Spring naar inhoud

13 april 2023 "Herdenken en omarm de vrijheid"
Onthulling herdenkingsmonument.
Op 13 april 1945 is Annen bevrijd en daarom wordt op 13 april 2023 het herdenkingsmonument onthuld.
We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn.
De komende weken tot 13 april 2023 zullen we jullie op de hoogte houden over de onthulling en het programma!

Ons bereikte het verdrietige bericht, dat geheel onverwachts, na een kort ziekbed Henk Veenhof is overleden.

Henk was één van de oprichters van onze vereniging, jarenlang betrokken en heeft de vereniging mede opgebouwd tot waar we nu staan.

Voor zijn jarenlange inzet en enthousiasme zijn wij hem zeer veel dank verschuldigd. We zullen hem missen en hem herdenken.

We wensen de nabestaande veel sterkte de komende tijd.

Van de werkgroep Herdenkingsmonument: 
Het dorp Annen kent een gecompliceerd oorlogsverleden. In de speciale uitgave van Toen (maart 2021) met het thema ’75 jaar Vrijheid Aa en Hunze’ is hierover al geschreven. Met de komst van de bezetter koos een deel van de inwoners er voor om aan de kant van de Duitsers te gaan staan. Mogelijk is dit de oorzaak dat er in Annen geen monument of gedenkteken voor oorlogsslachtoffers is opgericht. Meer dan 75 jaar na de beëindiging van de tweede wereldoorlog heeft de Historische
Vereniging Annen het initiatief genomen om alsnog een herdenkingsmonument op te richten. Hierop zullen inwoners van Annen die door oorlogshandelingen zijn omgekomen, worden vermeld.
Daarnaast moet dit gedenkteken er ook toe bijdragen om in breder verband stil te staan bij het punt hoe belangrijk ‘vrijheid’ is voor onze manier van leven. Juist ook in de huidige situatie waarbij we binnen Europa een verwoestende oorlog meemaken, waarbij het begrip ‘vrijheid’ aan alle kanten geweld wordt aangedaan. Het heeft wat langer geduurd dan in de meeste plaatsen, maar gelukkig is nu ook de tijd gekomen om in Annen een herdenkingsmonument op te richten.
Leden werkgroep Herdenkingsmonument: Albert Rademaker, Geert Dekker, Arjan de Jonge, Geert Anninga en Klaas Behling
 


Van de redactie

Het einde van het jaar 2023 is bijna bereikt en de laatste TOEN van dit jaar is weer klaar. In dit nummer leest u ook deze keer de levensgeschiedenis van twee oorlogsslachtoffers, namelijk Arend Kors en Harm Nijborg. Het zijn opnieuw verhalen van twee ‘gewone Anneroelen’, die door oorlogsomstandigheden om het leven zijn gekomen.

In de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’ vertelt Betsy Torenbos over haar bijzondere leven. Zij is in haar leven uitgegroeid tot een veelzijdig kunstenares, die niet alleen in Nederland maar ook internationaal carrière heeft gemaakt!

Het leven van een schipper in de 19e eeuw was zwaar en gevaarlijk. Dat kunt u lezen in een verhaal over de schippersfamilie Bremer. In het jaar 1866 brak er een choleraepidemie waardoor schipper Bremer en zijn echtgenote overleden. Hun vier kinderen van nog geen tien jaar oud, werden bij familie in Annen ondergebracht.

Ook hebben we een verslag van de bevindingen over een onderzoek naar de plaats van het voormalige Ellentshuis. Dit in documenten beschreven ‘voorname’ huis in Annen is al lang verdwenen, maar op de vermoedelijk plaats zijn in ieder geval de posities van de grachten teruggevonden.

In de huidige tijd hebben we te maken met extreem hoge gasprijzen en proberen we zo zuinig mogelijk ons huis warm te houden. Geert Brands vertelt in zijn beschrijving hoe dat probleem van hoge stookkosten in het midden van de vorige eeuw ook al speelde.

Gea Aling-Hoving speelt een speciale rol in het leven van Wilma Houwing. Wilma is visueel gehandicapt, maar als geboren ‘Anneroel’ erg geïnteresseerd in het wel een wee van ons dorp. Daarom leest Gea iedere uitgave aan haar voor. Een prijzenswaardig initiatief!

Wie zijn dit ook alweer?

De Historische Vereniging van Annen organiseert een wandeltocht door het dorp met een knipoog naar het verleden.

Tijdens deze wandeling, die in groepjes gemaakt kan worden, komt men verschillende opdrachten tegen die allen te maken hebben met de geschiedenis van ons dorp en die voor zowel de volwassenen als de kinderen leuk en interessant zijn. Tevens kan er onderweg worden genoten van een versnapering.

De tocht zal worden gehouden op zaterdag 12 november en de start is om 19:00 uur in de Sportsbar, waar ook de finish is. Na de wandeltocht volgt tijdens eengezellig samenzijn de prijsuitreiking aan de groepen die onderweg de beste resultaten hebben geboekt.

Deelname voor leden van de Historische Vereniging is gratis. Bij de start lid worden betekent gratis deelname.

Er wordt geadviseerd een pen en een zaklantaarn mee te nemen.

Wanneer: zaterdag 12 november

Aanvang: 19:00 uur

Leden historische vereniging: gratis

Kinderen tot 16 jaar: gratis

Niet-leden € 2,50

Van de redactie

Het herfstnummer van TOEN, jaargang 23, is verschenen. Hierin staan enkele al eerder ter sprake gekomen onderwerpen. In het vorige nummer van TOEN is al gemeld dat de verdwenen, maar herplaatste markesteen op de grens van de boermarken van Annen en Zuidlaren op 1 juli feestelijk onthuld zou worden. De omslagfoto van deze uitgave geeft een mooie impressie van deze gebeurtenis.

Vooruitlopend op de onthulling van het Herdenkingsmonument, vindt u het levensverhaal van twee van de Annense oorlogsslachtoffers, namelijk Roelf Reitsema en Jan Ottens.

Ook is al gemeld, dat we aandacht willen besteden aan de al meer dan 75 jaar actieve ‘Commissie Dorpsbelangen’ in Annen. Deze organisatie is direct na de oorlog tot stand gekomen en heeft in deze periode van ruim 75 jaar heel veel bijgedragen aan de saamhorigheid binnen de gemeenschap van het snel gegroeide dorp. Naast de sociale aspecten, heeft de ‘Commissie Dorpsbelangen’ ook belangrijke impulsen gegeven aan de verbetering van het leefklimaat, met daarbij de oprichting van het zwembad als één van de hoogtepunten.

Mooi hierop aansluitend volgt deel 2 van de herinneringen van Harry Hensen, die vele jaren voorzitter van Dorpsbelangen is geweest.

In de rubriek ‘Anneroelen in den vrömde’ gaan we voor het eerst de grens over met de bijdrage van Jan Mulder, die al vele jaren in Noorwegen woont maar nog mooie verhalen kan vertellen over zijn jeugdjaren in Annen.

Eigenlijk geldt dit ook voor Geert Brands, die zijn bijzondere belevenissen beschrijft die hij als kind meemaakte in de omgeving van het ‘lijkenhuisje’ en het gemeentehuis. Van dezelfde schrijver is ook nog een gedicht geplaatst, passend bij de tijd van het jaar met als titel ‘September-Herfstmaond’.

Ook vindt u nog een kort artikel: ‘Bossen Jobkien’. Wie was deze -in zijn tijd oudste- inwoner van de gemeente Anloo en zijn er nog mensen die zich deze naam kunnen herinneren?

Wie zijn dit ook alweer?

Voorwoord van ons tweede tijdschrift 2022 TOEN

Het tweede nummer van TOEN -jaargang 2022- is verschenen en hierin bieden we een gevarieerd pakket aan artikelen. Ten eerste leest u het verhaal van Annelies Hommes-Landman. Een vrouw met een indrukwekkende levensloop, die de meesten van ons kennen als de echtgenote van Tinus Hommes, de conciërge van de lagere school in Annen. Daaropvolgend staat een artikel over de oprichting van een Herdenkingsmonument voor de oorlogsslachtoffers, afkomstig uit Annen. Door omstandigheden heeft het lang geduurd, voordat het tijd was om tot dit initiatief te komen. Hier leest u onder meer welke slachtoffers met dit monument concreet worden herdacht.

Na de gebruikelijke foto met de vraag ‘Wie zijn dit ook alweer….?’ volgt een nieuw artikel uit de rubriek ‘Anneroelen in den Vrömde’. In 2022 wordt niet alleen de 50e uitvoering van de Sport- en Spelweek gehouden, maar dit jaar bestaat ook de Commissie Dorpsbelangen 75 jaar. In een volgende uitgave leest u meer daarover, maar hier het verhaal van Harry Hensen, die jarenklang voorzitter is geweest van deze zo belangrijke organisatie voor Annen.

Tenslotte besteden we aandacht aan een project over de herplaatsing van de ‘oude’ markestenen tussen Annen en Zuidlaren.

 

Vooraankondiging 5e Schuilingcongres 2022 
Het motto van het congres is:
HET LANDSCHAP ALS UITGANGSPUNT
Woensdag 22 juni 2022 
Hunebedcentrum Borger 

Doelgroep: aardrijkskundeleraren, natuurontwikkelaars, natuurgidsen, historische verenigingen en andere belangstellende.
Het definitieve programma volgt, maar wilt u meer weten of heeft u vragen, stuur dan een email naar: Schuilingcongres@gmail.com