Spring naar inhoudVan de redactie, TOEN nr. 3 van 2021 is verschenen.

Als u dit leest ligt de zomer alweer achter ons. In historisch opzicht zullen we ons deze zomer zeker niet herinneren als een warme, hete periode. Nee, integendeel. De moestuinhouders onder ons zullen nog lang terugdenken aan de slakken, die zich in groten getale tegoed hebben gedaan aan onze sla, bonen, kool en andijvie. De redactie hoopt dat deze TOEN u na deze teleurstellende zomer toch wat kan opvrolijken.

Iedereen in Annen kent het hunebed D IX aan de Zuidlaarderweg. Marianne Mulders is een aantal jaren ‘beheerster’ van dit hunebed geweest en in het eerste artikel schrijft zij hierover. Daarbij gaat ze ook in op een verhaal over Lodewijk Napoleon, die volgens de overlevering dit hunebed heeft bezocht.

De rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’ in deze TOEN is gemaakt door Sjoukje Hogeboom-Hommes.

Vroeger kwam de roggelelie algemeen voor op de Drentse graanakkers, maar is deze prachtige plant nu vrijwel verdwenen. Piet Kaan en Henk Veenhof beschrijven de ervaringen van Johannes Dijkema met proeven om deze plant weer in volle glorie terug te krijgen op de Drentse essen.

Deze keer worden de middenpagina’s gevuld met een krantenknipsel uit de Volkskrant, gewijd aan de Schoolstraat in Annen.

In de ‘oude’ gemeente Anloo, zijn tijdens hun lopende ambtsperioden drie wethouders plotseling overleden. Wie waren deze personen en wat waren de oorzaken van deze trieste gebeurtenissen? Piet Kaan en Henk Veenhof hebben de gemeentelijke archieven doorgelicht en schreven er een artikel over.

Jaap Klinkers schreef het slotartikel in deze TOEN. Hij is in Annen geboren en verwant met de verschillende telgen uit de Klinkers familie die hier nog wonen. Hij vertrok al op jonge leeftijd maar door de vele familiebanden, kwam hij hier heel vaak terug. Met een bijna fotografische precisie heeft hij de beelden uit zijn jeugd in zijn geheugen opgeslagen en in dit verhaal opgeschreven.