Behling,
06 - 10 41 83 09 of stuur een mail naar secretaris@annentoen.nl

Met aansluitend een foto presentatie, van foto's uit ons eigen archief, over Annen. 

Toegang is gratis.