Spring naar inhoud

16 maart 2024 is de Historische Vereniging aanwezig bij de contactdag van de NVTF,  Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie.  

Thematische filatelie houdt in dat je een verhaal schrijft over een bepaald onderwerp en dat je met filatelistische afbeeldingen laat zien wat je bedoelt. Het gaat dus niet alleen met postzegels maar ook met o.a. briefkaarten, stempels, enveloppen, aantekenstrookjes, telegrammen e.d.

Er zijn een aantal postzegelhandelaren aanwezig en er wordt in de loop van de dag een videolezing gehouden. Tevens is er een minitentoonstelling met voorbeelden van thematische verzamelingen.

De Historische Vereniging is aanwezig met een eigen stand, met foto's, briefkaarten en boeken van en over Annen. 

Datum: 16 maart 2024
Tijdstip: 09:30 uur tot 16:00 uur.
Waar: Ons Dorpshuis, Kruisakkers 36a in Annen. 
Toegang gratis.

 

Het laatste nummer van TOEN van het jaar 2023 is verschenen en dit is rondom de kortste dag van het jaar. Sommige mensen vinden het een gezellige tijd, de gordijnen op tijd dicht en jezelf afsluiten van wat er in de wereld gebeurt. We leven immers in een tijd met verschrikkelijke oorlogen, niet eens zo ver van ons vandaan. Misschien kunt u door het lezen van deze laatste uitgave wat afgeleid worden van deze problemen, want we hebben naar onze mening weer interessante artikelen in de aanbieding.

 In de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’ is deze keer het woord aan Aaltje Ridderbusch. Zij werd in een bijzonder huis geboren, maar daar gaan we hier verder niet op in want dat leest u in haar uitgebreide herinneringen aan haar jeugdperiode in Annen. Veel bekende mensen en plaatsen worden vanuit haar beleving beschreven.

In deze TOEN lezen we ook het levensverhaal van Gerrit van Bruggen, die juist in tegenovergestelde zin, zijn jeugd niet in Annen doormaakte maar op 28-jarige leeftijd vanuit het ‘westen’ een boerderij begon in Annen. Vrijwel op hetzelfde moment trouwde hij en de rest van zijn leven woonde hij hier. U leest in deze TOEN het eerste deel van zijn bestaan als boer waaruit blijkt dat niet alles altijd zonder tegenslagen verliep.

In vroegere tijden was het misschien nog moeilijker om als buitenstaander een boerderij te starten binnen de traditioneel gevestigde boeren en leden van een boermarke. Nieuwkomers stichtten toch her en der kleine bedrijven -zogenaamde keuterijen- en ook in Annen is dit fenomeen bekend en in deze TOEN worden enkele van deze (voormalige) keuterijen geportretteerd.

Op de grenzen van de boermarken van Anloo, Annen, Schipborg en Zuidlaren ligt het gebied ‘De Strubben/Kniphorstbosch. Een gebied met hoge archeologische en cultuurhistorische waarden. Jan Sibo Uffen schrijft over de schoonheid van dit gebied en de historie van de familie Kniphorst, de eigenaren. Zij hadden daar een chalet gebouwd, genaamd ‘Villa Maria’. Deze villa is verdwenen en er zijn ook geen tekeningen van. Desondanks, is het bestaan ervan een inspiratie geweest voor Geert Brands om er een gedicht over te schrijven.

Van dezelfde schrijver is in dit nummer van TOEN nog een korte humoristische beschrijving opgenomen van de werkwijzen van de twee Dörpskappers, die hij vanuit zijn jeugdjaren in Annen heeft gekend.  

 

Van de redactie
Ondanks de vakantie is de redactie er toch weer in geslaagd om een nieuwe uitgave van TOEN samen te stellen. 

De meeste lezers kennen het Schuilingcongres misschien alleen van naam. Om u daarover wat nader te informeren, is in deze TOEN een beschrijving opgenomen van de achtergronden en opzet van deze bijeenkomsten. 

Zoals de laatste tijd gebruikelijk komt weer een oud-Anneroel aan het woord over zijn jeugdperiode in dit dorp. Dit keer de beurt aan Klaas Steenhuis. Het toeval wil, dat Klaas ook een van de drijvende krachten was achter de legendarische disco
De Underground.
In dit geval staat ‘ underground’ hier in de letterlijke zin van het woord voor ‘ondergronds’, de disco bevond zich namelijk in een kelder van
café Boelens. Voor de jeugd in Annen en omstreken was zo’n vijftig jaar geleden deze uitgaansgelegenheid een begrip. Gea Aling-Hoving sprak met enkele van de toenmalige jongeren, die de tent draaiende hielden. 
 
Voor een boer met een gemengd landbouwbedrijf was een kookpot vroeger een onmisbaar hulpmiddel om voer te maken voor varkens en koeien. Maar hoe kom je aan een nieuwe als de oude niet goed meer functioneert? U leest dit in een komische beschrijving van Hendrik Veenhof. 
 
Tenslotte treft u het vervolg van het levensverhaal van Bertus Spanhoff aan. Hij vertelt daarin hoe zijn uitgaansleven eruitzag. Bepaald niet saai! En dat gold ook voor zijn werkzame leven, waarin hij vele landen van de wereld bezocht. Maar hij ondervond toch ook wel de nodige tegenslagen.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook lid worden:
Dit kan door een bericht te sturen naar Klaas Behling via mailadres: ledenadministratie@annentoen.nl
Vermeld de volgende gegevens in de mail: naam, adres, postcode, woonplaats en uw rekeningnummer voor de automatische incasso. 

Als lid:
- Ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift "Toen".
- Houden we u actief op de hoogte van onze activiteiten. 
- (Gratis) Deelname aan diverse activiteiten zoals: excursies, lezingen, wandelingen etc. (mits coronamaatregelen dit toelaten). 

*Kosten lidmaatschap:
Binnen een straal van 10 km van Annen: €17,00 per jaar.
Buiten een straal van 10 km van Annen: €33,16 per jaar dit is inclusief verzendkosten (NL).

Mist u nog informatie of heeft u vragen, stel ze gerust aan Klaas Behling via mail:  ledenadministratie@annentoen.nl of telefonisch: 06-10418309       

 

Op 21 juni vond het 6e Schuilingscongres plaats. 
Thema: HOOGVEENHERSTEL IN HET BARGERVEEN

Het Bargerveen is één van de laatste restanten ‘levend hoogveen’ van Nederland. Vanuit de Natura 2000 doelstellingen moeten de provincie Drenthe en de beheerders het hoogveenherstel op gang brengen en zij willen jullie laten zien dat dit een uitdagende, maar haalbare doelstelling is.

In de ochtend een aantal lezingen:

 • ‘De opgave voor het Natura 2000 gebied Bargerveen: een toekomstvisie!’ 
  Gerard Meijers; provincie Drenthe, programmaleider Natuur.
 • ‘Bargerveen in cultuurhistorisch perspectief’
  Drs. Ing. Loes Scholtens; eigenaar Bureau Scholtens Landschapsonderzoek en -advies en buitenpromovenda Kenniscentrum Landschap RuG.
 • ‘Inrichting watersysteem’
  Piet Ursem; Staatsbosbeheer, Boswachter projecten en beheer in Veenland/Bargerveen.
 • ‘Hoogveenherstel bij een hoge stikstofdepositie: kansen en knelpunten’
  Dr. Hilde Tomassen; onderzoeker Onderzoekcentrum B-WARE Nijmegen
 • ‘Berücksichtigung der Stickstoffbelastungen bei der Genehmigung von Tierhaltungsanlagen im Landkreis Emsland’
  Dr. Niels Gepp; Abteilungsleiter Naturschutz und Forsten des Landkreises Emsland

Sprekers 21 juni 2023

Klik hier voor de rest van het  Programma Schuilingcongres en aanmelding

Programma Dodenherdenking 4 mei 2023 Annen.

18:45 uur    Ontvangst genodigden (besloten).
19:00 uur     Start met stille tocht vanaf plein voor
                       Stichting Ons Dorpshuis Annen (Allen)
19:20 uur     Sprekers Burgemeester Hiemstra en Gea Aling
                       Muziek door Muziekvereniging Drenthina Annen
                       o.l.v. Jos van der Sijde
19:45 uur     Gedicht door scholieren Obs De Eshoek
20:00 uur     Twee minuten stilte, met aansluitend het
                       Wilhelmus.
20:05 uur     Krans- en bloemlegging.
20:15 uur     Lied kinderen OBS De Eshoek o.b.v.
                       Muziekvereniging Drenthina.

We zouden het fijn vinden als u aansluit, achter de scholieren en genodigden, om in gezamenlijkheid en stilte naar het Herdenkingsmonument te lopen.
Heeft u vragen en of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.
 
Vlagprotocol:
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

13 april 2023
Vanaf 18:45 uur bent u van harte welkom om de onthulling van het Herdenkinsmonument "Herdenken en omarm de vrijheid" bij te wonen.
 
Programma:
17:00 uur Ontvangst genodigden (besloten)
18:45 uur Muziekvereniging Drenthina Annen
19:00 uur Ontvangst bij monument.
                   Sprekers en muziek.
19:50 uur Onthulling door burgemeester Hiemstra.
20:00 uur Krans en bloem legging.
20:30 uur Einde programma.
 
Waar:
Het monument wordt geplaatst op het brinkje bij de kruising Schoolstraat / Molenakkers, tegenover de school.
 
Waarom op 13 april:
Op 13 april 1945 is Annen bevrijd.
 
Houd onze website en facebookpagina in de gaten voor de laatste updates over programma en informatie!

Van de redactie:
Het eerste nummer van TOEN van het jaar 2023 is gepubliceerd.
Hierin wordt ruime aandacht besteed aan de onthulling van het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers.
Op 13 april 1945 werd Annen bevrijd door de Canadezen. Precies op deze datum 13 april, maar nu 78 jaar later wordt een monument opgericht om de oorlogsslachtoffers te herdenken, die in Annen geboren zijn. Met de oprichting van dit herdenkingsmonument wil de Historische Vereniging Annen bijdragen om voor de nabestaanden en familie ‘ na al die jaren recht te doen aan de nagedachtenis
van hun familieleden die soms onder mensonterende omstandigheden zijn gestorven’. 
Het hier gebruikte citaat is een regel uit het mooi geschreven artikel van Mark Dijkhuis over de totstandkoming en de gedachten achter de vormgeving van dit monument.
Aansluitend bij dit thema leest u de levensgeschiedenis van de nog resterende twee
oorlogsslachtoffers, waarvan de namen worden vermeld op het monument. Hindrik Redeker overleed op nog maar 19-jarige leeftijd door de gevolgen van een hersenvliesontsteking in Bremen tijdens zijn gedwongen Arbeitseinsatz in die Duitse stad. Op 14 april 1944 overleed Trientje Soegies in
een ziekenhuis nabij Bandoeng in het toenmalige Nederlands-Indië. Zij werkte daar al meer dan twintig jaar als verpleegster in de zorg voor geestelijk gehandicapten.
 
Zoals gebruikelijk hebben we in dit nummer weer een aflevering uit de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’. Gineke Bouwmeester heeft haar herinneringen opgeschreven en dat waren er zoveel, dat we deze keer bij wijze van uitzondering, haar verhaal in tweeën hebben opgedeeld.
Bij veel mensen vormt muziek een belangrijk aanknopingspunt voor het weer tot leven komen van gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer je een bepaald liedje hoort, denk je automatisch weer aan een speciale herinnering, waar je toen was of wat je toen deed. Zo ook bij Geert Brands, die een bijzondere band had met muziek uit de jaren vijftig.
En muziek hoort ook bij een café. En door deze link komen we bij ons laatste verhaal over het al lang niet meer bestaande Havencafé. Alleen de naam Havenstraat herinnert ons nog aan de tijd dat Annen een echte haven met bijbehorend café had!