Spring naar inhoud

Visie

We streven een instandhouding en waar mogelijk verbetering na van:

  • het natuurlijk milieu
  • het landschap
  • de cultuurhistorische waarden van het dorp

teneinde een gezond leefklimaat te scheppen voor mens, fauna en flora, teneinde ook voor de volgende generaties een landschap te behouden, waarin de historische ontwikkeling van de eeuwen die achter ons liggen verhaald wordt.

Dat wil zeggen: we streven er naar bij de ruimtelijke ontwikkeling van de benodigde voorzieningen deze in te passen in de mogelijkheden die daarvoor door milieu en landschap worden geboden en zullen daartoe de minst kwetsbare gebieden uitzoeken.

Volledige visie Themagroep Historische Ontwikkeling