Spring naar inhoud

4 mei 2024, Programma Dodenherdenking.

De  voorbereidingen  voor  de dodenherdenking  zijn  alweer  in  volle  gang.
Leerlingen  van  groep 7 en  8 hebben  samen  met  de  werkgroep  het  monument
schoongemaakt.  Albert Rademaker en  Henk  Boelens  hebben  weer  gastlessen
gegeven  in  groep 7 en 8.  
De herdenking  op  4 mei  2024  vindt  wederom  plaats  in  samenwerking  met muziekvereniging Drenthina  en  OBS  De  Eshoek.  D’Anner  Zangoelen  zullen dit  jaar  ook  hun medewerking verlenen.
 
Programma Dodenherdenking 4 mei 2024 Annen.
19:00 uur Start  stille  tocht  vanaf  Ons  Dorpshuis  Annen
naar  het  Herdenkingsmonument.
19:20 uur Sprekers:  Wethouder  Kiena  ten  Brink  en  Anja  Gerding.
Muziek  door  Muziekvereniging  Drenthina.
19:45 uur Gedichten  door  leerlingen  van  OBS  de Eshoek.
20:00 uur Twee minuten  stilte,  met  aansluitend  het  Wilhelmus.
20:05 uur Krans-  en  bloemlegging.
20:15 uur Lied  kinderen  OBS  de Eshoek  m.m.v.  d’Anner  Zangoelen
 en Muziekvereniging  Drenthina.
We zouden  het  fijn  vinden als  u om  19:00  uur aansluit om in gezamenlijkheid
naar het Herdenkingsmonument te lopen.