Spring naar inhoud

13 april 2023
Vanaf 18:45 uur bent u van harte welkom om de onthulling van het Herdenkinsmonument "Herdenken en omarm de vrijheid" bij te wonen.
 
Programma:
17:00 uur Ontvangst genodigden (besloten)
18:45 uur Muziekvereniging Drenthina Annen
19:00 uur Ontvangst bij monument.
                   Sprekers en muziek.
19:50 uur Onthulling door burgemeester Hiemstra.
20:00 uur Krans en bloem legging.
20:30 uur Einde programma.
 
Waar:
Het monument wordt geplaatst op het brinkje bij de kruising Schoolstraat / Molenakkers, tegenover de school.
 
Waarom op 13 april:
Op 13 april 1945 is Annen bevrijd.
 
Houd onze website en facebookpagina in de gaten voor de laatste updates over programma en informatie!

Van de redactie:
Het eerste nummer van TOEN van het jaar 2023 is gepubliceerd.
Hierin wordt ruime aandacht besteed aan de onthulling van het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers.
Op 13 april 1945 werd Annen bevrijd door de Canadezen. Precies op deze datum 13 april, maar nu 78 jaar later wordt een monument opgericht om de oorlogsslachtoffers te herdenken, die in Annen geboren zijn. Met de oprichting van dit herdenkingsmonument wil de Historische Vereniging Annen bijdragen om voor de nabestaanden en familie ‘ na al die jaren recht te doen aan de nagedachtenis
van hun familieleden die soms onder mensonterende omstandigheden zijn gestorven’. 
Het hier gebruikte citaat is een regel uit het mooi geschreven artikel van Mark Dijkhuis over de totstandkoming en de gedachten achter de vormgeving van dit monument.
Aansluitend bij dit thema leest u de levensgeschiedenis van de nog resterende twee
oorlogsslachtoffers, waarvan de namen worden vermeld op het monument. Hindrik Redeker overleed op nog maar 19-jarige leeftijd door de gevolgen van een hersenvliesontsteking in Bremen tijdens zijn gedwongen Arbeitseinsatz in die Duitse stad. Op 14 april 1944 overleed Trientje Soegies in
een ziekenhuis nabij Bandoeng in het toenmalige Nederlands-Indië. Zij werkte daar al meer dan twintig jaar als verpleegster in de zorg voor geestelijk gehandicapten.
 
Zoals gebruikelijk hebben we in dit nummer weer een aflevering uit de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’. Gineke Bouwmeester heeft haar herinneringen opgeschreven en dat waren er zoveel, dat we deze keer bij wijze van uitzondering, haar verhaal in tweeën hebben opgedeeld.
Bij veel mensen vormt muziek een belangrijk aanknopingspunt voor het weer tot leven komen van gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer je een bepaald liedje hoort, denk je automatisch weer aan een speciale herinnering, waar je toen was of wat je toen deed. Zo ook bij Geert Brands, die een bijzondere band had met muziek uit de jaren vijftig.
En muziek hoort ook bij een café. En door deze link komen we bij ons laatste verhaal over het al lang niet meer bestaande Havencafé. Alleen de naam Havenstraat herinnert ons nog aan de tijd dat Annen een echte haven met bijbehorend café had!