Spring naar inhoud

16 maart 2024 is de Historische Vereniging aanwezig bij de contactdag van de NVTF,  Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.  

Thematische filatelie houdt in dat je een verhaal schrijft over een bepaald onderwerp en dat je met filatelistische afbeeldingen laat zien wat je bedoelt. Het gaat dus niet alleen met postzegels maar ook met o.a. briefkaarten, stempels, enveloppen, aantekenstrookjes, telegrammen e.d.

Er zijn een aantal postzegelhandelaren aanwezig en er wordt in de loop van de dag een videolezing gehouden. Tevens is er een minitentoonstelling met voorbeelden van thematische verzamelingen.

De Historische Vereniging is aanwezig met een eigen stand, met foto's, briefkaarten en boeken van en over Annen. 

Datum: 16 maart 2024
Tijdstip: 09:30 uur tot 16:00 uur.
Waar: Ons Dorpshuis, Kruisakkers 36a in Annen. 
Toegang gratis.