Spring naar inhoud

Voorwoord van ons tweede tijdschrift 2022 TOEN

Het tweede nummer van TOEN -jaargang 2022- is verschenen en hierin bieden we een gevarieerd pakket aan artikelen. Ten eerste leest u het verhaal van Annelies Hommes-Landman. Een vrouw met een indrukwekkende levensloop, die de meesten van ons kennen als de echtgenote van Tinus Hommes, de conciërge van de lagere school in Annen. Daaropvolgend staat een artikel over de oprichting van een Herdenkingsmonument voor de oorlogsslachtoffers, afkomstig uit Annen. Door omstandigheden heeft het lang geduurd, voordat het tijd was om tot dit initiatief te komen. Hier leest u onder meer welke slachtoffers met dit monument concreet worden herdacht.

Na de gebruikelijke foto met de vraag ‘Wie zijn dit ook alweer….?’ volgt een nieuw artikel uit de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’. In 2022 wordt niet alleen de 50e uitvoering van de Sport- en Spelweek gehouden, maar dit jaar bestaat ook de Commissie Dorpsbelangen 75 jaar. In een volgende uitgave leest u meer daarover, maar hier het verhaal van Harry Hensen, die jarenklang voorzitter is geweest van deze zo belangrijke organisatie voor Annen.

Tenslotte besteden we aandacht aan een project over de herplaatsing van de ‘oude’ markestenen tussen Annen en Zuidlaren.