Spring naar inhoud

In de flyer, die u aantreft bij ons nieuwste tijdschrift TOEN is een vervelende passage over de ledenvergadering ingeslopen. Het betreft de passage boven punt 8 Rondvraag. Daarin wordt aangegeven dat Arjan de Jonge door het bestuur wordt voorgesteld als algemeen bestuurslid. Dat is niet juist. De goede tekst is:

Voor de functie van het andere algemene bestuurslid heeft het bestuur op dit moment nog geen voorstel. Vooralsnog blijft die functie open staan. We hopen op de ledenvergadering wel een voorstel aan de leden te doen.

Ook staat in de tekst - bij de lezing - dat het op de woensdagavond 3 maart gaat. Dat is niet juist. Het betreft de dinsdagavond 3 maart.

Om de juiste flyer geheel te bekijken druk dan op "Lees verder"

...lees verder "Ledenvergadering en lezing op dinsdag 3 maart 2020"

Van de redactie

In de voorgaande aflevering van TOEN meldden we dat rond de verschijningsdatum van dat nummer de nieuw ingerichte ruimte voor de Sporthal en ‘Ons Dorpshuis’ op feestelijke wijze officieel in gebruik zou worden genomen. Inmiddels is dit onder grote publieke belangstelling gebeurd en we zijn van mening dat deze herinrichting bijzonder geslaagd is. Iedere keer als we daar voorbijkomen zien we vele kinderen die enthousiast gebruik maken van de speel- en fitnesstoestellen. We willen daarom de ontwerpers en allen die meegewerkt hebben aan de realisatie van dit project hartelijk bedanken voor dit prachtige resultaat!
En dan nu alweer de laatste TOEN van 2019. In het eerste artikel leest u de geschiedenis van een boerderij aan de Brink in Annen, die tegenwoordig -zoals de meeste voormalige boerderijen in de dorpskern- een heel andere functie vervult.
Hendrik Veenhof heeft het levensverhaal van zijn schoonvader opgeschreven en in deze aflevering van TOEN leest u het tweede deel. Het eerste deel beschrijft zijn schoolperiode en dat verhaal is al verschenen in nr. 4 van het jaar 2018. In dit deel 2 wordt teruggeblikt op zijn volwassen levensfase waarin hij vooral heeft gewerkt in de landbouw in een tijdsfase, dat de mechanisatie nog op gang moest komen. De laatste jaren werkte hij bij de gemeente. Dat was een hele overgang: vaste werktijden en voor het eerst vakantie!
In deze aflevering leest u ook het vervolg van het niet meer bestaande Böttichiushuis. Het was -samen met het Ellentshuis- één van de twee ‘voorname’ huizen die in Annen hebben gestaan. Als we spreken over ‘voorname’ huizen, dan zullen daar waarschijnlijk ook belangrijke mensen hebben gewoond en dat klopt. Wie dat zoal waren, kunt u lezen in deel 2 van de beschrijving van het Böttichiushuis. Deze aflevering van TOEN wordt afgesloten met terugblik van Roelfien Kasemir op haar eigen levensverhaal, die begon in het jaar 1927. Een groot deel van haar leven speelde zich af in en om de boerderij aan het Grootblok, die er nog steeds staat. Zoon Jan Meursing schreef dit verhaal samen met Henk Veenhof.

RTV/Dr heeft op haar website: drenthe.75jaarvrijheid.nl [1] verhalen over de oorlog en de bevrijding in Drenthe (overzichtelijk per regio, thema en periode gelanceerd.
In de agenda staat een overzicht van alle activiteiten die volgend jaar in Drenthe worden georganiseerd om te herdenken dat de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden is beëindigd en dat we sindsdien in vrijheid leven.
De website is onderdeel van 75jaarvrijheid.nl [2], waarop alle informatie per provincie is terug te vinden. Dit platform is ontstaan in samenwerking met het Vfonds en het Nationaal; Comité 4 en 5 mei.

VERHALEN OVER BEZETTING EN BEVRIJDING
RTV Drenthe heeft in de loop der jaren tal van verhalen gepubliceerd
over de periode dat Drenthe door de Duitsers is bezet. Over de
deportatie van joodse burgers in 1942 naar Kamp Westerbork, over het
gruwelijke lot dat hen vanuit daar te wachten stond, over de
verzetsdaden van de inwoners van het dorp Nieuwlande, over de laatste
oorlogsmaanden met Duitse represailles en de bevrijding door de Fransen,
Polen en Canadezen. Al deze verhalen zijn terug te lezen op de website.
De komende periode worden er ook nieuwe verhalen gepubliceerd.

NIEUWE SERIES EN PODCAST
TV Drenthe zendt vanaf januari twee nieuwe series uit. In STREEKGENOTEN
vertellen de laatste getuigen van de Tweede Wereldoorlog over hun
oorlogsherinneringen. In STRUNEN NAAR BEVRIJDINGSVERHALEN gaat Harm
Dijkstra op zoek naar bijzondere verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Het Radio Drenthe-programma DRENTHE TOEN staat vanaf januari tot 5 mei
elke week in het teken van 75 jaar bevrijding. Vanaf 15 maart kun je
luisteren naar een podcastserie over oorlog en bevrijding in het dorp
Gieten.

Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met
projectcoördinator Margreet Gort via 0592-338080 of per mail
m.gort@rtvdrenthe.nl.

This email was sent to secretaris@annentoen.nl
why did I get this?_ [3] unsubscribe from this list [4] update
subscription preferences [5]
RTV Drenthe · Postbus 999 · Assen, Drenthe 9400 AZ · Netherlands [6]

Links:
------
[1]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/track/click?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=e608c2f43e&e=ef39d629a6
[2]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/track/click?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=2b9861991b&e=ef39d629a6
[3]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/about?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=8d7820a3cd&e=ef39d629a6&c=6990cc8317
[4]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/unsubscribe?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=8d7820a3cd&e=ef39d629a6&c=6990cc8317
[5]
https://rtvdrenthe.us6.list-manage.com/profile?u=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&id=8d7820a3cd&e=ef39d629a6
[6]
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=3b05cd49b4dfc5919a0e1dd78&afl=1

De herverdeling sportplein, bij de burgemeester Lambershal, te Annen en het kunstwerk/herinnering Lambers-Burger brengt dit voormalig echtpaar figuurlijk weer bij elkaar. Klik op de link:

https://photos.app.goo.gl/DaVbcn72MCdWdmME8

en u krijgt een indruk van het geheel. Ga ook eens kijken naar dit prachtige sportplein dat mede mogelijk is gemaakt door onze historische vereniging.

Het archief van onze vereniging is per 1 oktober verhuisd van de Openbare Bibliotheek naar het naastgelegen Ons Dorpshuis, Kruisakkers 36A, 9468 BJ te Annen.

De werkgroep foto- en filmarchief houdt iedere tweede maandagochtend van de maand zitting in het gebouw van Ons Dorpshuis. Van 9.30 tot 11.30 uur is iedereen welkom om historische boeken en oude foto's te bekijken of aan te bieden.

In het volgend verhaal wordt er gesproken over een bijzonder fotoproject waarbij gezocht wordt naar (onbekende) foto’s uit de Tweede Wereldoorlog in het kader van de komende herdenking van 75 jaar bevrijding 2020. Indien u bijzondere foto’s uit die periode heeft lees dan a.u.b. verder.

In het kader van 75 jaar Vrijheid wordt een landelijk fotoproject uitgevoerd in alle provincies. Uiteindelijk zullen er 100 foto’s uitgekozen worden die komen te hangen in de hal van de Tweede Kamer. Drenthe doet daar aan mee door 50 foto’s in te zenden voor de uiteindelijke keuze.
Iedereen kan foto’s uit de oorlog aanleveren. Wij zijn op zoek naar foto’s over: militaire strijd; vervolging en onderdrukking; collaboratie en verzet; dagelijks leven. De foto’s worden gescand en teruggegeven aan de eigenaar.
In de maanden november en december zal op 4 plaatsen in de provincie een bijeenkomst georganiseerd worden waar mensen hun foto’s kunnen inbrengen en waar aandacht besteed wordt aan de oorlog in Drenthe. De plaatsen en de tijdstippen zullen via RTVDrenthe en de kranten worden aangekondigd.
Een aantal foto’s zal in de maanden april en mei 2020 op diverse plaatsen in de provincie worden tentoongesteld.
Het project wordt uitgevoerd namens het Platform WO2 en staat onder leiding van het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocidestudies. In de Drentse werkgroep zijn o.a. Drents Archief en het Herinneringscentrum Kamp Westerbork vertegenwoordigd. De coördinatie is in handen van voormalig provinciaal historicus Michiel Gerding.
Contact: m.gerding@home.nl of 06-54784741

De herkomst van de naam Anneroelen

RTV Drenthe heeft in haar rubriek ‘Zoek het uit’ een artikel gepubliceerd over de herkomst van de naam Anneroelen. Daarbij heeft de schrijfster Jeanine Hofsteenge veel gebruik kunnen maken van het verhaal van Marianne Mulders-Zonneveld hierover.
Geïnteresseerd? Klik dan op de link:

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151167/Zoek-het-uit-Waarom-worden-inwoners-van-Annen-Anner-Oelen-genoemd

Deze link wordt ook op de website geplaatst onder de hoofdrubriek Algemeen bij de subrubriek Links.

Beste bezoeker van de Historische Vereniging van Annen,

Bent u misschien een enthousiaste wandelaar, dan nodigen wij graag u uit om onze historische Roelof Schuiling wandeling via de ‘vernieuwde’ app te gaan wandelen. De app is dankzij technische faciliteiten van Geopark Hondsrug via de site van AnnoDrenthe.nu te gebruiken. De tekst is samengesteld door Roelof Eleveld en ingesproken door Joke Hofstra.

De wandeling is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Herdenking Roelof Schuiling’. Roelof Schuiling –in 1854 in Annen geboren- wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Ook is hij bekend als ontwikkelaar van een reeks schoolwandplaten, waarvan de Noordes van Annen model heeft gestaan voor de eerste in deze reeks. De wandeling laat de verschillen zien tussen het Annen van nu en het dorp uit de tijd van Schuiling onder het motto: “ Annen, van werkdorp naar woondorp”. Kortom, een eigentijdse wandeling door de schoolplaat van Schuiling.

De wandeling is via de app van AnnoDrenthe.nu met een smartphone te gebruiken. Hiervoor moet je deze app op je telefoon installeren en jezelf registreren en vervolgens kun je de wandeling via het kanaal ‘Geopark Hondsrug’ vinden en downloaden. Nadere instructies zijn via bijgaande link te vinden. http://www.annodrenthe.nu/hoe-werkt-het

Veel succes en veel plezier met wandelen.