Spring naar inhoud

Van de redactie

Het herfstnummer van TOEN, jaargang 23, is verschenen. Hierin staan enkele al eerder ter sprake gekomen onderwerpen. In het vorige nummer van TOEN is al gemeld dat de verdwenen, maar herplaatste markesteen op de grens van de boermarken van Annen en Zuidlaren op 1 juli feestelijk onthuld zou worden. De omslagfoto van deze uitgave geeft een mooie impressie van deze gebeurtenis.

Vooruitlopend op de onthulling van het Herdenkingsmonument, vindt u het levensverhaal van twee van de Annense oorlogsslachtoffers, namelijk Roelf Reitsema en Jan Ottens.

Ook is al gemeld, dat we aandacht willen besteden aan de al meer dan 75 jaar actieve ‘Commissie Dorpsbelangen’ in Annen. Deze organisatie is direct na de oorlog tot stand gekomen en heeft in deze periode van ruim 75 jaar heel veel bijgedragen aan de saamhorigheid binnen de gemeenschap van het snel gegroeide dorp. Naast de sociale aspecten, heeft de ‘Commissie Dorpsbelangen’ ook belangrijke impulsen gegeven aan de verbetering van het leefklimaat, met daarbij de oprichting van het zwembad als één van de hoogtepunten.

Mooi hierop aansluitend volgt deel 2 van de herinneringen van Harry Hensen, die vele jaren voorzitter van Dorpsbelangen is geweest.

In de rubriek ‘Anneroelen in den vrömde’ gaan we voor het eerst de grens over met de bijdrage van Jan Mulder, die al vele jaren in Noorwegen woont maar nog mooie verhalen kan vertellen over zijn jeugdjaren in Annen.

Eigenlijk geldt dit ook voor Geert Brands, die zijn bijzondere belevenissen beschrijft die hij als kind meemaakte in de omgeving van het ‘lijkenhuisje’ en het gemeentehuis. Van dezelfde schrijver is ook nog een gedicht geplaatst, passend bij de tijd van het jaar met als titel ‘September-Herfstmaond’.

Ook vindt u nog een kort artikel: ‘Bossen Jobkien’. Wie was deze -in zijn tijd oudste- inwoner van de gemeente Anloo en zijn er nog mensen die zich deze naam kunnen herinneren?

Wie zijn dit ook alweer?