Spring naar inhoud

Afbeelding tijdschrift TOEN:

PS: Wilt u lid worden van onze vereniging klik dan op Algemeen en vervolgens op Lidmaatschap van deze website.

Van de redactie
De zomer is begonnen en het ziet er naar uit dat we verlost zijn van de meest beperkende coronamaatregelen. Misschien kunnen we weer naar een café of restaurant en zelfs op vakantie. Daar verlangt iedereen heel erg naar! Dus er is waarschijnlijk weer veel te doen, maar vergeet toch vooral ook niet om de nieuwe TOEN te lezen, want het nummer is weer gevuld met interessante artikelen.

Ten eerste moeten wij u als redactie en mede namens het bestuur melden, dat Henk Mulder onze redactie gaat verlaten. Hij was vanaf de uitgave van het eerste nummer in november 2005 redactielid. Ook stopt hij als lid van de werkgroep Foto- en Filmarchief van onze vereniging. Gelukkig is er al een opvolger gevonden voor de overname van de beide functies en dat is Willem (what’s in a name) Mulder, die al een groot aantal jaren als actief lid bij de Vereniging betrokken is.

Al voor het tweede jaar fungeert het corona virus als de spelbreker voor de uitvoering van de Sport- en Spelweek. Dit evenement speelt zich voor een belangrijk deel af op de Brink en vooral om dit gemis wat te compenseren beginnen we met een ode aan de Brink.

Het vertrek van Henk Mulder was voor ons de aanleiding om samen met hem terug te blikken op zijn achterliggende periode van bijna zestien jaar TOEN als onderdeel van de Historische Vereniging. In de beginperiode van TOEN, voorzag Bé Hegen de verhalen regelmatig van cartoonachtige illustraties. In het kader van deze nostalgische terugblik hebben we daarom Bé gevraagd om enkele illustraties bij dit verhaal te maken.


We krijgen regelmatig opmerkingen en vragen van lezers over bijvoorbeeld artikelen en daar zijn we blij mee. De vorige aflevering leverde wat extra reacties op en daarom hebben we deze in dit nummer in een aparte rubriek weergegeven.

Vervolgens een schoolfoto met de bekende vraag Wie zijn dit ook alweer? en een nieuwe aflevering van een Anneroel in de vrömde.

Het land van De Noordes van Annen -die we kennen van de schoolplaat van Schuiling- was rond de oorlogstijd voor een deel in gebruik bij ‘wonderboer Hendek Klinkhamer’. Geert Brands keek als kleine jongen vaak rond op dit bedrijf en de landerijen. Hij beschrijft waarom deze Hendrik Klinkhamer de wonderboer werd genoemd. Het artikel wordt vervolgd met een gedicht van dezelfde auteur.

We kennen in Annen verschillende sportverenigingen, die velden of accommodaties nodig hebben om hun sport te kunnen beoefenen. Kort na de oorlog hadden we nog niet de prachtige sportvoorzieningen die we nu hebben. Een belangrijke inbreng om de sport hier mogelijk te maken, kunnen we toeschrijven aan het werk van de -niet meer bestaande- Stichting Sportbelangen voor Annen en Omstreken. Deze organisatie heeft ervoor gezorgd, dat verschillende sportverenigingen de Brink konden gebruiken als speelveld. Het slotartikel beschrijft de activiteiten van deze stichting.

Van de redactie

We beginnen met dit nummer aan de 16e jaargang en daarmee hebben we er 15 jaar Toen opzitten. Als u al die tijd lid bent geweest liggen er 60 nummers bij u in de kast (als u deze allemaal hebt bewaard). Dat betekent dat er ongeveer 200 artikelen zijn geschreven. Als redactie willen wij iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het maken van deze verhalen. Wij realiseren ons terdege dat zonder uw medewerking Toen niet kan bestaan en we willen dan ook graag een oproep plaatsen voor de aanlevering van nieuwe verhalen of ideeën voor artikelen. Dit kan via: redactie@annentoen.nl

In het laatste nummer leest u de tweede bijdrage van de rubriek: ‘Anneroelen in den vrömde’. Daarop aansluitend vindt u een beschrijving over de bijzondere landschappelijke kenmerken en natuurwaarden van de Boonspolder.

Ruim honderd jaar geleden werd in Anloo de coöperatieve zuivelfabriek opgericht. De meeste melkveehouders uit Annen waren ook bij dit bedrijf aangesloten. De geschiedenis van deze melkfabriek is in 2020 beschreven in een artikel in Anloo Ooit. Redactielid Geert Dekker heeft met toestemming van de oorspronkelijk auteur -Lucienne van der Boor- dit verhaal aangepast en uitgebreid met aspecten die met Annen te maken hebben.

Bij de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog had Annen geen Joodse bewoners, maar voorheen hebben hier verschillende Joodse families gewoond. Piet Kaan en Henk Veenhof hebben in kaart gebracht welke families dit waren, wat ze beroepshalve deden en wat ze hebben betekend voor het dorp.

In het laatste artikel van dit nummer beschrijft Marianne Mulders-Zonneveld hoe het zat met de belastingplichten van de inwoners van Annen over de jaren 1913-1918. Hieruit is een interessant lijstje afgeleid met de toen tien rijkste inwoners van Annen.