Spring naar inhoud

Vooraankondiging 5e Schuilingcongres 2022 
Het motto van het congres is:
HET LANDSCHAP ALS UITGANGSPUNT
Woensdag 22 juni 2022 
Hunebedcentrum Borger 

Doelgroep: aardrijkskundeleraren, natuurontwikkelaars, natuurgidsen, historische verenigingen en andere belangstellende.
Het definitieve programma volgt, maar wilt u meer weten of heeft u vragen, stuur dan een email naar: Schuilingcongres@gmail.com

 

Wandel jij ook mee? 

Wijn- en bierproeverij wandeling Roelof Schuiling.

Datum: 23 april 2022
Start: 17.30 uur Ons Dorpshuis
Kosten deelname €15 p.p. dit is incl. gids, hapje en drankje.
Opgave verplicht en vol is vol:  secretaris@annentoen.nl

Als onderdeel van het "Roelof Schuiling" jaar 2016 is er een wandelroute (ca 7 km) in en om Annen uitgezet. Op 23 april wandelen we deze route in combinatie met een wijn- en bierproeverij in samenwerking met Slijterij Pinotage en Eetcafe De Grutter. 

 

Van de redactie

Het eerste nummer van de 17e Jaargang van TOEN staat helemaal in het teken staat van ’50 Jaar Sport- en Spelweek’. Twee jaar heeft dit evenement door de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden. Maar het ziet er naar uit dat we in de komende Hemelvaartsweek met enige vertraging de vijftigste uitvoering kunnen vieren. Op dit moment zijn Commissie Dorpsbelangen en de buurten al een tijdje bezig met de voorbereidingen.

‘50 jaar Sport- en Spelweek’ lijkt misschien niet veel, maar als we -bekeken vanuit een ander perspectief- alle uitvoeringen achter elkaar zetten, betekent dit bijna een vol jaar lang feest! Dit is natuurlijk geen realiteit, maar er zijn zeker bewoners in Annen die aan alle vijftig uitvoeringen hebben deelgenomen. Een week waarin van alles gebeurt met serieuze sport, maar zeker ook veel feest en plezier. Daarom valt er ook veel over te schrijven en mede daarom is dit nummer acht pagina’s dikker dan de gebruikelijke TOEN.

In de verschillende artikelen leest u over de pioniers, die de week hebben bedacht en daarmee de basis hebben gelegd voor de invulling van nu. Want in deze periode van vijftig jaar is er veel veranderd en dit geldt misschien in het bijzonder voor -zoals we dat tegenwoordig noemen- de communicatie. Twitter en Facebook, die nu zorgen voor de verspreiding van nieuwtjes en informatie, bestaan nog geen twintig jaar. In de eerste periode werden de dagelijkse hoogtepunten opgetekend, uitgetypt in het Bulletin en met een stencilmachine vermenigvuldigd en daarna in de buurten verspreid. Bé Hegen zorgde toen regelmatig voor bijpassende illustraties en de redactie is daarom blij dat hij opnieuw aan deze speciale uitgave heeft meegewerkt. Verder leest u wat de betekenis is geweest voor het bevorderen van de saamhorigheid in een snelgroeiend dorp, waar spanningen dreigden te ontstaan tussen de ‘import’ en de ‘oude’ Annenaren met hun eigen dorpscultuur. Verder wordt nader ingegaan op de ‘Playbackshow’, als één van de hoogtepunten in het programma. Daar tussendoor staan persoonlijke herinneringen van gewone inwoners, maar ook van mensen die bij de organisatie zijn betrokken en van (oud) burgemeester Munniksma.

Wij beschouwen deze TOEN als een eerbetoon aan de Commissie Dorpsbelangen van Annen, waaruit het initiatief nu ruim 50 jaar geleden is voortgekomen en nog steeds bij de meeste inwoners van Annen als een hoogtepunt in de jaaragenda staat!

Jaarvergadering Historische Vereniging. 

Datum:  11 april 2022
Aanvang: 20:00 uur.

Waar: Stichting "Ons Dorpshuis" Annen 
Kruisakkers 36a

De stukken kunt u opvragen bij Klaas Behling,
06 - 10 41 83 09 of stuur een mail naar secretaris@annentoen.nl

Met aansluitend lezing:
Het Ellentshuis door Roelof Eleveld. 
Gratis toegang.

Het bestuur verwelkomt u graag op deze avond!