Spring naar inhoud

Van de redactie

De eerste uitgave van de TOEN van het jaar 2018 is weer klaar en in dit nummer treft u enkele artikelen aan die te maken hebben met gebeurtenissen uit de tweede wereldoorlog. In het eerste artikel is een onderzoek beschreven rondom het Onderduikershol in het Evertsbos in Anloo. In een voorafgaande en uitgebreide opgraving was het Onderduikershol op zich al onderzocht, maar daarbij waren de vermoedelijke waterput en latrine buiten beschouwing gebleven. In deze TOEN een verslag van de bevindingen van dit aanvullend onderzoek naar deze put en de latrine.

In de tweede wereldoorlog vonden diverse onderduikers, veelal afkomstig uit andere delen van het land, een schuilplaats bij inwoners van Annen. Zo ook een jonge man uit Rotterdam -Stephan Woudenberg-, die na een avontuurlijke zwerftocht door Nederland uiteindelijk als onderduiker bij de familie de Jonge in Annen een schuilplaats vond. Hij overleefde de oorlog en beschreef nadien zijn belevenissen in de laatste jaren van de oorlog in een brief gericht aan de familie de Jonge. Deze brief werd in 2016 teruggevonden en de inhoud is onveranderd in deze TOEN opgenomen.

De vader van Lies Achterop-Raad was bedrijfsleider van het landbouwbedrijf van de familie Boon in het Annermoeras. In een artikel over haar jeugdjaren wordt een beeld geschetst van het leven op deze boerderij in de Boonspolder vanaf de jaren 30 tot in de Tweede Wereldoorlog.

In het laatste artikel van deze TOEN wordt de hele geschiedenis op een rij gezet van het café- en hotelbedrijf dat ooit was gevestigd op de plaats waar we nu drogisterij Alldro vinden. Dit bedrijf kende een roemruchte geschiedenis en eindigde als ‘Disco 76’ tot de sloop in 1989, waarna op dit adres de Rabobank zich vestigde.

Aan de leden van onze Historische Vereniging Annen

De Stichting Struikelstenen Assen en de Asser Historische Vereniging organiseren op woensdag 4 april a.s. een symposium over het verzet in Drenthe en in Assen waarvoor iedereen zich kan opgeven. Het vindt plaats in DNK, de schouwburg in Assen. In de bijlage treft u de aankondiging en het programma. Deelname aan het symposium kost € 5 p.p.. De opgave kan geschieden via www.dnk.nl/stenenvoorverzet.

Met vriendelijke groet,

Michiel Gerding, secretaris Stichting Struikelstenen Assen en ons Bestuur Hivan

Lees meer over het dagprogramma Stenen voor verzet en/of klik op de link van de flyer van het te houden symposium over het Drentse en Asser verzet in de Tweede Wereldoorlog.

...lees verder "Stichting Struikelstenen Assen"

Harm Dijkstra wandelt op zijn bekende wijze dit keer door Annen.  Het gaat om het programma 'Strunen' van RTV Drenthe. Hij vertelt daarbij wat er te zien is in Annen over 'onze' Roelof Schuiling, maar komt ook andere zaken tegen, zoals het bedrijf van reparaties Koffiezetmachines en de tweede handswinkel in kleding. Klik op de hieronder gegeven link: http://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/29/Strunen/aflevering/29923

Van de redactie

In aflevering nr. 4, jaargang 2017 van de TOEN treft u enkele levensverhalen aan van verschillende personen die allen een verleden in Annen hebben liggen. Allereerst het verhaal over de foutieve aangifte van het geslacht van een pasgeborene en de administratieve rompslomp die dit met zich meebracht. Vervolgens een beschrijving van het bijzondere (fietsenmakers)echtpaar, dat lange tijd in Annen heeft gewoond.

Jan de Groot en Hennie Hagting zijn niet in Annen geboren, maar hebben er een belangrijk deel van hun leven doorgebracht. Beiden zijn meer dan 90 jaar oud geworden en in deze TOEN vindt u hun levensverhaal.

Roelf Oostland is wel een geboren Annenaar, die na de tweede wereldoorlog naar Canada emigreerde. Later keerde hij weer terug naar zijn geboortedorp. In deze aflevering leest u meer details en achtergronden over zijn leven.

Verder treft u in dit laatste nummer van 2017 nog twee artikelen aan over tyfus, een besmettelijke en in de 19e eeuw levensbedreigende ziekte. In het jaar 1852 zijn als gevolg van deze ziekte veel mensen gestorven in Annen. Na dit verhaal kunt u meer lezen over de achtergronden en effecten van deze ziekte, die we tegenwoordig hier gelukkig onder controle hebben.

Beste bezoeker van de Historische Vereniging van Annen,

Bent u misschien een enthousiaste wandelaar, dan nodigen wij graag u uit om onze historische Roelof Schuiling wandeling via de ‘vernieuwde’ app te gaan wandelen. De app is dankzij technische faciliteiten van Geopark Hondsrug via de site van AnnoDrenthe.nu te gebruiken. De tekst is samengesteld door Roelof Eleveld en ingesproken door Joke Hofstra.

De wandeling is ontwikkeld als onderdeel van het project ‘Herdenking Roelof Schuiling’. Roelof Schuiling –in 1854 in Annen geboren- wordt beschouwd als de belangrijkste grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland. Ook is hij bekend als ontwikkelaar van een reeks schoolwandplaten, waarvan de Noordes van Annen model heeft gestaan voor de eerste in deze reeks. De wandeling laat de verschillen zien tussen het Annen van nu en het dorp uit de tijd van Schuiling onder het motto: “ Annen, van werkdorp naar woondorp”. Kortom, een eigentijdse wandeling door de schoolplaat van Schuiling.

De wandeling is via de app van AnnoDrenthe.nu met een smartphone te gebruiken. Hiervoor moet je deze app op je telefoon installeren en jezelf registreren en vervolgens kun je de wandeling via het kanaal ‘Geopark Hondsrug’ vinden en downloaden. Nadere instructies zijn via bijgaande link te vinden. http://www.annodrenthe.nu/hoe-werkt-het

Veel succes en veel plezier met wandelen.