Spring naar inhoud

De  voorbereidingen  voor  de dodenherdenking  zijn  alweer  in  volle  gang.
Leerlingen  van  groep 7 en  8 hebben  samen  met  de  werkgroep  het  monument
schoongemaakt.  Albert Rademaker en  Henk  Boelens  hebben  weer  gastlessen
gegeven  in  groep 7 en 8.  
De herdenking  op  4 mei  2024  vindt  wederom  plaats  in  samenwerking  met muziekvereniging Drenthina  en  OBS  De  Eshoek.  D’Anner  Zangoelen  zullen dit  jaar  ook  hun medewerking verlenen.
 
Programma Dodenherdenking 4 mei 2024 Annen.
19:00 uur Start  stille  tocht  vanaf  Ons  Dorpshuis  Annen
naar  het  Herdenkingsmonument.
19:20 uur Sprekers:  Wethouder  Kiena  ten  Brink  en  Anja  Gerding.
Muziek  door  Muziekvereniging  Drenthina.
19:45 uur Gedichten  door  leerlingen  van  OBS  de Eshoek.
20:00 uur Twee minuten  stilte,  met  aansluitend  het  Wilhelmus.
20:05 uur Krans-  en  bloemlegging.
20:15 uur Lied  kinderen  OBS  de Eshoek  m.m.v.  d’Anner  Zangoelen
 en Muziekvereniging  Drenthina.
We zouden  het  fijn  vinden als  u om  19:00  uur aansluit om in gezamenlijkheid
naar het Herdenkingsmonument te lopen.

Het voorjaarsnummer van TOEN van het jaar 2024 is inmiddels onder de leden/abonnees verspreid. Het voorjaar is begonnen en de winter, die we ook dit jaar nauwelijks gezien hebben, is nu volgens de kalender alweer beëindigd. We gaan het voorjaar tegemoet en daarmee voor velen het mooiste jaargetijde. Maar we hopen toch dat u de tijd neemt om de nieuwe uitgave van TOEN
met plezier te lezen!

Deze uitgave start met deel 2 van het levensverhaal van Gerrit van Bruggen. We hebben gelezen dat in 1961 zijn oorspronkelijke boerderij was afgebrand. Maar bij de pakken neerzitten, nee dat gebeurde niet. Er werd een nieuwe boerderij gebouwd en daarmee kon het bedrijf weer worden opgepakt. We lezen dat van Bruggen zich heel nadrukkelijk in het sociale leven van Annen bewoog en
zich hier goed thuis voelde. Maar zijn vrienden vonden hem -na al die jaren hier- toch niet een ‘echte Anneroel...’.
 
Dan hebben we het verhaal van Lilian Weijer. Zij is een geboren Anneroel, maar zij leeft in den Vrömde’. Zij vertelt over haar leven in Annen, maar ook over haar huidige woonsituatie in Californië.

Het voorjaar is ook de tijd om stil te staan bij gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. Het vorig jaar hebben we daar met de onthulling van het Herdenkingsmonument veel over geschreven. In dit nummer leest u over de achtergronden van het in de oorlogstijd ingevoerde, zeer verafschuwde,
systeem van distributiebonnen. Op het laatst van de oorlog was bijna alles alleen maar op de bon te koop. Dat doet je beseffen, dat wij hier tegenwoordig in luxe omstandigheden leven
.
Tot slot komt een ‘Bekende Annenaar’ aan het woord: Bé Hegen. In dit nummer het eerste deel van zijn levensverhaal. Bé groeide op in Assen en kwam op ruim twintigjarige leeftijd in Annen wonen. De belangrijkste reden, waarom hij hier terecht kwam, was zijn voetbaltalent. De ook uit Assen afkomstige trainer van Annen, haalde hem hiernaartoe en de club zorgde zelfs voor huisvesting en zo
kwam hij hier terecht!