Spring naar inhoud

Het 7 de Schuilingcongres

Het  7de Schuilingcongres, woensdag 19 juni te Veenhuizen. 
 
De zevende editie van het Schuilingcongres trok ruim 100 deelnemers,
waaronder docenten aardrijkskunde, terreinbeheerders, provinciale medewerkers,
natuurgidsen en belangstellende inwoners van Veenhuizen.
Veenhuizen maakt deel uit van de Koloniën van Weldadigheid en heeft de status
van UNESCO Werelderfgoed. Deze status biedt mogelijkheden voor recreatie en
toerisme. Een belangrijk thema van dit congres was: Kan deze UNESCO-status,
die veel extra bezoekers aantrekt, samengaan met de bescherming van het
Natura 2000-gebied Fochteloërveen, waar juist 'rust' gewenst is?
Dit thema werd vanuit verschillende perspectieven belicht. Wendy Schutte,
sitemanager Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (NL) van de provincie
Drenthe, vertelde over de uitzonderlijke historische achtergronden van
Veenhuizen. Sterre Brummel, (voormalig) beleidsadviseur Landschap en
Cultuurhistorie van Drenthe, sprak over de bijzondere kenmerken van het als
‘kolonie’ ontwikkelde landschap. Ecoloog Jacob de Bruin ging in op het herstel
van veengroei in het Fochteloërveen en hoe dit te combineren is met het behoud
van bijzondere cultuurhistorische elementen in dit veenlandschap.
Dagvoorzitter Ruth Koops van ’t Jagt sloot de ochtend af met een interactieve
forumdiscussie, waarin vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, boeren
en natuurbeheerders in gesprek gingen over de toekomst van Veenhuizen.
Ondanks hun verschillende perspectieven, benadrukten zij allemaal de noodzaak
van samenwerking om de karakteristieken van Veenhuizen te behouden en het
dorp leefbaar te houden voor de inwoners. Vandaag is hiervoor een belangrijke
stap gezet waar we op kunnen voortbouwen.
Na een ochtend in het Verenigingsgebouw trok men 's middags al fietsend door
het dorp en het Fochteloërveen. Onderweg werden verschillende natuur- en
cultuurhistorische locaties uitgelicht.
Deze inspirerende dag werd georganiseerd door: hogeschool Van Hall Larenstein,
Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Historische Vereniging Annen.