Spring naar inhoud

Het 7de Schuilingcongres, woensdag 19 juni te Veenhuizen.
 
De zevende editie van het Schuilingcongres trok ruim 100 deelnemers,
waaronder docenten aardrijkskunde, terreinbeheerders, provinciale medewerkers,
natuurgidsen en belangstellende inwoners van Veenhuizen.

Veenhuizen maakt deel uit van de Koloniën van Weldadigheid en heeft de status
van UNESCO Werelderfgoed. Deze status biedt mogelijkheden voor recreatie en
toerisme. Een belangrijk thema van dit congres was: Kan deze UNESCO-status,
die veel extra bezoekers aantrekt, samengaan met de bescherming van het
Natura 2000-gebied Fochteloërveen, waar juist 'rust' gewenst is?

Dit thema werd vanuit verschillende perspectieven belicht. Wendy Schutte,
sitemanager Werelderfgoed Koloniën van Weldadigheid (NL) van de provincie
Drenthe, vertelde over de uitzonderlijke historische achtergronden van
Veenhuizen. Sterre Brummel, (voormalig) beleidsadviseur Landschap en
Cultuurhistorie van Drenthe, sprak over de bijzondere kenmerken van het als
‘kolonie’ ontwikkelde landschap.
Ecoloog Jacob de Bruin ging in op het herstel van veengroei in het Fochteloërveen en hoe dit te combineren is met het behoud van bijzondere cultuurhistorische elementen in dit veenlandschap.
 
Dagvoorzitter Ruth Koops van ’t Jagt sloot de ochtend af met een interactieve
forumdiscussie, waarin vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers, boeren
en natuurbeheerders in gesprek gingen over de toekomst van Veenhuizen.
Ondanks hun verschillende perspectieven, benadrukten zij allemaal de noodzaak
van samenwerking om de karakteristieken van Veenhuizen te behouden en het
dorp leefbaar te houden voor de inwoners. Vandaag is hiervoor een belangrijke
stap gezet waar we op kunnen voortbouwen.
 
Na een ochtend in het Verenigingsgebouw trok men 's middags al fietsend door
het dorp en het Fochteloërveen. Onderweg werden verschillende natuur- en
cultuurhistorische locaties uitgelicht.
 
Deze inspirerende dag werd georganiseerd door: hogeschool Van Hall Larenstein,
Rijksuniversiteit Groningen, Natuurmonumenten en Historische Vereniging Annen.

De juni uitgave van TOEN is inmiddels verschenen en verspreid onder de leden van de Historische Vereniging. Wij hebben er vertrouwen in dat het weer een interessante uitgave is geworden. Dat lukt ons als redactie uiteraard niet alleen. Wij schrijven zo nu en dan zelf een verhaal, maar de meeste artikelen danken wij aan de bijdragen, die worden geleverd door gastschrijvers. Dat mag wel eens duidelijk benadrukt worden, zonder de hulp van al deze auteurs zou TOEN niet ieder kwartaal gevuld kunnen worden. Als u een regelmatig lezer bent van dit blad, dan weet u waarschijnlijk dat verschillende schrijvers regelmatig stukken aanleveren. Dank daarvoor, maar uiteraard zeker ook voor schrijvers die minder vaak een artikel aanleveren! Soms gebeurt het ook, dat iemand een verhaal heeft maar het moeilijk vindt om het zelf op te schrijven. Mocht dat zo zijn, dan horen we dat graag want misschien kunnen we wel helpen om het verhaal uit te werken voor een artikel. Dus, u ziet hier een oproep vanuit de redactie om ideeën voor een mogelijk artikel aan ons door te geven, maar dat geldt natuurlijk zeker ook voor al ‘kant-en-klare’ verhalen! 

Wie weet wat de mooiste straat van Annen is?  Agnes de Leeuw-Leemhuis weet het: de Havenstraat! In haar jeugdjaren woonde ze in deze straat en zij heeft de belevingen uit deze tijd in Annen opgetekend en deze zijn te lezen in onze vaste rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’.

Verder kunt u deel 2 lezen van het levensverhaal van Bé Hegen. De vorige keer ging het vooral over zijn voetbalcarrière, maar in deze aflevering lezen we meer over zijn andere, waarschijnlijk voor de meesten van ons, meer bekende carrière als blues muzikant. Hij startte zijn eerste band al in 1964 en is nu al zestig jaar actief in de blues.

De maand juni is de tijd dat de schoolvakanties op het punt staan om te beginnen. Voor de leerlingen uit de hoogste klas van de ‘lagere school’ -zoals de ouderen onder ons nog zeggen- was dat een belangrijk punt in het leven. Je moest kiezen voor een vervolgopleiding, vaak in een ander dorp of stad. Later kijken we nog vaak terug op deze periode op de lagere school. Zo ook Geert Brands. Nadat hij veel later een keer bij zijn oude school voorbij was gekomen, beschreef hij zijn herinneringen aan die schooltijd onder de titel: ’n Levensles. Zijn originele handgeschreven versie is in dit nummer te lezen.

Piet Kaan en Henk Veenhof (Ϯ) hebben onderzoek gedaan naar de bewoners van een woning op het adres De Bulten 10. Het gaat daarbij om de periode van 1831-1876. Dat waren andere tijden, gekenmerkt door armoede en we lezen ook dat veel mensen al op jonge leeftijd stierven door ziektes, die nu misschien goed zijn te behandelen. Het was -volgens de huidige maatstaven bezien- toen een wereld met andere sociale normen en waarden.

We eindigen met een terugblik op het jaar 1974. Nu precies 50 jaar geleden stond de gemeente Anloo prominent op de Nederlandse kaart. Dat kwam door de deelname aan het programma Zeskamp, dat door de NCRV werd georganiseerd en rechtstreeks op de televisie werd uitgezonden. Door het bereiken van de finaleronde, mocht de ploeg van de gemeente zelfs meedoen aan de internationale versie ‘Spel zonder grenzen’. In twee artikelen blikken we hierop terug. We beschrijven de herinneringen van Dina de Jonge, lid van het team en Dick Hendriks de zakelijk leider van de ploeg.