Spring naar inhoud

4 mei 2024, waardig en goedbezochte herdenking.

Wat was het 4 mei een waardige en goedbezochte herdenking.
Veel mensen sloten zich aan bij de stille tocht vanaf het Dorpshuis.
Ook stonden er al mensen bij het monument.

Na de toespraken van wethouder Kiena ten Brink en directeur van de Eshoek,
Anja Gerding werden door kinderen van de Eshoek hun zelfgemaakte gedichten
voorgedragen.

Hierna volgde de taptoe, gespeeld door een lid van de muziekvereniging, twee
minuten stilte en werd het Wilhelmus gezongen.

Bloemen en kransen werden gelegd door de gemeente, de school en namens
de inwoners van Annen, door Commissie Dorpsbelangen en onze vereniging.
De kinderen van de OBS de Eshoek, leden van d’Anner Zangoelen en
muziekvereniging Drenthina hadden een lied ingestudeerd.
Dit hebben zij voor ons gezongen en gespeeld.

Tijdens de herdenking werd op zeer passende wijze de muziek verzorgd door
onze muziekvereniging Drenthina.

Na afloop stond er een kop koffie en thee klaar voor de mensen die nog even
wilden napraten.

Wij willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze herdenking heel
hartelijk bedanken voor hun hulp.