Spring naar inhoud

WAT IS KLEINTJE ANNERMARKT?

In het verleden werd op de laatste zaterdag van oktober de Annermarkt gehouden.
De supportersvereniging van de voetbalvereniging organiseerde op de zaterdagavond een dropping, een wandelspeurtocht rondom Annen.
Een aantal enthousiastelingen hebben een aantal jaren geleden namens onze vereniging de organisatie van de wandelspeurtocht weer opgepakt.
Onder de naam Kleintje Annermarkt wordt deze wandeling, met een knipoog naar het verleden, in en om Annen gehouden.

De wandeling (ongeveer 5 km) wordt in groepjes gedaan en is leuk voor jong en oud! Onderweg zijn er verschillende opdrachten/vragen die allen te maken hebben met de geschiedenis van ons dorp.

De Annermarkt bestaat niet meer. We willen de traditie van de laatste zaterdag in oktober in ere houden en daarom nodigen wij jullie uit om op 28 oktober 2023 mee te doen aan de wandelspeurtocht.
Vanaf 19:00 uur kan er gestart worden vanuit het Dorpshuis/Sportsbar.

Voor leden en voor kinderen tot 16 jaar is het gratis, voor niet-leden zijn de kosten
€ 2,50. 
Vertrek is vanaf Ons Dorpshuis/Sportsbar.

Neem een zaklantaarn en een pen mee!

GEEN TIJD OM ETEN TE KOKEN?
Vanaf 17.00 uur is er een stamppotbuffet in de Sportsbar.
De kosten zijn € 14,50 p.p.
Hiervoor moet je je aanmelden. Dit kan (bij voorkeur via mail) via secretaris@annentoen.nl of bel met Klaas Behling 06-10 41 83 09
Niet mee eten? Dan is aanmelden niet nodig.

We zien jullie graag op zaterdag 28 oktober!

Historische Vereniging Annen

Van de redactie
Ondanks de vakantie is de redactie er toch weer in geslaagd om een nieuwe uitgave van TOEN samen te stellen. 

De meeste lezers kennen het Schuilingcongres misschien alleen van naam. Om u daarover wat nader te informeren, is in deze TOEN een beschrijving opgenomen van de achtergronden en opzet van deze bijeenkomsten. 

Zoals de laatste tijd gebruikelijk komt weer een oud-Anneroel aan het woord over zijn jeugdperiode in dit dorp. Dit keer de beurt aan Klaas Steenhuis. Het toeval wil, dat Klaas ook een van de drijvende krachten was achter de legendarische disco
De Underground.
In dit geval staat ‘ underground’ hier in de letterlijke zin van het woord voor ‘ondergronds’, de disco bevond zich namelijk in een kelder van
café Boelens. Voor de jeugd in Annen en omstreken was zo’n vijftig jaar geleden deze uitgaansgelegenheid een begrip. Gea Aling-Hoving sprak met enkele van de toenmalige jongeren, die de tent draaiende hielden. 
 
Voor een boer met een gemengd landbouwbedrijf was een kookpot vroeger een onmisbaar hulpmiddel om voer te maken voor varkens en koeien. Maar hoe kom je aan een nieuwe als de oude niet goed meer functioneert? U leest dit in een komische beschrijving van Hendrik Veenhof. 
 
Tenslotte treft u het vervolg van het levensverhaal van Bertus Spanhoff aan. Hij vertelt daarin hoe zijn uitgaansleven eruitzag. Bepaald niet saai! En dat gold ook voor zijn werkzame leven, waarin hij vele landen van de wereld bezocht. Maar hij ondervond toch ook wel de nodige tegenslagen.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook lid worden:
Dit kan door een bericht te sturen naar Klaas Behling via mailadres: ledenadministratie@annentoen.nl
Vermeld de volgende gegevens in de mail: naam, adres, postcode, woonplaats en uw rekeningnummer voor de automatische incasso. 

Als lid:
- Ontvangt u vier maal per jaar ons tijdschrift "Toen".
- Houden we u actief op de hoogte van onze activiteiten. 
- (Gratis) Deelname aan diverse activiteiten zoals: excursies, lezingen, wandelingen etc. (mits coronamaatregelen dit toelaten). 

*Kosten lidmaatschap:
Binnen een straal van 10 km van Annen: €17,00 per jaar.
Buiten een straal van 10 km van Annen: €33,16 per jaar dit is inclusief verzendkosten (NL).

Mist u nog informatie of heeft u vragen, stel ze gerust aan Klaas Behling via mail:  ledenadministratie@annentoen.nl of telefonisch: 06-10418309       

 

Op 21 juni vond het 6e Schuilingscongres plaats. 
Thema: HOOGVEENHERSTEL IN HET BARGERVEEN

Het Bargerveen is één van de laatste restanten ‘levend hoogveen’ van Nederland. Vanuit de Natura 2000 doelstellingen moeten de provincie Drenthe en de beheerders het hoogveenherstel op gang brengen en zij willen jullie laten zien dat dit een uitdagende, maar haalbare doelstelling is.

In de ochtend een aantal lezingen:

 • ‘De opgave voor het Natura 2000 gebied Bargerveen: een toekomstvisie!’ 
  Gerard Meijers; provincie Drenthe, programmaleider Natuur.
 • ‘Bargerveen in cultuurhistorisch perspectief’
  Drs. Ing. Loes Scholtens; eigenaar Bureau Scholtens Landschapsonderzoek en -advies en buitenpromovenda Kenniscentrum Landschap RuG.
 • ‘Inrichting watersysteem’
  Piet Ursem; Staatsbosbeheer, Boswachter projecten en beheer in Veenland/Bargerveen.
 • ‘Hoogveenherstel bij een hoge stikstofdepositie: kansen en knelpunten’
  Dr. Hilde Tomassen; onderzoeker Onderzoekcentrum B-WARE Nijmegen
 • ‘Berücksichtigung der Stickstoffbelastungen bei der Genehmigung von Tierhaltungsanlagen im Landkreis Emsland’
  Dr. Niels Gepp; Abteilungsleiter Naturschutz und Forsten des Landkreises Emsland

Sprekers 21 juni 2023

Klik hier voor de rest van het  Programma Schuilingcongres en aanmelding

Programma Dodenherdenking 4 mei 2023 Annen.

18:45 uur    Ontvangst genodigden (besloten).
19:00 uur     Start met stille tocht vanaf plein voor
                       Stichting Ons Dorpshuis Annen (Allen)
19:20 uur     Sprekers Burgemeester Hiemstra en Gea Aling
                       Muziek door Muziekvereniging Drenthina Annen
                       o.l.v. Jos van der Sijde
19:45 uur     Gedicht door scholieren Obs De Eshoek
20:00 uur     Twee minuten stilte, met aansluitend het
                       Wilhelmus.
20:05 uur     Krans- en bloemlegging.
20:15 uur     Lied kinderen OBS De Eshoek o.b.v.
                       Muziekvereniging Drenthina.

We zouden het fijn vinden als u aansluit, achter de scholieren en genodigden, om in gezamenlijkheid en stilte naar het Herdenkingsmonument te lopen.
Heeft u vragen en of opmerkingen, neem gerust contact met ons op.
 
Vlagprotocol:
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die gebruikt wordt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel. 

13 april 2023
Vanaf 18:45 uur bent u van harte welkom om de onthulling van het Herdenkinsmonument "Herdenken en omarm de vrijheid" bij te wonen.
 
Programma:
17:00 uur Ontvangst genodigden (besloten)
18:45 uur Muziekvereniging Drenthina Annen
19:00 uur Ontvangst bij monument.
                   Sprekers en muziek.
19:50 uur Onthulling door burgemeester Hiemstra.
20:00 uur Krans en bloem legging.
20:30 uur Einde programma.
 
Waar:
Het monument wordt geplaatst op het brinkje bij de kruising Schoolstraat / Molenakkers, tegenover de school.
 
Waarom op 13 april:
Op 13 april 1945 is Annen bevrijd.
 
Houd onze website en facebookpagina in de gaten voor de laatste updates over programma en informatie!

Van de redactie:
Het eerste nummer van TOEN van het jaar 2023 is gepubliceerd.
Hierin wordt ruime aandacht besteed aan de onthulling van het herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers.
Op 13 april 1945 werd Annen bevrijd door de Canadezen. Precies op deze datum 13 april, maar nu 78 jaar later wordt een monument opgericht om de oorlogsslachtoffers te herdenken, die in Annen geboren zijn. Met de oprichting van dit herdenkingsmonument wil de Historische Vereniging Annen bijdragen om voor de nabestaanden en familie ‘ na al die jaren recht te doen aan de nagedachtenis
van hun familieleden die soms onder mensonterende omstandigheden zijn gestorven’. 
Het hier gebruikte citaat is een regel uit het mooi geschreven artikel van Mark Dijkhuis over de totstandkoming en de gedachten achter de vormgeving van dit monument.
Aansluitend bij dit thema leest u de levensgeschiedenis van de nog resterende twee
oorlogsslachtoffers, waarvan de namen worden vermeld op het monument. Hindrik Redeker overleed op nog maar 19-jarige leeftijd door de gevolgen van een hersenvliesontsteking in Bremen tijdens zijn gedwongen Arbeitseinsatz in die Duitse stad. Op 14 april 1944 overleed Trientje Soegies in
een ziekenhuis nabij Bandoeng in het toenmalige Nederlands-Indië. Zij werkte daar al meer dan twintig jaar als verpleegster in de zorg voor geestelijk gehandicapten.
 
Zoals gebruikelijk hebben we in dit nummer weer een aflevering uit de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’. Gineke Bouwmeester heeft haar herinneringen opgeschreven en dat waren er zoveel, dat we deze keer bij wijze van uitzondering, haar verhaal in tweeën hebben opgedeeld.
Bij veel mensen vormt muziek een belangrijk aanknopingspunt voor het weer tot leven komen van gebeurtenissen uit het verleden. Wanneer je een bepaald liedje hoort, denk je automatisch weer aan een speciale herinnering, waar je toen was of wat je toen deed. Zo ook bij Geert Brands, die een bijzondere band had met muziek uit de jaren vijftig.
En muziek hoort ook bij een café. En door deze link komen we bij ons laatste verhaal over het al lang niet meer bestaande Havencafé. Alleen de naam Havenstraat herinnert ons nog aan de tijd dat Annen een echte haven met bijbehorend café had!

Herdenkingsmonument ontworpen en gemaakt door Anneroelen. 

Zoals in het Mededelingenblad van december is vermeld, heeft de Historische Vereniging Annen het initiatief genomen om alsnog een herdenkingsmonument op te richten voor de mensen uit Annen die in de Tweede Wereldoorlog in Europa en voormalig Nederlands-Indië zijn omgekomen. Het mooie aan dit initiatief is dat het laat zien waar wij als dorp sterk in zijn. 
Het monument wordt namelijk gemaakt door Anneroelen, naar een ontwerp van Albert Rademaker. Hij maakt - samen met Geert Anninga, Klaas Behling, Geert Dekker en Arjan de Jonge - deel uit van de werkgroep Herdenkingsmonument van de Historische Vereniging Annen.
“Ik heb me er altijd over verbaasd dat er in Annen - in tegenstelling tot in de ons omringende dorpen - geen herdenkingsplek is waarop de namen van de slachtoffers uit Annen worden vermeld. Dat er nu pas een herdenkingsmonument in Annen komt is wellicht een gevolg van het oorlogsverleden van Annen. Dit is de reden om voor het monument een steen met een litteken te gebruiken. De steen staat voor de gemeenschap in Annen en deze is getekend.”
Klik op link om verder te lezen: