Spring naar inhoud


Van de redactie

Het einde van het jaar 2023 is bijna bereikt en de laatste TOEN van dit jaar is weer klaar. In dit nummer leest u ook deze keer de levensgeschiedenis van twee oorlogsslachtoffers, namelijk Arend Kors en Harm Nijborg. Het zijn opnieuw verhalen van twee ‘gewone Anneroelen’, die door oorlogsomstandigheden om het leven zijn gekomen.

In de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’ vertelt Betsy Torenbos over haar bijzondere leven. Zij is in haar leven uitgegroeid tot een veelzijdig kunstenares, die niet alleen in Nederland maar ook internationaal carrière heeft gemaakt!

Het leven van een schipper in de 19e eeuw was zwaar en gevaarlijk. Dat kunt u lezen in een verhaal over de schippersfamilie Bremer. In het jaar 1866 brak er een choleraepidemie waardoor schipper Bremer en zijn echtgenote overleden. Hun vier kinderen van nog geen tien jaar oud, werden bij familie in Annen ondergebracht.

Ook hebben we een verslag van de bevindingen over een onderzoek naar de plaats van het voormalige Ellentshuis. Dit in documenten beschreven ‘voorname’ huis in Annen is al lang verdwenen, maar op de vermoedelijk plaats zijn in ieder geval de posities van de grachten teruggevonden.

In de huidige tijd hebben we te maken met extreem hoge gasprijzen en proberen we zo zuinig mogelijk ons huis warm te houden. Geert Brands vertelt in zijn beschrijving hoe dat probleem van hoge stookkosten in het midden van de vorige eeuw ook al speelde.

Gea Aling-Hoving speelt een speciale rol in het leven van Wilma Houwing. Wilma is visueel gehandicapt, maar als geboren ‘Anneroel’ erg geïnteresseerd in het wel een wee van ons dorp. Daarom leest Gea iedere uitgave aan haar voor. Een prijzenswaardig initiatief!

Wie zijn dit ook alweer?

Van de redactie

Het herfstnummer van TOEN, jaargang 23, is verschenen. Hierin staan enkele al eerder ter sprake gekomen onderwerpen. In het vorige nummer van TOEN is al gemeld dat de verdwenen, maar herplaatste markesteen op de grens van de boermarken van Annen en Zuidlaren op 1 juli feestelijk onthuld zou worden. De omslagfoto van deze uitgave geeft een mooie impressie van deze gebeurtenis.

Vooruitlopend op de onthulling van het Herdenkingsmonument, vindt u het levensverhaal van twee van de Annense oorlogsslachtoffers, namelijk Roelf Reitsema en Jan Ottens.

Ook is al gemeld, dat we aandacht willen besteden aan de al meer dan 75 jaar actieve ‘Commissie Dorpsbelangen’ in Annen. Deze organisatie is direct na de oorlog tot stand gekomen en heeft in deze periode van ruim 75 jaar heel veel bijgedragen aan de saamhorigheid binnen de gemeenschap van het snel gegroeide dorp. Naast de sociale aspecten, heeft de ‘Commissie Dorpsbelangen’ ook belangrijke impulsen gegeven aan de verbetering van het leefklimaat, met daarbij de oprichting van het zwembad als één van de hoogtepunten.

Mooi hierop aansluitend volgt deel 2 van de herinneringen van Harry Hensen, die vele jaren voorzitter van Dorpsbelangen is geweest.

In de rubriek ‘Anneroelen in den vrömde’ gaan we voor het eerst de grens over met de bijdrage van Jan Mulder, die al vele jaren in Noorwegen woont maar nog mooie verhalen kan vertellen over zijn jeugdjaren in Annen.

Eigenlijk geldt dit ook voor Geert Brands, die zijn bijzondere belevenissen beschrijft die hij als kind meemaakte in de omgeving van het ‘lijkenhuisje’ en het gemeentehuis. Van dezelfde schrijver is ook nog een gedicht geplaatst, passend bij de tijd van het jaar met als titel ‘September-Herfstmaond’.

Ook vindt u nog een kort artikel: ‘Bossen Jobkien’. Wie was deze -in zijn tijd oudste- inwoner van de gemeente Anloo en zijn er nog mensen die zich deze naam kunnen herinneren?

Wie zijn dit ook alweer?

Voorwoord van ons tweede tijdschrift 2022 TOEN

Het tweede nummer van TOEN -jaargang 2022- is verschenen en hierin bieden we een gevarieerd pakket aan artikelen. Ten eerste leest u het verhaal van Annelies Hommes-Landman. Een vrouw met een indrukwekkende levensloop, die de meesten van ons kennen als de echtgenote van Tinus Hommes, de conciërge van de lagere school in Annen. Daaropvolgend staat een artikel over de oprichting van een Herdenkingsmonument voor de oorlogsslachtoffers, afkomstig uit Annen. Door omstandigheden heeft het lang geduurd, voordat het tijd was om tot dit initiatief te komen. Hier leest u onder meer welke slachtoffers met dit monument concreet worden herdacht.

Na de gebruikelijke foto met de vraag ‘Wie zijn dit ook alweer….?’ volgt een nieuw artikel uit de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’. In 2022 wordt niet alleen de 50e uitvoering van de Sport- en Spelweek gehouden, maar dit jaar bestaat ook de Commissie Dorpsbelangen 75 jaar. In een volgende uitgave leest u meer daarover, maar hier het verhaal van Harry Hensen, die jarenklang voorzitter is geweest van deze zo belangrijke organisatie voor Annen.

Tenslotte besteden we aandacht aan een project over de herplaatsing van de ‘oude’ markestenen tussen Annen en Zuidlaren.

 

Van de redactie

Het eerste nummer van de 17e Jaargang van TOEN staat helemaal in het teken staat van ’50 Jaar Sport- en Spelweek’. Twee jaar heeft dit evenement door de coronamaatregelen niet kunnen plaatsvinden. Maar het ziet er naar uit dat we in de komende Hemelvaartsweek met enige vertraging de vijftigste uitvoering kunnen vieren. Op dit moment zijn Commissie Dorpsbelangen en de buurten al een tijdje bezig met de voorbereidingen.

‘50 jaar Sport- en Spelweek’ lijkt misschien niet veel, maar als we -bekeken vanuit een ander perspectief- alle uitvoeringen achter elkaar zetten, betekent dit bijna een vol jaar lang feest! Dit is natuurlijk geen realiteit, maar er zijn zeker bewoners in Annen die aan alle vijftig uitvoeringen hebben deelgenomen. Een week waarin van alles gebeurt met serieuze sport, maar zeker ook veel feest en plezier. Daarom valt er ook veel over te schrijven en mede daarom is dit nummer acht pagina’s dikker dan de gebruikelijke TOEN.

In de verschillende artikelen leest u over de pioniers, die de week hebben bedacht en daarmee de basis hebben gelegd voor de invulling van nu. Want in deze periode van vijftig jaar is er veel veranderd en dit geldt misschien in het bijzonder voor -zoals we dat tegenwoordig noemen- de communicatie. Twitter en Facebook, die nu zorgen voor de verspreiding van nieuwtjes en informatie, bestaan nog geen twintig jaar. In de eerste periode werden de dagelijkse hoogtepunten opgetekend, uitgetypt in het Bulletin en met een stencilmachine vermenigvuldigd en daarna in de buurten verspreid. Bé Hegen zorgde toen regelmatig voor bijpassende illustraties en de redactie is daarom blij dat hij opnieuw aan deze speciale uitgave heeft meegewerkt. Verder leest u wat de betekenis is geweest voor het bevorderen van de saamhorigheid in een snelgroeiend dorp, waar spanningen dreigden te ontstaan tussen de ‘import’ en de ‘oude’ Annenaren met hun eigen dorpscultuur. Verder wordt nader ingegaan op de ‘Playbackshow’, als één van de hoogtepunten in het programma. Daar tussendoor staan persoonlijke herinneringen van gewone inwoners, maar ook van mensen die bij de organisatie zijn betrokken en van (oud) burgemeester Munniksma.

Wij beschouwen deze TOEN als een eerbetoon aan de Commissie Dorpsbelangen van Annen, waaruit het initiatief nu ruim 50 jaar geleden is voortgekomen en nog steeds bij de meeste inwoners van Annen als een hoogtepunt in de jaaragenda staat!

 

Van de redactie

Helaas hebben we nog steeds te maken met de beperkende coronamaatregelen, die we moeten naleven om ‘het virus eronder te krijgen’. Op het moment van schrijven zien de besmettingscijfers er slecht uit en het ziet er niet naar uit dat er in de komende weken snel een verbetering zit aan te komen. Dit werpt een smet over onze samenleving en gemoedstoestand. Een lichtpuntje vormt misschien de uitkomst van vele onderzoekingen naar het geestelijk welbevinden van de bevolking: ‘met Nederland gaat het slecht maar met mij gaat het goed…’. Wij hopen dat deze uitkomst ook voor uw situatie geldt!

Direct na het verschijnen van het vorige nummer (nr. 3, sept. 2021) meldde een aantal lezers dat ze een misdruk hadden ontvangen. Dit tot grote schrik van de redactie en daarvoor onze excuses. Gelukkig bleef het aantal meldingen beperkt en konden we deze meteen voor een correct exemplaar omruilen. Mocht u misschien ook een misdruk hebben ontvangen, dan willen wij u de mogelijkheid bieden om alsnog een gaaf exemplaar te ontvangen. U kunt zich daarvoor -uiterlijk tot 8 januari 2022- melden bij de redactie via: redactie@annentoen.nl

In deze uitgave van TOEN starten we met een aflevering van ‘Anneroelen in den Vrömde’. Jan Dekens heeft deze bijdrage geschreven.

Vanaf de jaren twintig moest de eigenaar van een fiets hiervoor belasting betalen en hij moest dan als bewijs een ‘fietsplaatje’ kopen en aan zijn fiets bevestigen. In de jaren dertig, nam het aantal werklozen enorm toe. Door hun moeilijke financiële positie hoefden werklozen geen fietsbelasting te betalen. Maar ze kregen dan een fietsplaatje met een gat erin, wat begrijpelijk als ‘discriminerend’ werd ervaren! Bert Staats sprak met een Annenaar, die de tijd van het fietsplaatje nog had meegemaakt en schreef er een verhaal over.

Voor een veehouder vormde in vroeger tijden de dood van een koe of een paard een groot financieel verlies. Daarom werden lokale verzekeringen opgezet – het Veefonds. Uit dit fonds kon aan de boer een schadebedrag worden uitgekeerd bij de dood van een dier. Ook Annen kende vroeger een Veefonds en Geert Dekker dook in de geschiedenisboeken van deze organisatie.

Traditiegetrouw vinden we op de middenpagina’s weer een foto en voor u de opdracht om antwoord te geven op de vraag: ‘Wie zijn dit ook alweer…?’

De oudere inwoners van Annen weten nog goed dat Jan en Geesje Schutrups een manufacturenzaak hadden aan de Brink. Geesje is geboren aan de Bartelaar (haar geboortehuis kunt u zien op de omslagfoto) en heeft haar hele leven in Annen gewoond. Willem Mulder en Gea Aling-Hoving hebben haar uitvoerig gesproken en haar levensverhaal, maar en passant ook de geschiedenis van de manufacturenzaak, in een artikel beschreven.

Passend bij de tijd van het jaar, wordt de uitgave van TOEN afgesloten met een ‘sprookjesachtige’ vertelling van Geert Brands. We kennen deze schrijver van levensechte beschrijvingen van de omgeving van zijn jeugdjaren met daarbij een scherp oog voor details, realiteit en humor. Hier een ander beeld van zijn schrijverschap met het verhaal getiteld: De Kerstroos in het Kniphorstbos.

Op zoek naar verhalen over 50 jaar Sport- en Spelweek!

In de Hemelvaartweek van het jaar 2022 staat de vijftigste uitvoering van de Sport- en Spelweek op het programma! De redactie heeft daarom besloten om een speciale TOEN, volledig gewijd aan het fenomeen Sport- en Spelweek uit te geven. Deze uitgave verschijnt in maart 2022.

Wij zijn ervan overtuigd dat er vele lezers zijn die speciale persoonlijke herinneringen bewaren aan de Sport- en Spelweek – jouw eerste zoen, het eerste biertje, een heldenrol bij de Zeskamp of gewoon de fiets kwijt. De redactie is benieuwd naar jouw verhaal of herinnering in maximaal 150 woorden. Ook speciale foto’s met een verhaal erbij zijn welkom! Je kunt reacties digitaal inleveren via: redactie@annentoen.nl en wij vragen je om deze uiterlijk 21 januari 2022 op te sturen en wie weet krijgt jouw verhaal een mooi plaatsje in de speciale ’50 jaar Sport- en Spelweek uitgave van TOEN.