Spring naar inhoud

13 april 2023
Vanaf 18:45 uur bent u van harte welkom om de onthulling van het Herdenkinsmonument "Herdenken en omarm de vrijheid" bij te wonen.
 
Programma:
17:00 uur Ontvangst genodigden (besloten)
18:45 uur Muziekvereniging Drenthina Annen
19:00 uur Ontvangst bij monument.
                   Sprekers en muziek.
19:50 uur Onthulling door burgemeester Hiemstra.
20:00 uur Krans en bloem legging.
20:30 uur Einde programma.
 
Waar:
Het monument wordt geplaatst op het brinkje bij de kruising Schoolstraat / Molenakkers, tegenover de school.
 
Waarom op 13 april:
Op 13 april 1945 is Annen bevrijd.
 
Houd onze website en facebookpagina in de gaten voor de laatste updates over programma en informatie!

Van de redactie:
Het eerste nummer van TOEN van het jaar 2023 is gepubliceerd.
Hierin wordt ruime aandacht besteed aan de onthulling van het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers.
Op 13 april 1945 werd Annen bevrijd door de Canadezen. Precies op deze datum 13 april, maar nu 78 jaar later wordt een monument opgericht om de oorlogsslachtoffers te herdenken, die in Annen geboren zijn. Met de oprichting van dit herdenkingsmonument wil de Historische Vereniging Annen bijdragen om voor de nabestaanden en familie ‘ na al die jaren recht te doen aan de nagedachtenis
van hun familieleden die soms onder mensonterende omstandigheden zijn gestorven’. 
Het hier gebruikte citaat is een regel uit het mooi geschreven artikel van Mark Dijkhuis over de totstandkoming en de gedachten achter de vormgeving van dit monument.
Aansluitend bij dit thema leest u de levensgeschiedenis van de nog resterende twee
oorlogsslachtoffers, waarvan de namen worden vermeld op het monument. Hindrik Redeker overleed op nog maar 19-jarige leeftijd door de gevolgen van een hersenvliesontsteking in Bremen tijdens zijn gedwongen Arbeitseinsatz in die Duitse stad. Op 14 april 1944 overleed Trientje Soegies in
een ziekenhuis nabij Bandoeng in het toenmalige Nederlands-Indië. Zij werkte daar al meer dan twintig jaar als verpleegster in de zorg voor geestelijk gehandicapten.
 
Zoals gebruikelijk hebben we in dit nummer weer een aflevering uit de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’. Gineke Bouwmeester heeft haar herinneringen opgeschreven en dat waren er zoveel, dat we deze keer bij wijze van uitzondering, haar verhaal in tweeën hebben opgedeeld.
Bij veel mensen vormt muziek een belangrijk aanknopingspunt voor het weer tot leven komen van gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer je een bepaald liedje hoort, denk je automatisch weer aan een speciale herinnering, waar je toen was of wat je toen deed. Zo ook bij Geert Brands, die een bijzondere band had met muziek uit de jaren vijftig.
En muziek hoort ook bij een café. En door deze link komen we bij ons laatste verhaal over het al lang niet meer bestaande Havencafé. Alleen de naam Havenstraat herinnert ons nog aan de tijd dat Annen een echte haven met bijbehorend café had!

Herdenkingsmonument ontworpen en gemaakt door Anneroelen. 

Zoals in het Mededelingenblad van december is vermeld, heeft de Historische Vereniging Annen het initiatief genomen om alsnog een herdenkingsmonument op te richten voor de mensen uit Annen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa en voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het mooie aan dit initiatief is dat het laat zien waar wij als dorp sterk in zijn. 
Het monument wordt namelijk gemaakt door Anneroelen, naar een ontwerp van Albert Rademaker. Hij maakt - samen met Geert Anninga, Klaas Behling, Geert Dekker en Arjan de Jonge - deel uit van de werkgroep Herdenkingsmonument van de Historische Vereniging Annen.
“Ik heb me er altijd over verbaasd dat er in Annen - in tegenstelling tot in de ons omringende dorpen - geen herdenkingsplek is waarop de namen van de slachtoffers uit Annen worden vermeld. Dat er nu pas een herdenkingsmonument in Annen komt is wellicht een gevolg van het oorlogsverleden van Annen. Dit is de reden om voor het monument een steen met een litteken te gebruiken. De steen staat voor de gemeenschap in Annen en deze is getekend.”
Klik op link om verder te lezen:

13 april 2023 "Herdenken en omarm de vrijheid"
Onthulling herdenkingsmonument.
Op 13 april 1945 is Annen bevrijd en daarom wordt op 13 april 2023 het herdenkingsmonument onthuld.
We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.
De komende weken tot 13 april 2023 zullen we jullie op de hoogte houden over de onthulling en het programma!

Ons bereikte het verdrietige bericht, dat geheel onverwachts, na een kort ziekbed Henk Veenhof is overleden.

Henk was één van de oprichters van onze vereniging, jarenlang betrokken en heeft de vereniging mede opgebouwd tot waar we nu staan.

Voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. We zullen hem missen en hem herdenken.

We wensen de nabestaande veel sterkte de komende tijd.

Van de werkgroep Herdenkingsmonument: 
Het dorp Annen kent een gecompliceerd oorlogsverleden. In de speciale uitgave van Toen (maart 2021) met het thema ’75 jaar Vrijheid Aa en Hunze’ is hierover al geschreven. Met de komst van de bezetter koos een deel van de inwoners er voor om aan de kant van de Duitsers te gaan staan. Mogelijk is dit de oorzaak dat er in Annen geen monument of gedenkteken voor oorlogsslachtoffers is opgericht. Meer dan 75 jaar na de beëindiging van de tweede wereldoorlog heeft de Historische
Vereniging Annen het initiatief genomen om alsnog een herdenkingsmonument op te richten. Hierop zullen inwoners van Annen die door oorlogshandelingen zijn omgekomen, worden vermeld.
Daarnaast moet dit gedenkteken er ook toe bijdragen om in breder verband stil te staan bij het punt hoe belangrijk ‘vrijheid’ is voor onze manier van leven. Juist ook in de huidige situatie waarbij we binnen Europa een verwoestende oorlog meemaken, waarbij het begrip ‘vrijheid’ aan alle kanten geweld wordt aangedaan. Het heeft wat langer geduurd dan in de meeste plaatsen, maar gelukkig is nu ook de tijd gekomen om in Annen een herdenkingsmonument op te richten.
Leden werkgroep Herdenkingsmonument: Albert Rademaker, Geert Dekker, Arjan de Jonge, Geert Anninga en Klaas Behling
 


Van de redactie

Het einde van het jaar 2023 is bijna bereikt en de laatste TOEN van dit jaar is weer klaar. In dit nummer leest u ook deze keer de levensgeschiedenis van twee oorlogsslachtoffers, namelijk Arend Kors en Harm Nijborg. Het zijn opnieuw verhalen van twee ‘gewone Anneroelen’, die door oorlogsomstandigheden om het leven zijn gekomen.

In de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’ vertelt Betsy Torenbos over haar bijzondere leven. Zij is in haar leven uitgegroeid tot een veelzijdig kunstenares, die niet alleen in Nederland maar ook internationaal carrière heeft gemaakt!

Het leven van een schipper in de 19e eeuw was zwaar en gevaarlijk. Dat kunt u lezen in een verhaal over de schippersfamilie Bremer. In het jaar 1866 brak er een choleraepidemie waardoor schipper Bremer en zijn echtgenote overleden. Hun vier kinderen van nog geen tien jaar oud, werden bij familie in Annen ondergebracht.

Ook hebben we een verslag van de bevindingen over een onderzoek naar de plaats van het voormalige Ellentshuis. Dit in documenten beschreven ‘voorname’ huis in Annen is al lang verdwenen, maar op de vermoedelijk plaats zijn in ieder geval de posities van de grachten teruggevonden.

In de huidige tijd hebben we te maken met extreem hoge gasprijzen en proberen we zo zuinig mogelijk ons huis warm te houden. Geert Brands vertelt in zijn beschrijving hoe dat probleem van hoge stookkosten in het midden van de vorige eeuw ook al speelde.

Gea Aling-Hoving speelt een speciale rol in het leven van Wilma Houwing. Wilma is visueel gehandicapt, maar als geboren ‘Anneroel’ erg geïnteresseerd in het wel een wee van ons dorp. Daarom leest Gea iedere uitgave aan haar voor. Een prijzenswaardig initiatief!

Wie zijn dit ook alweer?

De Historische Vereniging van Annen organiseert een wandeltocht door het dorp met een knipoog naar het verleden.

Tijdens deze wandeling, die in groepjes gemaakt kan worden, komt men verschillende opdrachten tegen die allen te maken hebben met de geschiedenis van ons dorp en die voor zowel de volwassenen als de kinderen leuk en interessant zijn. Tevens kan er onderweg worden genoten van een versnapering.

De tocht zal worden gehouden op zaterdag 12 november en de start is om 19:00 uur in de Sportsbar, waar ook de finish is. Na de wandeltocht volgt tijdens eengezellig samenzijn de prijsuitreiking aan de groepen die onderweg de beste resultaten hebben geboekt.

Deelname voor leden van de Historische Vereniging is gratis. Bij de start lid worden betekent gratis deelname.

Er wordt geadviseerd een pen en een zaklantaarn mee te nemen.

Wanneer: zaterdag 12 november

Aanvang: 19:00 uur

Leden historische vereniging: gratis

Kinderen tot 16 jaar: gratis

Niet-leden € 2,50